Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Tân Uyên, Lai Châu 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên, Lai Châu được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Tân Uyên nằm ở phía đông tỉnh Lai Châu. Có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thị xã Sa Pa và huyện Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai
 • Phía tây giáp huyện Sìn Hồ
 • Phía nam giáp huyện Than Uyên và huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
 • Phía bắc giáp huyện Tam Đường.

Huyện Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Uyên (huyện lỵ) và 9 xã: Hố Mít, Mường Khoa, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Phúc Khoa, Tà Mít, Thân Thuộc, Trung Đồng.

Quy hoạch giao thông huyện Tân Uyên

Quy hoạch giao thông huyện Tân Uyên nằm trong Quy hoạch giao thông tỉnh Lai Châu đến 2030, tầm nhìn đến 2050 với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua gồm:

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có hệ thống giao thông liên xã được huyện Tân Uyên và tỉnh Lai Châu đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên thời kỳ 2021 – 2030 được UBND tỉnh Lai Châu công bố lập quy hoạch theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 gồm quy hoạch giao thông, phát triển công nghiệp và các công trình của toàn bộ các xã trong huyện Tân Uyên.
Mới đây, ngày 03/6/2021 UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên thời kỳ 2021-2030 với những nội dụng cụ thể như:
Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Lai Châu.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Uyên được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tân Uyên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tân Uyên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 19/5/2022 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 549/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm của 02 dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên
Theo quyết đinh, Điều chỉnh về quy mô, địa điểm của 02 dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện để cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của H. Tân Uyên, cụ thể:
1. Thủy điện Nậm Be 2 được quy hoạch với diện tích 8,89 ha, điều chỉnh giảm 0,71 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt (chưa bao gồm diện tích công trình ngầm).
2. Thủy điện Nậm Bon 1 được quy hoạch với diện tích 3,24 ha, điều chỉnh giảm 3,75 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt.
(Vị trí, diện tích, chi tiết các loại đất của từng dự án được điều chỉnh có sơ đồ kèm theo).

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ngày 19/9/2022 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của H. Tân Uyên.
Theo quyết định, Điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình và bổ sung số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Uyên, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh về quy mô, địa điểm của 02 dự án, công trình, gồm:

 • Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Lai Châu được với diện tích 1,0 ha (điều chỉnh vị trí so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • Trang trại chăn nuôi heo theo hướng công nghiệp sạch gắn liền trồng rừng bảo vệ môi trường với diện tích 56,43 ha (giảm 81,95 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).

2. Bổ sung 01 dự án: Cấp NSH cụm bản xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên với diện tích 0,53 ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tân Uyên.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tân Uyên với tổng diện tích tự nhiên: 89.708,33 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 62.643,68 ha; Đất phi nông nghiệp: 4.346,50 ha; Đất chưa sử dụng: 22.718,16 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Tân Uyên: Đất nông nghiệp: 199,67 ha; Đất phi nông nghiệp: 113,58 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tân Uyên, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 222,82 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 92,97 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,22 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đất nông nghiệp: 2.229,56 ha; Đất phi nông nghiệp: 105,52 ha. (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tân Uyên được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Tân Uyên
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Tân Uyên

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tân Uyên.

Thông tin chi tiết về vị trí và diện tích các khu đất được đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Tân Uyên đã được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…