Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Thổ, Lai Châu 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ, Lai Châu được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Phong Thổ nằm ở phía bắc tỉnh Lai Châu, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
  • Phía nam giáp huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu
  • Các phía còn lại giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Huyện Phong Thổ có diện tích 1034,60 km² trong đó chỉ có 10% đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng chiếm diện tích lớn, bao phủ hầu như diện tích toàn huyện, có các con sông như: Nậm Lung, Nậm Na,… Núi đồi là dạng địa hình chính, xung quanh các con sông là những dải đất bằng phẳng nằm theo chân núi là thung lũng, dân cư Phong Thổ thường sống tập trung trên các thung lũng này, ngoài ra số ít sống trên các triền núi cao hay ven đường đèo.
Huyện Phong Thổ có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phong Thổ (huyện lỵ) và 16 xã: Bản Lang, Dào San, Hoang Thèn, Huổi Luông, Khổng Lào, Lản Nhì Thàng, Ma Li Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Mường So, Nậm Xe, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tung Qua Lìn, Vàng Ma Chải.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ được thực hiện theo chỉ tiêu phân bổ đến năm 2050 huyện Phong Thổ. Theo đó: diện tích, cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Phong Thổ như sau: Nhóm đất nông nghiệp: 74.429,07 ha; Nhóm đất phi nông nghiệp: 5.840,46 ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 22.661,14 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, huyện Phong Thổ.

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Thổ, Lai Châu 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Phong Thổ

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phong Thổ. (Hồ sơ kèm theo quyết định số 387/QĐ)
Theo quyết định, Điều chỉnh, bổ sung về quy mô, địa điểm của 06 công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phong Thổ, cụ thể:
1. Trụ sở Công an xã Lản Nhì Thàng với diện tích 0,2 ha (tăng diện tích 0,08 ha).
2. Trụ sở Công an xã Sì Lở Lầu với diện tích 0,2 ha (tăng diện tích 0,07 ha).
3. Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) với diện tích 32,95 ha (giảm diện tích 25,17 ha).
4. Thủy điện Chàng Phàng với diện tích 8,6 ha (giảm diện tích 16,50 ha).
5. Đường dây 110kV thuỷ điện Tà Páo Hồ – thuỷ điện Vàng Ma Chải 2 với diện tích 0,14 ha (tăng diện tích 0,14 ha).
6. Mỏ đá vôi Đô lô mít Bản Lang với diện tích 47,24 ha (giảm diện tích 6,23 ha).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phong Thổ.
Nội dung quyết định như sau:
1. Điểm sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sẩy ra thiên tai xã Bản Lang với diện tích 4,1 ha (tăng 2,8 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
2. Trạm Y tế xã Bản Lang với diện tích 0,5 ha (tăng 0,33 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
3. Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ với diện tích 7,2 ha.
4. Hạ tầng thiết yếu khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Hạng mục: Kè chính trị suối khu vực 43 ha, san lấp tạo mặt bằng) với diện tích 6,8 ha.
5. Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo, xã Mường So với diện tích 0,2 ha.
6. Xử lý điểm nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Km4 400 -Km4 800 QL4D, tỉnh Lai Châu với diện tích 0,8 ha. (Vị trí, diện tích và chi tiết các loại đất của từng công trình, dự án được điều chỉnh, bổ sung có sơ đồ kèm theo).

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 08/09/2022, UBND huyện Phong Thổ ban hành công văn số 1189/UBND-TNMT về việc tThực hiện Công văn số 1965/STNMT-QLĐĐ ngày 30/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phong Thổ.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Phong Thổ được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 73.253,48 ha; đất phi nông nghiệp là 3.789,42 ha; Đất chưa sử dụng: 25.887,78 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 139,57 ha; đất phi nông nghiệp là 17,24 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 362,34 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 16,78 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,09 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Phong Thổ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…