Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Ba Chẽ. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem thêm:

 • Bản đồ tỉnh Quảng Ninh

1. Giới thiệu về huyện Ba Chẽ

Ba Chẽ là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở giữa tỉnh Quảng Ninh, huyện lỵ là thị trấn Ba Chẽ, nằm cách thành phố Hạ Long khoảng 50 km về phía Bắc. Trên địa bàn có tỉnh lộ 329, 330 đi qua.

Vị trí địa lý

 • Phía Bắc huyện Ba Chẽ giáp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
 • Phía Tây huyện Ba Chẽ giáp với huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 • Phía đông huyện Ba Chẽ giáp với huyện Tiên Yên
 • Phía Nam huyện Ba Chẽ giáp với thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả

Diện tích và dân số

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, huyện Ba Chẽ có tổng diện tích đất tự nhiên là 606,5 km². Dân số là 23.207 người, trong đó nữ là 11.294 người, chiếm 48,7% tổng dân số. Toàn huyện có 14 dân tộc anh em sinh sống là Kinh, Tày, Thái, Hoa, Mường, Nùng, Mông, Dao, Ngái, Xơ Đăng, Sán Chay, Sán Dìu, Thổ, Cơ. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm 18,99%, dân tộc Tày chiếm 15,6%, Dao chiếm 45,2%, Sán Chay chiếm 18,33%, còn lại các dân tộc khác chiếm số lượng không đáng kể. Mật độ dân số khoảng 38 người/km².

Xem thêm:  Bản đồ Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Kinh tế

Kinh tế huyện Ba Chẽ chủ yếu phát triển theo hướng lâm nghiệp (phát triển kinh tế rừng). Địa hình ở một số xã như Lương Mông, Đặt Thành, Thanh Lâm, Thanh Sơn phù hợp với phát triển chăn nuôi đại gia súc.

2. Bản đồ hành chính huyện Ba Chẽ

Huyện Ba Chẽ có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Ba Chẽ (huyện lị) và 7 xã: Đáp Thành, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn.

Bản đồ hành chính huyện Ba ChẽBản đồ hành chính huyện Ba Chẽ

3. Bản đồ giao thông huyện Ba Chẽ

Bản đồ giao thông huyện Ba ChẽBản đồ giao thông huyện Ba Chẽ

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Ba Chẽ

Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Chẽ có 04 tuyến đường tỉnh lộ đi qua:

 • Tỉnh lộ 330: Hải Lăng – Ba Chẽ – Lương Mông – Sơn Động (Bắc Giang);
 • Tỉnh lộ 342: Thanh Lâm (Ba Chẽ) – Kỳ Thượng (TP Hạ Long);
 • Tỉnh lộ 329: Thị trấn Ba Chẽ – Mông Dương (TP Cẩm Phả);
 • Tỉnh lộ 330B: Nam Sơn – Cầu Ba Chẽ

Tỉnh lộ này phục vụ nhu cầu giao lưu kinh tế – xã hội của huyện với các địa phương lân cận. Tỉnh lộ 329 được đầu tư tạo thuận lợi cho thị trường tiêu thụ nông sản tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long.

Hiện nay, Ba Chẽ có tuyến đường nhựa từ thị trấn Tiên Yên đến ngã ba Hải Lăng, vẫn giữ nguyên hướng tuyến và cần được nâng cấp về kết cấu, bề rộng nền đường.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch Huyện Tiền Hải, Thái Bình|Kế hoạch sử dụng đất

4. Bản đồ vệ tinh huyện Ba Chẽ

Bản đồ vệ tinh huyện Ba ChẽBản đồ vệ tinh huyện Ba Chẽ

5. Bản đồ quy hoạch huyện Ba Chẽ

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Chẽ đến năm 2030

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 675/QĐ-UBND, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch huyện Ba Chẽ được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 56.924,47 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 3.249 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 474,63 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích được chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.231,36
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp: 89,68 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp từ đất phi thổ cư sang đất ở: 4,16 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. giai đoạn 2021-203 huyện Ba Chẽ

Rà soát quy hoạch huyện Ba Chẽ

Bản đồ quy hoạch huyện Ba ChẽBản đồ quy hoạch huyện Ba Chẽ

Link tải bản đồ

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

c 573 1678184252 2727

Bản đồ Quy Hoạch Huyện Hớn Quản, Bình Phước|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Hớn Quản. Chúng tôi hi…

c 195 1678332296 5818

Bản đồ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Hạ Long. Chúng…

c 197 1678335344 7722

Bản đồ Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Cẩm Phả. Chúng…

c 196 1678336869 2718

Bản đồ Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Móng Cái. Chúng…

c 198 1678345539 5139

Bản đồ Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch thành phố Uông Bí. Chúng…

c 199 1678347267 6941

Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Bình Liêu. Chúng tôi hi…