Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Mỹ Xuyên nằm ở phía nam của tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú
  • Phía đông giáp huyện Trần Đề
  • Phía nam giáp thị xã Vĩnh Châu
  • Phía tây giáp huyện Thạnh Trị và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Huyện có diện tích 373,71 km², dân số năm 2019 là 157.067 người, mật độ dân số đạt 420 người/km².
Quy hoạch Huyện Mỹ Xuyên, bao gồm thị trấn Mỹ Xuyên (huyện lỵ) và 10 xã: Đại Tâm, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Tố, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Quới.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Mỹ Xuyên

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Mỹ Xuyên  được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên.
Giao thông đường bộ: Quốc lộ 1 đi qua các xã Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới. Đường tỉnh có Đường 934 Mỹ Xuyên đi Kinh Ba, đường 936 từ Đại Tâm đi Tham Đôn, đường 936B từ Tham Đôn đi Cổ Cò rồi vòng sang Chợ Kinh, đường 939 từ Đại Tâm đi Bố Thảo, đường 934 từ Nhu Gia đi Chợ Kinh. Đường huyện có đường 14 Mỹ Xuyên đi Giồng Có, Tắc Giồng vòng về Nhu Gia, đường 15 Hòa Phuông sang Hòa Thượng, đường 18 từ Gia Hòa 2 sang Hòa Tú 1, đường 20 từ Thạnh Quới sang Gia Hòa 2.
Nhìn chung từ huyện lỵ Mỹ Xuyên đi thị xã Vĩnh Châu, huyện Thạnh Trị, huyện Trần Đề, thành phố Sóc Trăng bằng đường bộ khá thuận lợi. Ngoài ra, hệ thống hương lộ, liên ấp đa phần đã được trãi bê tông tỏa đi khắp các nẻo đường trong huyện, xã thuận lợi cho việc đi lại và giao thương của nhân dân trong vùng.

Về quy hoạch phát triển đô thị:

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 3785/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2.000.
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ thị trấn Mỹ Xuyên (hiện hữu), huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; với diện tích 1.495,11ha, có phạm vi ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc và Tây Bắc: Giáp ranh thành phố Sóc Trăng; Phía Đông và phía Nam: Giáp ranh huyện Trần Đề; Phía Tây và Tây Nam: Giáp xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.
Khu vực nghiên cứu trực tiếp: Là khu vực trung tâm thị trấn với các chỉ tiêu hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo theo tiêu chí đô thị loại II, diện tích khoảng 725,6 ha.

Sơ đồ tổ chức không gian đô thị
Sơ đồ tổ chức không gian đô thị

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Định hướng Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Mỹ Xuyên nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Mới đây, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng phương án phát triển khu, cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh, giai đoạn từ Năm 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiều ngày 1/7, đồng chí Võ Văn Chiêu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Đặng Văn Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên cùng ngành chuyên môn của tỉnh và huyện đến khảo sát và xem xét vị trí quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
Qua các ý kiến trao đổi và tình hình thực tế ở địa phương, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng thống nhất loại bỏ khu vực dự kiến xây dựng cụm công nghiệp ở ấp Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố vì diện tích nhỏ, đồng thời thống nhất vị trí quy hoạch phát triển cụm công nghiệp ở ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2 với quy mô 23 ha.
Riêng vị trí quy hoạch phát triển cụm công nghiệp ở ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông với quy mô khoảng 70 ha, ít ảnh hưởng đến nhà cửa, vật kiến trúc của người dân, khu vực này còn thuận lợi cho giao thông thủy, bộ vì nằm cạnh sông Dù Tho, đường tỉnh 936 và đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng, qua cầu Dù Tho, đến vùng kinh tế trọng điểm tôm lúa của tỉnh. Sau khi hình thành các cụm công nghiệp, sẽ giải quyết nhu cầu lao động của huyện Mỹ Xuyên và vùng lân cận, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 – kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Mỹ Xuyên.
Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Mỹ Xuyên với tổng diện tích đất tự nhiên là 37.314,08 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 31.190,73 ha; Đất phi nông nghiệp: 6.123,35 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha
Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Mỹ Xuyên bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.334,52 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 84,00 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 191,72 ha
Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Mỹ Xuyên.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên Năm 2024
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên Năm 2024

Ngoài ra, trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Mỹ Xuyên.
Thị trấn Mỹ Xuyên là một trong 11 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, do đó quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Mỹ Xuyên cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Xuyên được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Mỹ Xuyên.
Ngày 08/06/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mỹ Xuyên.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Mỹ Xuyên, bao gồm: Đất nông nghiệp: 32.289,26 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.024,82 ha.
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Mỹ Xuyên.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 28/02/2023, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Xuyên.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mỹ Xuyên với diện tích đất nông nghiệp là 32.620,07 ha; đất phi nông nghiệp là 5.054,01 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Mỹ Xuyên với tổng diện tích đất nông nghiệp là 108,07 ha; đất phi nông nghiệp là 15,44 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Xuyên gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 137,17 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 7,53 ha;
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mỹ Xuyên.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 3468/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Mỹ Xuyên.

Thông tin về vị trí và diện tích của các khu đất cũng như các công trình dự án được đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đã được thực hiện theo quyết định trên và được minh họa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Mỹ Xuyên.

[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…