Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch giao thông xã Thăng Bình được thể hiện trong Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thăng Bình đến năm 2020.

Thăng Bình là một trong 29 xã, thị trấn của huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 6km về phía đông nam và cách thành phố Thanh Hóa khoảng 35km về phía Nam. Phía đông giáp xã Tượng Lĩnh, phía bắc giáp Trường Minh, phía nam giáp xã Công Liêm, phía tây giáp xã Vạn Thiện, Thăng Long, Thăng Thọ, huyện Nông cống.

Thăng Bình là địa phương có nhiều thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp do có hệ thống nông giang từ Công trình Thủy nông sông Chu, sau này là từ hồ sông Mực đưa nước về Bên cạnh đó có tỉnh lộ 512, tỉnh lộ 525 và tỉnh lộ 506 chạy qua địa bàn xã, có chợ Gỗ lâu đời tạo điều kiện để phát triến một nền kinh tế đa dạng. Tuyến tỉnh lộ 506 và tuyến đường kết nối từ đường cao tốc đến đường tỉnh lộ 506 qua địa bàn xã cùng với kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ theo chuẩn nông thôn mới là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy kinh tế – xã hội của xã trong giai đoạn 2020 – 2025.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Xã Thăng Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch giao thông xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa được thể hiện trên bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thăng Bình đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Thăng Bình.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thăng Bình đến năm 2020

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trong bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thăng Bình đến năm 2020.

 

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…