Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 29/02/2024
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Quảng Ninh có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đa dạng: 25 km bờ biển; 35 km đường biên giáp nước bạn Lào cùng nhiều diện tích đất rừng; cách Thành phố Đồng Hới 7 km về phía Nam.
Vị trí địa lý:

 • Phía nam huyện giáp huyện Lệ Thủy
 • Phía bắc giáp thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch
 • Phía đông giáp Biển Đông
 • Phía tây là dãy Trường Sơn, giáp biên giới Lào.

Huyện Quảng Ninh có diện tích 1.194 km², dân số năm 2019 là 90.335 người, mật độ dân số đạt 76 người/km². Sông ngòi chính chảy qua huyện chủ yếu là sông Long Đại, một chi lưu của sông Nhật Lệ (nhánh kia là sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy).
Quy hoạch huyện Quảng Ninh bao gồm thị trấn Quán Hàu (huyện lỵ) và 14 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Quảng Ninh

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Quảng Ninh được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch giao thông tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về quy hoạch xây dựng đô thị:

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.
Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích 181.100 m2, gồm toàn bộ phạm vi của đảo Cồn Soi, thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Chiều dài đoạn lớn nhất của đảo khoảng 1.000 m, chiều rộng đoạn lớn nhất ở giữa đảo khoảng 200 m.
Quy hoạch nhằm xây dựng một khu đô thị với tính chất sinh thái, cao cấp tại đảo Cồn Soi nằm giữa dòng sông Nhật Lệ; việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan công trình xây dựng trên khu đất được xem xét bố trí đảm bảo hài hòa trong cảnh quan tổng thể, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực.
Công trình điểm nhấn cho khu đô thị là khối khách sạn, dịch vụ cao 05 tầng, ở vị trí mũi phía Nam của khu quy hoạch; các công trình nhà ở biệt thự bố trí đồng đều, theo hướng chiều dài của đảo; công trình dịch vụ, nhà trẻ, bãi đỗ xe bố trí ở khu vực trung tâm đảm bảo bán kính phục vụ cho khu dân cư đô thị đồng thời tạo cảnh quan, không gian khu vực trung tâm khu quy hoạch.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị cao cấp Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

Việc quy hoạch Khu đô thị cao cấp Quán Hàu nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; phù hợp với các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; làm cơ sở để kêu gọi đầu tư dự án xây dựng khu đô thị.
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh tổ chức công bố quy hoạch được duyệt theo quy định.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Quảng Ninh được định hướng theo Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình. Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Quảng Ninh đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Theo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, lĩnh vực Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được xác định như sau:
Tập trung phát triển những ngành có lợi thế trên địa bàn như sản xuất xi măng, vật  liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sạn, chế biến nông lâm ngư, nhất là chế biến hải sản xuất khẩu, đóng và sửa chữa tàu thuyền, phát triển cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sửa chữa điện tử và đồ gia dụng. Từng bước nâng công suất, đổi mới thiết bị công nghệ các cơ sở hiện có trên địa bàn, mặt khác khôi phục và mở rộng sản xuất các mặt hàng truyền thống khác trong nông thôn, nhằm thu hút lao động tại chỗ, tạo thêm việc làm, phát triển sản xuất hàng hoá.

Theo chỉ tiêu vừa được phân bổ, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình sẽ có điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển nhà ở khi được phân bổ diện tích lớn về đất công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất ở.
Tại huyện Quảng Ninh, quy hoạch đến năm 2030, địa phương này có 109.094 ha đất nông nghiệp; 9.792 ha đất phi nông nghiệp; 532 ha đất chưa sử dụng.
Trong đó có 262 ha đất khu công nghiệp; 44 ha đất cụm công nghiệp; 1.048 ha đất thương mại dịch vụ; 1.186 ha đất ở tại nông thôn; 118 ha đất ở tại đô thị.

Bản đồ quy hoạch 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Quảng Ninh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Quảng Ninh.
Theo đó, đến năm 2030, huyện Quảng Ninh có tổng diện tích tự nhiên: 119.417,92 ha. Trong đó đất nông nghiệp 104.158,84 ha, đất phi nông nghiệp 12.830,42 ha, đất chưa sử dụng 2.428,67 ha;
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 4.993,74 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1.769,53 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 224,93 ha;
Trong thời kỳ quy hoạch, tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích tại huyện Quảng Ninh là 378,68 ha, bao gồm đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 75,59 ha, đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 303,09 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Quảng Ninh.

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Ninh
Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Ninh

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 03/5/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Ninh.
Theo quyết định, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Ninh. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 với tổng diện tích tự nhiên: 119.417,92 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 108.525,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.442,17 ha; Đất chưa sử dụng: 2.450,71 ha.

Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2022, huyện Quảng Ninh được thực hiện với tổng diện tích thu hồi: 2.613,86 ha, trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp: 2.503,18 ha; Thu hồi đất phi nông nghiệp: 110,68 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 795,88 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 10,39 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022, huyện Quảng Ninh, gồm: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 300,00 ha; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 55,65 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Quảng Ninh.
Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022, huyện Quảng Ninh.
Theo quyết định, Phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 huyện Quảng Ninh với các nội dung như sau:
1- Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở và tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Dinh Mười

 • Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh.
 • Diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 15.900,0 m2. Trong đó, diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 12.190,0 m2.
 • Địa điểm: Tại khoảnh 1 – NTK, xã Gia Ninh; khoảnh 1 – NTK, xã Võ Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • Loại rừng: Rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

2- Công trình Đường Dinh Mười đi thôn Tiền Vinh

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
 • Diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 23.110,0 m2. Trong đó, diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 21.040,0 m2.
 • Địa điểm: Tại các khoảnh 1, 3 – Tiểu khu 368, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • Loại rừng: Rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất: 14.980,0 m3; Rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 6.060,0 m3.

3- Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 3 (Giai đoạn 1)

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh.
 • Diện tích: Diện tích thực hiện dự án là 30.000,0 m2. Trong đó, diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 23.840,0 m2.
 • Địa điểm: Tại khoảnh 1 – Tiểu khu 361, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 • Loại rừng: Rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất: 300,0 m3; Rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 23.540,0 m.

Về kế hoạch sử dụng đất 2024

Vào ngày 06/04/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quảng Ninh, thuộc tỉnh Quảng Bình.

Theo quyết định này, diện tích các loại đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Quảng Ninh như sau: Đất nông nghiệp: 109.131,10 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.933,91 ha; Đất chưa sử dụng: 2.352,91 ha.

Các khu đất và công trình dự án được đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 đã được xác định và thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2023 của huyện Quảng Ninh, theo quyết định nêu trên.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Related Posts

Quy hoach tinh Tra Vinh.webp

Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2024-2030, tầm nhìn đến 2050

XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Trà Vinh được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm…

untitled 16168229773451386931118

Bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội để có cái nhìn tổng quan về kế hoạch sử dụng đất và các…

untitled 16183711773141621150662

Bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

Ban do quy hoach su dung dat quan Hoang Mai

Bản đồ quy hoạch quận Hoàng Mai, Hà Nội 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm Bản đồ Quận Hoàng Mai, Hà Nội Map khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Hoàng Mai, Hà Nội nhằm tra cứu thông tin…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

ban do vinh quynh

Bản đồ quy hoạch ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Meey Map là công cụ tốt nhất để tra…