Thứ Tư, Tháng Năm 31, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeThông tin quy hoạchBản đồ quy hoạchBản đồ quy hoạch huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) năm 2023

Bản đồ quy hoạch huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 17/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Nga Sơn nằm ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km về phía đông Bắc, cách Quốc lộ 1 khoảng 14 km về phía đông và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 120 km về phía nam, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Kim Sơn, phía bắc giáp huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Phía tây giáp huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn
  • Phía nam giáp huyện Hậu Lộc và vịnh Bắc Bộ.

Hơn 80% diện tích của huyện là đồng bằng, địa hình thoải từ tây sang đông. Phía bắc của huyện có dãy núi Tam Điệp, phía nam có con sông Lèn chảy qua.
Huyện có bờ biển dài 20 km và hàng năm Nga Sơn lấn ra biển từ 80 đến 100 m do phù sa bồi đắp của sông Hồng và sông Đáy.
Huyện Nga Sơn có diện tích tự nhiên 144,95 km². Dân số năm 2010 là 153.433 người. 17% dân số theo đạo Thiên Chúa.
Quy hoạch huyện Nga Sơn, bao gồm thị trấn Nga Sơn (huyện lỵ) và 23 xã (trong đó có 8 xã vùng biển): Ba Đình, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Phượng, Nga Tân, Nga Thạch, Nga Thái, Nga Thắng, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên.

Bản đồ quy hoạch không giang huyện Nga Sơn đến 2030
Bản đồ quy hoạch không giang huyện Nga Sơn đến 2030

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất, huyện Nga Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết đinh Số: 3770/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quy hoạch sử dụng đất năm 2021.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Nga Sơn được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 11.286,74 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 4.858,16 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 5.243,11 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 185,57 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Nga Sơn, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.408,78 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 26,15 ha.
Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ đến 2030, gồm: Đất nông nghiệp: 14,77 ha; Đất phi nông nghiệp: 1,91 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nga Sơn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:
Trong năm 2021, huyện Nga Sơn được phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch với tổng diện tích: 8.286,84 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 4.876,85 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.207,78 ha; Đất chưa sử dụng: 202,21 ha
Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nga Sơn; công bố, công hai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển hai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 26/10/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3614/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nga Sơn.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nga Sơn được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 15.779,97 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 8.993,43 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.281,97 ha; Đất chưa sử dụng: 1.504,57 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Nga Sơn được xác định gồm: Đất nông nghiệp: 189,13 ha; Đất phi nông nghiệp: 17,35 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 207,59 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 2,07 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong năm kế hoạch 2022, huyện Nga Sơn: Đất phi nông nghiệp: 2,27 ha
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Nga Sơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch huyện Quang Bình (Hà Giang) năm 2023

Quy hoạch phát triển đô thị – công nghiệp huyện Nga Sơn

Về phát triển công nghiệp:
Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 09/8/2017, trên địa bàn huyện Nga Sơn được quy hoạch 04 CCN với tổng diện tích 146,4 ha; tình hình thực hiện đến nay như sau:

  • Cụm công nghiệp làng nghề liên xã tại thị trấn Nga Sơn: Có diện tích quy hoạch 7 ha (không có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật). Hiện nay, CCN đã thu hút được 06 doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
  • Cụm công nghiệp Tư Sy tại địa bàn các xã Nga Bạch, Nga Thạch và Nga Nhân: Có diện tích quy hoạch 15 ha, CCN đã được thành lập tại Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh (điều chỉnh tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 28/6/2022); Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Hoàng Long, tổng mức đăng ký đầu tư 96 tỷ đồng.
  • Cụm công nghiệp Tam Linh tại thị trấn Nga Sơn và xã Nga Văn: Có diện tích quy hoạch 50 ha; đến nay, đã thu hút được 01 doanh nghiệp (Nhà máy may Winner Vina) thuê đất trực tiếp từ UBND tỉnh, đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với phần diện tích đất còn lại của CCN khoảng 37 ha, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 về việc thành lập CCN và giao cho Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Skyland – Công ty BNB Hà Nội làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tuy nhiên Liên danh nhà đầu tư chưa triển khai xây dựng và đến tháng 6/2022 có văn bản tự nguyện hoàn trả dự án, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 1362/QĐ-UBND. Hiện nay, đã có nhà đầu tư mới là Công ty TNHH FDI Nga Sơn quan tâm, nộp hồ sơ đề xuất thành lập và đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Tam Linh với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.
  • Cụm công nghiệp Long Sơn tại xã Nga An: Có diện tích quy hoạch 74,4 ha; hiện nay CCN chưa được thành lập, chưa có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch huyện Nam Sách (Hải Dương) năm 2023

Về quy hoạch phát triển đô thị:
Theo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn do UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 11/5/2020, vùng phát triển đô thị được xác định bao gồm thị trấn Nga Sơn mở rộng (thị trấn Nga Sơn cũ sáp nhập thêm 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng), đô thị Hội Đào (Nga Liên) và các xã lân cận: Nga Văn, Nga Yên, Nga Trung, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Hải. Đây là hạt nhân trung tâm của toàn vùng, tập trung phát triển đô thị với các chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa, xã hội dọc theo tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 217b. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông – thủy hải sản, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, dịch vụ thương mại du lịch kết nối cơ sở hạ tầng giao thông của huyện với các tuyến quốc lộ, cao tốc và các địa phương lân cận tạo điều kiện cho mở rộng giao thương và thu hút đầu tư.
Tài liệu kèm theo:

ĐINH VĂN KHIÊN
ĐINH VĂN KHIÊNhttps://meeymap.com/
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.
Có thể bạn quan tâm
- Advertisment -spot_img
Bài viết liên quan