Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Hà, Thái Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà (Thái Bình), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Hưng Hà nằm ở phía tây bắc của tỉnh Thái Bình, nằm cách thành phố Thái Bình khoảng 28 km về phía tây bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 82 km về phía đông nam, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 67 km về phía đông bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ
 • Phía tây giáp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (qua sông Hồng) và thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (qua sông Luộc)
 • Phía nam giáp huyện Vũ Thư
 • Phía bắc giáp huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cừ thuộc tỉnh Hưng Yên với ranh giới là sông Luộc.

Hưng Hà có ba mặt giáp sông Hồng (phía tây) cùng hai phân lưu của nó là sông Luộc (phía bắc) và sông Trà Lý (phía nam). Xã Tân Lễ là cực Tây của cả huyện lẫn tỉnh Thái Bình, nằm tại ngã ba sông giữa sông Hồng và sông Luộc. Cực Nam của huyện là xã Hồng Minh, nằm tại ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý (tên cổ là cửa Tuần Vườn). Cực Đông là xã Bắc Sơn, nằm tại ngã ba ranh giới với hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Cực bắc là thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông hữu ngạn sông Luộc. Sông Tiên Hưng lấy nước sông Luộc tại cống Nhâm Lang, xã Tân Tiến chảy qua giữa huyện theo hướng Tây Bắc – Đông Nam hòa vào sông Diêm Hộ. Ngoài ra huyện có một mạng lưới các con sông nhỏ, kênh rạch nhỏ, nối thông với các sông Hồng, Luộc, Trà Lý.
Quy hoạch Huyện Hưng Hà, bao gồm 2 thị trấn: Hưng Hà (huyện lỵ), Hưng Nhân và 33 xã: Bắc Sơn, Canh Tân, Chí Hòa, Chi Lăng, Cộng Hòa, Dân Chủ, Điệp Nông, Đoan Hùng, Độc Lập, Đông Đô, Duyên Hải, Hòa Bình, Hòa Tiến, Hồng An, Hồng Lĩnh, Hồng Minh, Hùng Dũng, Kim Trung, Liên Hiệp, Minh Hòa, Minh Khai, Minh Tân, Phúc Khánh, Tân Hòa, Tân Lễ, Tân Tiến, Tây Đô, Thái Hưng, Thái Phương, Thống Nhất, Tiến Đức, Văn Cẩm, Văn Lang.

Quy hoạch phát triển công nghiệp, làng nghề huyện Hưng Hà

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch huyện Hưng Hà, được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Trong đó có, Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Minh Tân, Liên Hiệp giai đoạn 2020 – 2030 ; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Thái Phương, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung 2 thị trấn, tiếp nhận hồ sơ dự án sân golf.
Về phát triển hạ tầng công nghiệp huyện Hưng Hà, đến nay toàn huyện có 6 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích đất quy hoạch 229,7 ha, có 01 Cụm công nghiệp đang lập quy hoạch (Cụm công nghiệp Đức Hiệp 70ha); Tổ chức cắm mốc ngoại thực địa cụm công nghiệp Hưng Nhân (Phần mở rộng); hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc CCN Hưng Nhân, CCN Đồng Tu I,… quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Hưng Hà được thực hiện theo định hướng phát triển công nghiệp Thái Bình đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Ngoài phát triển hạ tầng công nghiệp, Hưng Hà còn là một huyện có rất nhiều làng nghề nổi tiếng và là huyện có nhiều làng nghề của tỉnh Thái Bình. Chính vì có nhiều làng nghề nên Hưng Hà được coi là huyện khá giả nhất nhì của tỉnh:

 • Nghề dệt chiếu ở làng Hới (xã Tân Lễ)
 • Nghề dệt vải ở làng Mẹo (Thái Phương)
 • Nghề làm mộc ở làng Diệc (Tân Hòa)
 • Nghề đan mành ở làng Tây Xuyên (thị trấn Hưng Nhân)
 • Nghề mây tre đan ở làng Mải (xã Tây Đô)
 • Nghề dệt ở Tiền Phong (Hưng Nhân)
 • Nghề làm hương ở làng Văn Quan (Duyên Hải)
 • Nghề làm mì bánh đa ở làng Me (Tân Hòa)
 • Nghề làm đậu phụ làng Kênh (Tây Đô)
 • Nghề làm bún bánh ở Việt Yên (Điệp Nông)
 • Nghề trồng dâu nuôi tằm ở Hồng An
 • Nghề mộc ở làng Vế (Canh Tân)
 • Một số có nghề mộc ở Liên Hiệp.

Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Hưng Hà

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 21/1/2022 UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Hưng Hà.
Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Hưng Hà với tổng diện tích đất tự nhiên là 21.028,30 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Hưng Hà bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.047,86 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 51,40 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 9,08 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Hưng Hà.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân đến 2030.
Thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân là hai trong 35 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Hưng Hà. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Hưng Hà.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Hà đang được tỉnh Thái Bình tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thành phố, Phương án kế hoạch sử dụng đất 2022 được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình.
Ngày 20/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hưng Hà.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Hưng Hà với tổng diện tích đất tự nhiên là: 21.028,31 ha. Trong đó:

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Hưng Hà.

Về kế hoạch sử dụng đất 2024

Vào ngày 29/06/2023, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND để phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Hưng Hà.

Theo kế hoạch này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2023 ở huyện Hưng Hà bao gồm: 14.045,30 ha đất nông nghiệp, 6.952,17 ha đất phi nông nghiệp và 30,85 ha đất chưa sử dụng.

Ngoài ra, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 tại huyện Hưng Hà đạt tổng diện tích 299,81 ha cho đất nông nghiệp và 51,56 ha cho đất phi nông nghiệp.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Hưng Hà bao gồm đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích là 327,42 ha và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở với diện tích 6,03 ha.

Thông tin về vị trí và diện tích của các khu vực đất cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đã được xác định dựa trên bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/25.000, cùng với nội dung chi tiết được trình bày trong Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hưng Hà.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…