Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Huyện Hiệp Hòa có tổng diện tích 210,10km², nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, cách TP Bắc Giang 30 km về phía tây, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tân Yên và huyện Việt Yên, phía tây giáp huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (với ranh giới tự nhiên là Sông Cầu) và thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, phía nam giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với ranh giới tự nhiên là Sông Cầu, phía bắc giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa. Bản đồ này được Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang công bố trên cổng thông tin vào ngày 05/10/2021.

Theo quy hoạch huyện Hiệp Hòa được phát triển theo tính chất, chức năng đô thị: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa động lực phát triển phía tây của tỉnh Bắc Giang; là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại.

Theo quyết định nói trên, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa cụ thể như sau:

Giao thông đối ngoại đường bộ: Nâng cấp, duy tu cải tạo QL37 và hệ thống ĐT295, ĐT296 và ĐT288, cụ thể:

QL37: Đoạn qua khu vực nội thị mở rộng 28m, đoạn đi ngoài khu vực nội thị 18m, hành lang bảo vệ mỗi bên 13m.

ĐT295: Đoạn từ trung tâm thị trấn Thắng đến nút giao với QL37 mở rộng thành 21m. Đoạn từ nút giao với QL 37 đến xã Châu Minh mở rộng thành 27m đoạn từ xã Châu Minh đến cầu Đông Xuyên rộng 42m. Đoạn từ trung tâm thị trấn Thắng đi Tân Yên, quy hoạch mở rộng đạt 21m.

ĐT296: Đoạn từ trung tâm thị trấn Thắng đến nút giao với QL 37 mở rộng 28m. Đoạn từ nút giao với QL 37 đến Cầu Vát mở rộng 27m.

ĐT288: Mở rộng đoạn qua khu vực nội thị lên 21m, đoạn đi ngoài khu vực nội thị rộng 12m và hành lang bảo vệ mỗi bên 9m. Nâng cấp Tuyến Tràng – Phố Hoa thành tuyến đường tỉnh (theo QH GTVT tỉnh Bắc Giang): Giai đoạn đầu nâng cấp mở rộng mặt cắt ngang toàn tuyến 12m , hành lang bảo vệ mỗi bên 9m. Giai đoạn dài hạn mở rộng đoạn đi qua khu vực nội thị lên 20,5m.

Xây dựng mới các tuyến đường đối ngoại nhằm tăng khả năng kết nối với hệ thống giao thông trong tỉnh và liên vùng. Cụ thể: Xây dựng mới tuyến từ QL37 đi Phổ Yên (Hiệp Hòa, Bắc Giang – Phổ Yên, Thái Nguyên); Xây dựng mới tuyến QL37 tránh về phía đông trung tâm thị trấn Thắng; Xây dựng mới tuyến nối cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên với cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; Mở mới tuyến nối Lạng Giang – Tân Yên – Việt Yên – Hiệp Hòa thành tuyến đường tỉnh (Theo QH GTVT tỉnh Bắc Giang)

Đường thủy: Luồng tuyến: Thực hiện giải tỏa và duy tu luồng lạch tuyến sông Cầu để phù hợp với quyết định số 1071 /QĐ – BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Cảng sông: Giai đoạn dài hạn dự kiến xây dựng mới 03 bến cảng nội vùng để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho 03 khu công nghiệp (Hòa Phú; Châu Minh – Mai Đình và Xuân Cẩm – Hương Lâm). Công suất dự kiến 100.000T/năm, cỡ tàu lớn nhất có thể ra vào 200 tấn.

Công trình giao thông: Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện bến xe khách phía nam thị trấn Thắng đạt tiêu chuẩn bến xe loại 2.

Xây dựng thêm 04 bến xe trên các tuyến đường đối ngoại, với chức năng trong giai đoạn đầu là các điểm đưa đón công nhân, giai đoạn dài hạn nâng cấp thành các bến xe liên tỉnh kết hợp làm điểm đón công nhân. Cụ thể: tại ĐT295 (phía đông nam nút giao giữa ĐT295 và đường nối 2 cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội Lạng Sơn: quy mô khoảng 3ha); tại ĐT296 (xã Đại Thành: quy mô khoảng 2,4ha) và tại ĐT288 (phía đông nam nút giao giữa ĐT288 và đường Tràng Phố Hoa: quy mô khoảng 2ha); Quốc lộ 37 (xã Thanh Vân: quy mô khoảng 2,0 ha).

Xây dựng thêm 03 điểm đưa đón công nhân trên các tuyến đường đối ngoại như Quốc lộ 37, ĐT 295 (trên cơ sở vị trí các điểm đưa đón công nhân hiện trạng đã có).

Giao thông đô thị: Đường bộ: Nâng cấp cải tạo, kết hợp xây dựng mới các tuyến đường trục chính đô thị, nam và đông – tây, tạo thành mạng lưới đường liên khu vực theo hướng bắc giao thông tương đối hoàn chỉnh trong đô thị. Cụ thể :

Xây dựng mới tuyến đường trục chính bắc – nam; Hoàn thiện Tuyến đường Vành đai 1 thị trấn Thắng; Xây dựng mới tuyến đường vành đai 2 khu vực thị trấn Thắng và phụ cận; Xây dựng mới tuyến đường trục chính theo hướng đông – tây từ QL37 đi Cầu Vát; Xây dựng mới tuyến đường liên khu vực theo hướng đông – tây, tổng chiều dài khoảng 14km; Xây dựng mới tuyến đường liên khu vực theo hướng bắc – nam từ trung tâm thị trấn Thắng đến khu công nghiệp Hòa Phú; Xây dựng mới tuyến đường liên khu vực; Xây dựng mới tuyến đường chính khu vực nối ĐT 295 với QL37; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường hiện trạng từ ĐT 296 đi núi la.

Nâng cấp tuyến đường đê Sông Cầu: Mặt cắt ngang đường rộng 10m; Hành lang bảo vệ đoạn đi trong khu dân cư là 5m tính từ chân đê, đoạn đi ngoài khu dân cư là 25m tính từ chân đế.

Các công trình phục vụ giao thông: Cầu, cống: Nâng cấp cầu cống phù hợp với cấp hạng các tuyến đường; Xây dựng mới cầu Đại An kết nối khu vực xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng mới cầu Yên Hòa trên tuyến ĐT 288 kết nối huyện Hiệp Hòa với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng mới cầu Hòa Yên trên tuyến từ QL37 kết nối huyện Hiệp Hòa với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giao thông ngoại thị: Nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên xã. Quy mô mặt cắt 9-12m, đồng thời chỉnh trang các tuyến đường cấp phối hiện trạng, đảm bảo 100 % các tuyến đường được bê tông hóa; Cải tạo nâng cấp và xây dựng bổ sung các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy hoạch nông thôn mới.

Giao thông công cộng: Ngoài 02 tuyến xe buýt Hiệp Hòa – Bắc Giang và Hiệp Hòa – Gia Lâm hiện có, xây dựng, bố trí thêm các tuyến giao thông công cộng (xe buýt): đi Phổ Yên (Thái Nguyên), Việt Yên, Tân Yên dựa trên các tuyến đường giao thông chính. Tổ chức giao thông công cộng nội thị bằng xe buýt trên các tuyến vòng cung và trục chính, nâng cao chất lượng vận tải taxi để đáp ứng nhu cầu.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030

Huyện Hiệp Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

– Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

– Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa TẠI ĐÂY.

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

0 20221012050931913

Bản đồ quy hoạch Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để khám…

Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem…

quy hoach co bi

Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại…

anh chup man hinh 2021 12 07 luc 104324 16388486375201879483648

Bản đồ quy hoạch xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Đồng, huyện An Dương. Phương án sử dụng đất xã An Đông, An Dương thành…

Một số khu đất dính quy hoạch của phường Thượng Cát trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm.

Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tìm hiểu bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin miễn phí và…