Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Đà Bắc, Hoà Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Đà Bắc (Hoà Bình), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hòa Bình, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thành phố Hòa Bình
 • Phía tây giáp huyện Phù Yên và huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La
 • Phía nam giáp huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu
 • Phía bắc giáp huyện Thanh Sơn và huyện Tân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020). Theo đó:

 • Sáp nhập 4 xóm: Tầy Măng, Hương Lý, Kim Lý, Mó La của xã Tu Lý vào thị trấn Đà Bắc
 • Sáp nhập xã Hào Lý và phần còn lại của xã Tu Lý thành xã Tú Lý
 • Sáp nhập xã Mường Tuổng vào xã Mường Chiềng
 • Sáp nhập xã Suối Nánh và xã Đồng Nghê thành xã Nánh Nghê.

Huyện Đà Bắc có 1 thị trấn và 16 xã trực thuộc.
Quy hoạch huyện Đà Bắc bao gồm thị trấn Đà Bắc (huyện lỵ) và 16 xã: Cao Sơn, Đoàn Kết, Đồng Chum, Đồng Ruộng, Giáp Đắt, Hiền Lương, Mường Chiềng, Nánh Nghê, Tân Minh, Tân Pheo, Tiền Phong, Toàn Sơn, Trung Thành, Tú Lý, Vầy Nưa, Yên Hòa.

Quy hoạch giao thông huyện Đà Bắc

Tỉnh lộ 433 (của Hoà Bình) dài 90 km, chạy xuyên suốt dọc theo sông Đà và qua Đà Bắc, từ thành phố Hòa Bình lên điểm mút là xã Nánh Nghê, qua các địa danh: Tú Lý – Ênh – Mường Chiềng – Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh – Cửa Nánh – Đồng Nghê. Đến đây là kết thúc huyện Đà Bắc. Dọc tỉnh lộ 433 có nhiều bản của người Tày, Mường, Thái.
Quy hoạch giao thông huyện Cao Phong nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Hoà Bình đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy địa bàn huyện

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Đà Bắc

Về quy hoạch sử dụng đấy đến 2030:

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đà Bắc với những nội dụng cụ thể như:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể
 • Danh mục các công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện Đà Bắc.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Đà Bắc được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 1/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đà Bắc.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đà Bắc 77.976,77  ha, bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 67.748,87ha; đất phi nông nghiệp 9.772,21ha; đất chưa sử dụng 455,69 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Đà Bắc 1.479,11ha, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.425,16ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 53,95ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0 ha
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Đà Bắc 903,35 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp 834,94 ha; đất phi nông nghiệp 68,41 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Đà Bắc 1,85 ha, bao gồm sử dụng vào mục đích: Đất nông nghiệp 0 ha; đất phi nông nghiệp 1,85 ha.
Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, UBND huyện Đà Bắc có trách nhiệm: Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 8/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đà Bắc.

Theo quyết định này, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đà Bắc được phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

 • Phân bổ diện tích các loại đất: Tổng diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 77.976,77 ha, bao gồm các nhóm đất: Đất nông nghiệp 68.853,62 ha; đất phi nông nghiệp 8.668,08 ha; đất chưa sử dụng 455,07 ha.
 • Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 334,02 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 313,76 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 20,26 ha.
 • Kế hoạch thu hồi đất: Tổng diện tích thu hồi đất là 290,84 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp 274,37 ha; đất phi nông nghiệp 16,47 ha.
 • Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng là 2,48 ha, dành cho mục đích đất phi nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc thực hiện các biện pháp sau: công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…