Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Long Mỹ, Hậu Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ (Hậu Giang), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Long Mỹ nằm ở phía tây nam của tỉnh Hậu Giang, cách trung tâm của tỉnh khoảng 35 km, nằm hoàn toàn trong khoảng giữa vùng Tây sông Hậu, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thị xã Long Mỹ
 • Phía tây giáp huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
 • Phía nam giáp huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
 • Phía bắc giáp thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Huyện Long Mỹ có địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình từ 0,6 -1,1 m so với mực nước biển, có xu hướng thấp dần theo hướng Nam và Tây Nam
Quy hoạch Huyện Long Mỹ, bao gồm thị trấn Vĩnh Viễn (huyện lỵ) và 7 xã: Lương Tâm, Lương Nghĩa, Thuận Hòa, Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn A, Xà Phiên.

Quy hoạch giao thông huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đường tỉnh: có 2 tuyến là ĐT 930B và ĐT 930. Trong đó:

 • ĐT.930B: Từ trung tâm xã Thuận Hưng là tuyến giao thông nối cá xã Thuận Hưng, Xà Phiên đến xã Lương Tâm, Lương Nghĩa đi thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 22,5 km, mặt đường nhỏ.
 • ĐT.930: Từ trung tâm thị xã Long Mỹ là tuyến đường giao thông nối các xã Thuận Hưng, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ với xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh qua Quốc lộ 61 đi Kiên Giang, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 19,0 km, mặt đường nhỏ. Hiện nay, các tuyến này đang được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng cho nhu cầu đi lại, cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Đường huyện: các tuyến trên địa bàn có chiều rộng mặt đường thường từ 2m đến 3,5m đủ cho 1 làn xe, thường bị ngập nước vào mùa mưa, tải trọng cầu thuộc các tuyến đường này không lớn hoặc chưa có cầu mà chỉ có bến đò. Do đó, khả năng khai thác còn hạn chế, không ổn định và bị giới hạn về tải trọng vận chuyển.
Đường giao thông nông thôn: đến nay đã xây dựng được 83/26 tuyến và 97/21 cây cầu.
Giao thông đường thủy: Trên địa bàn huyện có các tuyến chính như sông Cái Lớn, sông Nước Đục, sông Nước Trong, kênh Hậu Giang 3, kênh Long Mỹ 2, kênh Ngăn Mặn, kênh Trà Ban,… cùng nhiều tuyến vừa và nhỏ khác nên đáp ứng tốt cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá bằng đường thủy của nhân dân.
Trong thời kỳ 2021-2030 huyện Long Mỹ cũng bố trí quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn, nhằm nâng cấp và xây mới một số tuyến đường như:

 • Xây dựng tuyến đường 931
 • Đường Lương Tâm – Vĩnh Thuận Đông (giai đoạn 2)
 • Đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A
 • Hệ thống gia thông nội bộ thuộc QH TT xã, thị trấn
 • Mở rộng đường tránh thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
 • Đường vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ấp 6 xã Lương Nghĩa
 • Nâng cấp mở rộng đường nội Ô thị trấn Vĩnh Viễn
 • Mở rộng tuyến đường vòng cung ấp 10, xã Thuận Hưng

Quy hoạch xây dựng Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Long Mỹ

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) là 383.560 triệu đồng, tăng 291.832 triệu đồng so với năm 2011; số cơ sở doanh nghiệp là 69 cơ sở, tăng 38 cơ sở so với năm 2011; số lao động là 615 người, tăng 337 người so với năm 2011.

Xây dựng: Giai đoạn 2011-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nhưng huyện đã thực hiện bố trí các nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào đầu tư phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng như trường, lớp; trạm y tế; giao thông nông thôn; gia cố sạt lở; chỉnh trang đô thị; xây dựng trung tâm hành chính các xã; công trình phục vụ văn hóa, thể thao,… với tổng vốn đầu tư xây dựng là 606,9 tỷ đồng, trong đó có 293 công trình đã thực hiện.

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 26/10/20221, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021, huyện Long Mỹ.
Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Long Mỹ.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch huyện Long Mỹ, Hậu Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 31 tháng 12 Năm 2024, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Long Mỹ.
Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Long Mỹ.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Long Mỹ, bao gồm: Đất nông nghiệp: 22.809,94 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.262,43 ha; Đất ở đô thị: 4.062,81 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Long Mỹ với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 286,11 ha; Đất phi nông nghiệp: 3,36 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Long Mỹ, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 221,41 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 108,26 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,40 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Long Mỹ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ quy hoạch huyện Long Mỹ, Hậu Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Long Mỹ

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin về vị trí và diện tích của các khu đất được sử dụng trong kế hoạch năm 2024 của huyện Long Mỹ đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…