Bản Đồ Hành Chính

Bản đồ Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Như Xuân. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem thêm:

 • Bản đồ tỉnh Thanh Hóa

1. Vài nét về huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa. Đây là cửa ngõ giao thương phía Tây Nam của tỉnh với tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Nam thông qua đường Hồ Chí Minh, phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ gắn với phát triển đô thị hỗ trợ cho KKT Nghi Định. Sơn. Có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học (Vườn quốc gia Bến En).

Vị trí địa lý

 • Phía bắc huyện Như Xuân giáp huyện Thường Xuân
 • Phía đông huyện Như Xuân giáp với huyện Như Thanh
 • Phía Tây huyện Như Xuân giáp huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
 • Phía Nam huyện Như Xuân giáp với huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Diện tích và dân số

Huyện Như Xuân có diện tích tự nhiên 717,40 km². Dân số năm 2019 là 66.240 người, mật độ dân số đạt 92 người/km² chủ yếu có 4 dân tộc anh em sinh sống chủ yếu là Thái, Kinh, Thổ, Mường. Dân cư sinh sống dọc quốc lộ 45 và đường Hồ Chí Minh.

2. Bản đồ hành chính huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Yên Cát (huyện lị) và 15 xã: Bãi Tranh, Bình Lương, Cát Tân, Cát Vân, Hóa Quỳ, Tân Bình, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Quan, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Xuân Hòa.

Bản đồ Huyện Như Xuân, Thanh HóaBản đồ hành chính huyện Như Xuân

3. Bản đồ giao thông huyện Như Xuân

Bản đồ Huyện Như Xuân, Thanh HóaBản đồ giao thông huyện Như Xuân

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Như Xuân

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Như Xuân thực hiện theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể như sau:

Hệ thống đường cao tốc:

 • Đường Hồ Chí Minh: Quy hoạch sau năm 2030, đường Hồ Chí Minh sẽ là đường cao tốc Bắc Nam phía Tây: quy hoạch qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa với quy mô tối thiểu 6 làn xe.
 • Quốc lộ 45: Thuộc nhóm quốc lộ chính, quy hoạch mở rộng tuyến theo đường Yên Cát – Thanh Quan – Bù Cấm nối với Quốc lộ 48 tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe .
 • Đường Nghi Sơn – Bãi Trành: Thuộc nhóm đường quốc lộ thứ yếu, quy mô quy hoạch cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Hệ thống đường tỉnh lộ: Quy hoạch các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện đến năm 2030 đạt quy mô đường cấp IV, đến năm 2045 đạt quy mô đường cấp III, bao gồm:

Đối với các tuyến đường hiện có:

 • Các tuyến Tỉnh lộ 520B (Xuân Quỳ – Thanh Quan), Tỉnh lộ 520C (Yên Cát – Xuân Khang), Đường cơ động Cát Vân – Xuân Thắng (Thường Xuân), Đường Cơ động Cát Tân – Xuân Thắng (Thường Xuân) được quy hoạch đạt quy mô đường cấp III.
 • Đường tỉnh 514 (Cầu Thiều – Thượng Ninh) được quy hoạch kéo dài đến khi quy hoạch ĐT 520D đạt đường cấp III.
 • Tỉnh lộ 520D (Yên Cát – Thanh Quan) được nâng cấp thành Quốc lộ 45 kéo dài, quy hoạch đạt quy mô đường cấp III.

Các tuyến đường bổ sung mới:

 • Tuyến Tây Thanh Hóa đi KKT Nghi Sơn
 • Tuyến Yên Cát – Bãi Tranh
 • Quy hoạch tuyến mới theo hướng bắc nam từ huyện Thường Xuân (tỉnh lộ 519B) đi Thanh Xuân – Thanh Lâm – Thanh Hóa (theo tuyến khai thác lâm sản hiện có).

Trong đó, giai đoạn trước mắt nâng cấp đoạn Hòa Quý – Thanh Xuân, với tổng chiều dài khoảng L=15,4km (điểm đầu giao với Tỉnh lộ 520B; điểm cuối giao với Tỉnh lộ 520D). Đặc biệt:

 • Đường Hòa Quý – Cát Vân, tổng chiều dài khoảng 16km.
 • Đoạn đường từ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến xã Châu Hội và Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An dài khoảng 12km.
 • Đoạn đường từ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An dài khoảng 7km.

Quy hoạch hệ thống đường huyện: Các tuyến đường huyện hiện có được xem xét tiếp tục cải tạo, nâng cấp đến năm 2030 tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi; đến năm 2045 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

Quy hoạch bổ sung 5 tuyến đường huyện mới gồm: Đường từ Thanh Xuân đến Thanh Phong; Đường từ xã Thượng Ninh đi huyện Như Thanh; Nâng cấp tuyến đường từ đường xã hiện có; Đường từ Thượng Ninh đi Hóa Quỳ; Tuyến đường Cát Vân – Hòa Quý – Tân Bình; tuyến Xuân Hòa – Xuân Bình.

Trạm xe buýt: Trên địa bàn huyện quy hoạch 03 bến xe gồm: Bến xe Yên Cát (loại IV); bến xe Bãi Tranh (loại V); Bến xe Thanh Quan (Loại V).

Bến thủy nội địa: Tại huyện Như Xuân, các tuyến sông ngắn, dốc nên khó khai thác vận tải thủy, chủ yếu khai thác mặt hồ, sông mực phục vụ vận chuyển khách du lịch. Hồ Sông Mực có diện tích mặt thoáng trên 30,0km2, quy hoạch 02 bến thủy nội địa trên địa bàn huyện gồm: Bến khai thác du lịch lòng hồ Bến En, dự kiến ​​thuộc khu vực xã Tân Bình và bến khu vực ngập lũ xã Thanh Hòa (thuộc Ban công trình thủy điện Mông) kết nối với địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Bản đồ vệ tinh huyện Như Xuân

Bản đồ Huyện Như Xuân, Thanh HóaBản đồ vệ tinh huyện Như Xuân

5. Bản đồ quy hoạch huyện Như Xuân

Quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân đến năm 2030

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3595/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Như Xuân. Đặc biệt:

Diện tích và cơ cấu các loại đất sử dụng trong kỳ quy hoạch:

 • Đất nông nghiệp: 61.188,64 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 10.874,72 ha
 • Đất chưa sử dụng: 108,49 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.176,38 ha
 • Chuyển dịch cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp: 1.141,65 ha

Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng vào các mục đích sau:

 • Đất nông nghiệp: 204,47 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 25,8 ha

Vị trí, diện tích các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định cụ thể theo Bản đồ quy hoạch huyện Như Xuân giai đoạn 2021 – 2030 tỷ lệ 1/10.000. đất đai giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Như Xuân.

Bản đồ Huyện Như Xuân, Thanh HóaBản đồ quy hoạch huyện Như Xuân

Link tải bản đồ

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

c 586 1681115506 6273

Bản đồ Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Thị trấn Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh chi tiết và thông tin quy hoạch Thị trấn Trảng Bàng. Chúng…

c 428 1680259346 7382

Bản đồ quy hoạch Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam| Kế hoạch sử dụng đất

Thông tin mới nhất về bản đồ và quy hoạch thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được cập nhật chi tiết. Chúng tôi hy vọng rằng…

Bản đồ huyện Nông Cống Thanh Hóa

Bản đồ Huyện Nông Cống, Thanh Hóa| Quy hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Nông Cống. Chúng tôi hi…

c 601 1680515930 1943

Bản đồ quy hoạch Huyện Trảng Bom, Đồng Nai| Kế hoạch quy hoạch sử dụng Đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai chi tiết và thông tin quy hoạch Huyện Trảng Bom. Chúng tôi hi…

c 211 1676792423 1236

Bản đồ Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Lạng Giang. Chúng tôi hi…

ban do quy hoach quan 9 tphcm

Bản đồ Quy Hoạch Quận 9 TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh| Kế hoạch sử dụng Đất

Quận 9, một phần quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh, đang trở thành trung tâm phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội. Với…