Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Nghĩa Đàn là một huyện nằm ở phía đông bắc của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh chừng 95 km. diện tích tự nhiên 61.754,55ha, gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Nghĩa Đàn là một huyện miền núi, nằm trong vùng sinh thái phía tây bắc tỉnh Nghệ An có tọa độ 19o13′ – 19o33′ vĩ độ Bắc, 105o18′ – 105o35′ kinh độ Đông, cách thành phố Vinh 95 km về phía tây bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thị xã Thái Hòa và huyện Quỳnh Lưu
 • Phía tây giáp huyện Quỳ Châu và huyện Quỳ Hợp
 • Phía nam giáp huyện Tân Kỳ
 • Phía bắc giáp huyện Như Xuân và huyện Như Thanh thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Huyện Nghĩa Đàn có vị trí kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng quan trọng, được coi là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An; có quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh đi qua, thuận lợi cho việc phát triển, giao thương và hội nhập kinh tế.

Quy hoạch Huyện Nghĩa Đàn, bao gồm thị trấn Nghĩa Đàn (huyện lỵ) và 22 xã: Nghĩa An, Nghĩa Bình, Nghĩa Đức, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hội, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Mai, Nghĩa Minh, Nghĩa Phú, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thành, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thọ, Nghĩa Trung, Nghĩa Yên.

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Nghĩa Đàn

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Nghĩa Đàn được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.
Trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn hiện có: 636,4 km đường bộ, bao gồm hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện và đường xã.
Có 05 tuyến đi qua huyện với tổng chiều dài 136,0 km. Gồm:

 • Quốc lộ 48: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 9,0 km, điểm đầu bắt đầu từ địa phận thị xã Thái Hòa, điểm cuối giáp huyện Quỳ Hợp.
 • Quốc lộ 48D: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 20,0 km (theo Quyết định số 4520/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2015 của Bộ giao thông vận tải về việc chuyển đường tỉnh 537, 545 thành quốc lộ 48D).
 • Quốc lộ 48E: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 73,0 km. Đoạn 1 (nâng cấp ĐT.531 thành QL.48E): Chiều dài khoảng 18,0 km, điểm đầu giáp huyện Quỳ Hợp, điểm cuối giao với QL.48D tại xã Nghĩa Khánh, , giữa tuyến đi qua địa phận thị xã Thái Hòa; Đoạn 2 (nâng cấp ĐT.531 thành QL.48E): Chiều dài khoảng 55,0 km, điểm đầu giáp huyện Quỳnh Lưu ở xã Nghĩa Thọ, điểm cuối giáp huyện Quỳ Hợp ở xã Nghĩa Hưng.
 • Quốc lộ 15: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 11,0 km, điểm đầu giáp huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), điểm cuối giao với QL.48 từ địa phận thị xã Thái Hòa.
 • Đường Hồ Chí Minh: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 23,0km, điểm đầu giáp huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), điểm cuối địa phận huyện Tân Kỳ.

Đường tỉnh 531: Tuyến đi qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 12,9 km. Điểm đầu nối với QL.48E ở xã Nghĩa Phú, điểm cuối xã Nghĩa Trung nối QL.48 ở thị xã Thái Hòa.
Đường huyện: Hiện tại hệ thống đường huyện Nghĩa Đàn bao gồm 09 tuyến với tổng chiều dài 157,7 km. Cụ thể:

 • ĐH.387 (Nghĩa Khánh – QL.48)
 • ĐH.388 (Nghĩa Hiếu – Nghĩa An)
 • ĐH.389 (Thị xã Thái Hòa – Nghĩa Hiếu)
 • ĐH.390 (Nghĩa Sơn – Nghĩa Mai)
 • ĐH.391 (Nghĩa Trung – Nghĩa Mai)
 • ĐH.392 (Nghĩa Trung – Nghĩa Bình)
 • ĐH.393 (Nghĩa Lâm – Nghĩa Trung)
 • ĐH.394 (Nghĩa Lạc – Nghĩa Hội)
 • ĐH.395 (Nghĩa Lạc – Nghĩa Hội)

Đường đô thị thị trấn Nghĩa Đàn: Các tuyến đường trục chính đô thị có mặt cắt ngang từ 30,0 – 52,0 m đã hình thành với mặt đường bê tông nhựa từ 21,0- 25,0m.

Về quy hoạch phát triển đô thị:

Thị trấn Nghĩa Đàn (thị trấn huyện lỵ):
Phạm vi thị trấn bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên + dân số thị trấn Nghĩa Đàn hiện nay (8,48 km2) và một phần của xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hội.
Tính chất: Là thị trấn huyện lỵ (đô thị loại IV); Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế – kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, dịch vụ thương mại tổng hợp, đầu mối giao thông quan trọng của huyện Nghĩa Đàn. Hoàn thiện thị trấn Nghĩa Đàn đạt tiêu chí đô thị loại IV (theo Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTV và Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTV). Tổng diện tích tự nhiên dự báo mở rộng khoảng 16 km2 (mở rộng lấy khoảng 5 km2 của xã Nghĩa Hội về phía Nam QL.48D và 3 km2 của xã Nghĩa Trung dọc phía Tây đường Hồ Chí Minh).

Thị trấn Nghĩa Sơn (thị trấn khu vực – đô thị mới):
Phạm vi thị trấn bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Nghĩa Sơn. Tổng diện tích: 16,29 km2; Tổng diện tích tự nhiên dự báo mở rộng khoảng 20 km2 (mở rộng lấy khoảng 4 km2 của xã Nghĩa Lâm về phía Nam dọc theo QL.15 và đường HCM).
Tính chất: Là thị trấn khu vực (đô thị loại V); Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao khu vực phía Bắc huyện Nghĩa Đàn. Hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại V (theo Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTV và Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTV).
Thị trấn Nghĩa Long (thị trấn khu vực – đô thị mới):
Phạm vi thị trấn bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Nghĩa Long (11,84 km2) và một phần của xã Nghĩa Lộc. Tổng diện tích tự nhiên dự báo mở rộng khoảng 36 km2 (mở rộng lấy khoảng 25 km2 của xã Nghĩa Lộc về phía Nam dọc theo đường Hồ Chí Minh).

Tính chất: Là thị trấn khu vực (đô thị loại V); Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao khu vực phía Nam huyện Nghĩa Đàn. Hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại V (theo Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTV và Nghị quyết số 1211/2016/NQUBTV).
Đô thị Nghĩa Hồng (đô thị mới): Quy mô diện tích, dân số và loại đô thị: Định hướng phát triển “trung tâm cụm xã” Nghĩa Hồng là “trung tâm tiểu vùng” với quy mô diện tích khoảng 600 ha (hạt nhân xã Nghĩa Hồng); Phát triển thành đô thị loại V giai đoạn năm

2026 đến 2030; Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 6.500 người, đến năm 2050 khoảng 10.000 người.
Đô thị Nghĩa Hiếu (đô thị mới): Quy mô diện tích, dân số và loại đô thị: Định hướng phát triển “trung tâm cụm xã” Nghĩa Hiếu là “trung tâm tiểu vùng” với quy mô diện tích khoảng 550 ha (hạt nhân xã Nghĩa Hiếu); Phát triển thành đô thị loại V giai đoạn sau năm 2030; Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 4.000 người.
Đô thị Nghĩa Khánh (đô thị mới): Quy mô diện tích, dân số và loại đô thị: Định hướng phát triển “trung tâm cụm xã” Nghĩa Khánh là “trung tâm tiểu vùng” với quy mô diện tích khoảng 530 ha (hạt nhân xã Nghĩa Khánh); Phát triển thành đô thị loại V giai đoạn sau năm 2030; Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 5.000 người, đến năm 2050 khoảng 9.000 người.

Vê quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Nghĩa Đàn được định hướng theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An. Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Nghĩa Đàn đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, gồm:
Mở rộng KCN Nghĩa Đàn (vị trí nằm trên địa bàn 2 xã Nghĩa Hội và Nghĩa Phú) có vị trí thuận lợi, nằm trên trục đường QL.48D (đoạn ĐT.537 cũ) từ cảng Đông Hồi – QL1A – Đường HCM gần Thị trấn Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hòa với diện tích hiện trạng là 39,67 ha; Được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 4656/UBND ngày 19/12/2012 với tổng diện tích quy hoạch 245,68 ha.
Cụm công nghiệp Nghĩa Long (được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4055/QĐ-UBND.ĐT ngày 19/8/2009) có diện tích quy hoạch là 24,14 ha, được phê duyệt điều chỉnh QHCT mở rộng lên 37,01 ha. Đề xuất mở rộng CCN lên diện tích 73,96 ha (diện tích tăng thêm sau khi đề xuất mở rộng 36,95 ha).
Phân bố các cụm công nghiệp mới:

 • Cụm công nghiệp Nghĩa Lâm: Quy mô quy hoạch khoảng 75 ha; Bố trí tiếp giáp phía Tây đường Hồ Chí Minh và phía Bắc Hợp tác xã cổ phần dịch vụ Tổ Hợp Sơn Long, thuộc xã Nghĩa Lâm. Là CCN đầu mối phía Bắc của Huyện.
 • Cụm công nghiệp Nghĩa Thành: Quy mô quy hoạch khoảng 43 ha; Bố trí tiếp giáp phía Nam QL.48, thuộc xã Nghĩa Thành. Là Cụm công nghiệp đầu mối phía Tây của Huyện.
 • Cụm công nghiệp Nghĩa Phú với quy mô quy hoạch khoảng 85,35 ha, được bố trí tiếp giáp phía Bắc QL.48D, thuộc xã Nghĩa Phú.
 • Cụm công nghiệp Nghĩa Phú – Nghĩa Thọ với quy mô 78,7 ha, được bố trí tiếp giáp phía Đông QL.48E, thuộc ranh giới 2 xã Nghĩa Phú và Nghĩa Thọ.
 • Các Cụm công nghiệp “Nghĩa Phú và Nghĩa Phú – Nghĩa Thọ” kết hợp với KCN Nghĩa Đàn tạo thành Khu – Cụm công nghiệp đầu mối phía Đông của Huyện, được bố trí trải dọc theo QL.48D (ĐT.537 cũ) theo đúng định hướng của “Khung quy hoạch Tỉnh” và đúng chiến lược phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam về công nghiệp.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Nghĩa Đàn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 3/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghĩa Đàn.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Nghĩa Đàn được xác định với các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 52.678,45 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.739,78 ha; Đất chưa sử dụng: 336,32 ha
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch báo gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.694,52 ha; Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 2.461,69 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 19,19 ha
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 101,62 ha; Đất phi nông nghiệp: 87,83 ha
Vị trí và diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Nghĩa Đàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Nghĩa Đàn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Nghĩa Đàn

Về kế hoạch sử dụng đất 2021:

Ngày 07/06/2021, UBND tỉnh Nghiệ An ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Nghĩa Đàn.
Theo điều 1 của quyết định số 243/QĐ, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Phú Linh Sơn Long tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn vào Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Nghĩa Đàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 62/QĐUBND ngày 03/02/2021, với diện tích đất là 1,08 ha, sử dụng từ đất thương mại dịch vụ.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 03/08/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nghĩa Đàn.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nghĩa Đàn được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ 17.446,94 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 9.841,92 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.292,89 ha; Đất chưa sử dụng: 312,13 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Nghĩa Đàn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nghĩa Đàn
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nghĩa Đàn

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 294/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho huyện Nghĩa Đàn.

Theo quyết định này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm 2023 cho huyện Nghĩa Đàn như sau: Đất nông nghiệp: 53.010,34 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.232,03 ha; Đất chưa sử dụng: 512,18 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm 2023 đã được xác định dựa trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nghĩa Đàn.

Hiện nay, UBND huyện Nghĩa Đàn đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện, kế hoạch đang được lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo đó, Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nghĩa Đàn dưới đây!

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nghĩa Đàn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nghĩa Đàn

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…