Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
22-9-2021 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An đến 2030
Huyện Hưng Nguyên là một huyện đồng bằng tả ngạn sông Lam, nằm ở phía nam tỉnh Nghệ An, vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thành phố Vinh và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Phía tây giáp huyện Nam Đàn
 • Phía nam giáp huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
 • Phía bắc giáp huyện Nghi Lộc.

Huyện Hưng Nguyên có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hưng Nguyên (huyện lỵ) và 17 xã: Châu Nhân, Hưng Đạo, Hưng Lĩnh, Hưng Lợi, Hưng Mỹ, Hưng Nghĩa, Hưng Phúc, Hưng Tân, Hưng Tây, Hưng Thành, Hưng Thịnh, Hưng Thông, Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Long Xá, Xuân Lam.

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Hưng Nguyên

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Hưng Nguyên được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.
Hệ thống giao thông hiện tại của huyện Hưng Nguyên gồm:

 • Ga Yên Xuân tại xã Xuân Lam cách ga Vinh 11 km về phía đông bắc.
 • Quốc lộ 46 nối vào Quốc lộ 1A tại thị trấn Hưng Nguyên.
 • Phía tây và nam huyện được bao bọc bởi đường đê sông Lam và nối vào quốc lộ 1 ở phía đông gần cầu Bến Thủy.
 • Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Thanh Hóa – Hà Tĩnh đi qua đang được xây dựng.

Quy hoạch hệ thống đường tỉnh:

 • ĐT542B: đoạn đi qua huyện Hưng Nguyên có chiều dài 5,2km, đi qua các xã Hưng Thịnh, Hưng Phúc, Châu Nhân. Quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 12,0m. Đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
 • ĐT542C: đoạn đi qua huyện có chiều dài 7,1km, đi qua thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Tân, Hưng Thông, Long Xá. Quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 12,0m. Đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.
 • ĐT542D: tuyến đi vào đền ông Hoàng Mười có chiều dài 0,45km. Quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 12,0m.
 • ĐT542E: đoạn đi qua huyện có chiều dài 18,8km, đi qua thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung. Quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 12,0m. Đoạn qua đô thị, qua khu công nghiệp VSIP theo quy hoạch riêng.
 • ĐT539C: đoạn đi qua huyện có chiều dài 7,9km, đi qua các xã Hưng Thông, Hưng Nghĩa, Châu Nhân. Quy hoạch với quy mô đường cấp IV đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 9,0m. Đoạn qua đô thị theo quy hoạch đô thị.

Đề xuất 2 tuyến đường tỉnh mới:

 • ĐTM1: Là tuyến kết nối Nghi Lộc – Hưng Nguyên – Nam Đàn, đoạn đi qua huyện có chiều dài 4,7km, đi qua xã Hưng Yên Nam. Quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 12,0m.
 • ĐTM2: Là tuyến kết nối TP Vinh – Hưng Nguyên – Nam Đàn, đoạn đi qua huyện có chiều dài 18,1km, đi qua xã Hưng Thịnh – Hưng Phúc – Hưng Lợi – Châu Nhân – Hưng Thành – Hưng Nghĩa – Long Xá – Hưng Lĩnh. Quy hoạch với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường 7,0m, nền đường 12,0m.

Hiện tại hệ thống đường huyện Hưng Nguyên bao gồm 19 tuyến với tổng chiều dài 128,9km. Tuy nhiên qua thực tế hiện trường, đối chiếu với các quy hoạch liên quan, việc sát nhập các xã và tình hình đầu tư xây dựng các tuyến đường trong thời gian qua, trong quy hoạch này sẽ rà soát lại hệ thống giao thông đường huyện, đưa ra khỏi danh sách các tuyến hoặc một phần tuyến không khả thi.

Về quy hoạch phát triển đô thị:

Một những nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2020 – 2025 là phát triển đô thị vùng thị trấn Hưng Nguyên và một số khu vực, đảm bảo vai trò kết nối giữa các trục phát triển trên địa bàn huyện với thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc.
Theo quy hoạch, một số địa bàn của huyện Hưng Nguyên sẽ là phạm vi mở rộng của đô thị Vinh, bởi vậy, huyện Hưng Nguyên đã “đi tắt, đón đầu” xây dựng quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 trình tỉnh phê duyệt.
Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên, huyện cũng định hướng phát triển đô thị. Cụ thể, vùng đô thị phía Bắc lựa chọn xã Hưng Yên Bắc để xây dựng đô thị phục vụ kết nối Khu Kinh tế Đông Nam nói chung và quy hoạch VSIP nói riêng. Vùng đô thị trung tâm, thị trấn Hưng Nguyên hiện tại vẫn sẽ là đô thị hạt nhân, đóng vai trò, chức năng huyện lỵ có ý nghĩa với toàn huyện Hưng Nguyên và hướng quy hoạch, mở rộng không gian đô thị ra phía Bắc, gồm một phần Khu công nghiệp VSIP đến tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 46 tránh thành phố Vinh. Vùng đô thị phía Nam gồm 2 đô thị: Đô thị Hưng Thông – Long Xá và đô thị Hưng Phúc.

Quy hoạch phát triển công nghiệp:

Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp dịch vụ và đô thị VSIP trong giai đoạn đầu và giai đoạn định hướng mở rộng tiếp theo về phía Bắc.
Đầu tư quy hoạch và xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp tập trung của huyện. Ngoài ra, Hưng Nguyên còn cần phát triển các cụm, điểm công nghiệp vừa và nhỏ và các điểm công nghiệp khác ở các địa phương có điều kiện thuận lợi.
Tất cả các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo công suất xử lý toàn cụm.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Hưng Nguyên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Hưng Nguyên.
Theo quyết định, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hưng Nguyên được xác định với các loại đất như sau: Diện tích đất nông nghiệp: 8.705,42 ha; Diện tích đất phi nông nghiệp: 6.906,42 ha; Đất chưa sử dụng: 317,37 ha
Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.746,76 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 4,04 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 211,96 ha.
Vị trí và diện tích các khu vực chuyển mục đích sử dụng và đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hưng Nguyên.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 11 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND vê việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Nguyên.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Hưng Nguyên, bao gồm: Đất nông nghiệp: 9.915,20 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.240,62 ha; Đất chưa sử dụng: 773,40 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Hưng Nguyên được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hưng Nguyên bao gồm vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Nguyên dưới đây!

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Nguyên

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hưng Nguyên.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Vào ngày 18/04/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 218/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định này, diện tích đất được phân bổ trong năm 2023 cho huyện Hưng Nguyên bao gồm: Đất nông nghiệp: 9.864,53 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.279,21 ha; Đất chưa sử dụng: 785,47 ha.

Các khu đất và dự án được đưa vào sử dụng trong năm 2023 đã được xác định vị trí và diện tích theo quyết định trên, được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2023 của huyện Hưng Nguyên.

Sau đó, vào ngày 15/08/2023, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Hưng Nguyên.

Quy hoạch vùng huyện Hưng Nguyên đến 2030

Theo quy hoạch, một số địa bàn của huyện Hưng Nguyên sẽ là phạm vi mở rộng của đô thị Vinh, bởi vậy, huyện Hưng Nguyên đã “đi tắt, đón đầu” xây dựng quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 trình tỉnh phê duyệt.
Theo định hướng quy hoạch vùng huyện, Hưng Nguyên dự kiến hình thành 3 vùng và gắn với mỗi vùng là có chức năng phát triển tập trung khác nhau. Cụ thể:

 • Vùng phía Bắc (vùng I), gồm các xã Hưng Trung, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, được quy hoạch tập trung phát triển công nghiệp, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.
 • Vùng trung tâm (vùng II), gồm các xã Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, thị trấn và một phần xã Hưng Mỹ, Hưng Tân được quy hoạch là vùng động lực trung tâm phát triển tổng hợp.
 • Vùng phía Nam (vùng III), gồm các xã Châu Nhân, Xuân Lam, Hưng Nghĩa, Hưng Thông, Long Xá, Hưng Lĩnh, Hưng Lam, Hưng Phúc và một phần xã Hưng Tân, Hưng Mỹ, quy hoạch tập trung phát triển du lịch, nông nghiệp.

Trên cơ sở đó, huyện Hưng Nguyên cũng định hướng quy hoạch phát triển đô thị. Cụ thể:

 • Vùng đô thị phía Bắc lựa chọn xã Hưng Yên Bắc để xây dựng đô thị phục vụ kết nối Khu Kinh tế Đông Nam nói chung và quy hoạch VSIP nói riêng.
 • Vùng đô thị trung tâm, thị trấn Hưng Nguyên hiện tại vẫn sẽ là đô thị hạt nhân, đóng vai trò, chức năng huyện lỵ có ý nghĩa với toàn huyện Hưng Nguyên và hướng quy hoạch, mở rộng không gian đô thị ra phía Bắc, gồm một phần Khu công nghiệp VSIP đến tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 46 tránh thành phố Vinh.
 • Vùng đô thị phía Nam gồm 2 đô thị: Đô thị Hưng Thông – Long Xá và đô thị Hưng Phúc.

Quy hoạch chi tiết, vị trí, diện tích các vùng phát triển nói trên cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Nguyên.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…