Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Cù Lao Dung nằm ở phía đông tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp hai huyện Trà Cú và Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh
 • Phia tây giáp huyện Long Phú và huyện Trần Đề
 • Phía nam giáp Biển Đông
 • Phía bắc giáp hai huyện Tiểu Cần và Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh.

Huyện Cù Lao Dung có diện tích tự nhiên là 264,8 km², dân số năm 2019 là 58.304 người, mật độ dân số đạt 220 người/km².
Huyện lỵ đặt tại thị trấn Cù Lao Dung. Huyện như một cù lao lớn, nằm giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, nhưng thực sự là bao gồm 3 hòn cù lao nhỏ gộp lại: Cù lao Tròn, Cù lao Dung và Cù lao Cồn Cộc.
Quy hoạch Huyện Cù Lao Dung, bao gồm thị trấn Cù Lao Dung (huyện lỵ) và 7 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam, An Thạnh Tây, Đại Ân 1.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Cù Lao Dung

Về quy hoạch giao thông:
Quy hoạch giao thông huyện Cù Lao Dung  được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cù Lao Dung.
Tỉnh lộ 933 và 933B đi trung tâm tỉnh lỵ thành phố Sóc Trăng, là tuyến giao thông huyết mạch liên hệ nội tỉnh với các khu vực kinh tế, đô thị năng động như: thành phố Sóc Trăng, thị trấn Long Phú, thị trấn Đại Ngãi…
Quốc lộ 60: là tuyến đường kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với nhau. Liên hệ với các khu vực kinh tế quan trọng trong tỉnh và các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang . . ..
Giao thông thủy: 2 mặt tiếp giáp sông Hậu và một mặt tiếp giáp biển Đông là tuyến giao thông thủy quan trọng liên kết với các khu vực trong và ngoài tỉnh.
Đường chính đô thị:

 • Đường Đoàn Thế Trung lộ giới 24m, nối với đường Tỉnh 933B đi vào khu hành chính và khu thương mại huyện, hiện đang xuống cấp cần được đầu tư cải tạo.

Đường phân khu vực:

 • Đường 30/4, mặt đường 4m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường Huyện 12B (vào cầu Bến Bạ), mặt đường 5m, kết cấu: nhựa.
 • Đường 3/2, mặt đường 4m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường Đoàn Văn Tố, mặt đường 5m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường Lương Định Của, mặt đường 2,5m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường Đồng Khởi, mặt đường 3m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường Nguyễn Trung Trực, mặt đường 3m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường Xóm 5, mặt đường 3m, kết cấu: Bê tông cốt thép.
 • Đường 1/5, mặt đường 2m, kết cấu: Bê tông cốt thép
 • Đường Rạch Già Lớn, mặt đường 2m, kết cấu: Bê tông cốt thép.

Về quy hoạch đô thị:
Quy hoạch đô thị huyện Cù Lao Dung xác định theo Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung đến 2030, được UND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 30/9/2016.
Thị trấn Cù Lao Dung là thị trấn huyện lỵ huyện Cù Lao Dung, là đô thị tổng hợp trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng của vùng huyện Cù Lao Dung, đƣợc định hƣớng phát triển thành đô thị loại IV sau năm 2020.
Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Cù Lao Dung. Định hướng phát triển không gia đô thị được xác định như sau:

 • Phát triển không gian đô thị theo hướng tập trung, bố trí các công trình công cộng, dịch vụ dọc trên tuyến đường tỉnh 933B và đường Đoàn Thế Trung tạo không gian điểm nhấn kiến trúc cảnh quan.
 • Đất ở được bố trí thành các tiểu khu với quy mô tương đối lớn – lấy các khu trung tâm công cộng làm hạt nhân để phát triển đô thị, khu dân cư.
 • Khu các cơ sở sản xuất: tập trung về phía Bắc thị trấn, đảm bảo hướng gió và thuận lợi về giao thông thủy, bộ.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:
Định hướng Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Cù Lao Dung nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Cù Lao Dung

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Cù Lao Dung.
Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Cù Lao Dung với tổng diện tích đất tự nhiên là 24.503,70 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 15.209,70 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.259,68 ha; Đất chưa sử dụng: 034,32 ha
Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2022-2030, huyện Cù Lao Dung bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 612,29 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 147,43 ha;
Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030; Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Cù Lao Dung.

Bản đồ quy hoạch huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) năm 2024
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Cù Lao Dung

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2022 – 2030 huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Cù Lao Dung đến 2030.
Mới đây, UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2022-2030, Được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2024 và nằm trên bản đồ sử dụng đất thời kỳ 2022 – 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 23/03/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó: diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Cù Lao Dung được xác định với các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 15.392,21 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.003,17 ha; Đất chưa sử dụng: 108,32 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất của huyện Cù Lao Dung trong năm 2022: Thu hồi đất nông nghiệp: 79,35 ha; Thu hồi đất phi nông nghiệp: 3,86 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, huyện Cù Lao Dung, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 229,67 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 18,00 ha
Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cù Lao Dung.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.
UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cù Lao Dung.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cù Lao Dung với diện tích đất nông nghiệp là 15.838,92 ha; đất phi nông nghiệp là 9.011,46 ha; Đất chưa sử dụng: 108,32 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2024 huyện Cù Lao Dung với tổng diện tích đất nông nghiệp là 70,04 ha; đất phi nông nghiệp là 6,65 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Cù Lao Dung Cù Lao Dung gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 213,27 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 14,00 ha;
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cù Lao Dung.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…