Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Thái Thụy, Thái Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Thái Thụy,Thái Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Thái Thụy nằm ở phía đông bắc tỉnh Thái Bình, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
 • Phía tây giáp huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ
 • Phía nam giáp huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải
 • Phía bắc giáp huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Giữa huyện có sông Diêm Hộ chảy qua theo hướng tây – đông, đổ ra cửa Diêm Hộ, chia huyện thành hai nửa gần tương đương về diện tích. Huyện Thái Thụy cách thành phố Thái Bình 32 km, cách Hà Nội 142 km.
Quy hoạch huyện Thái Thụy, bao gồm thị trấn Diêm Điền (huyện lỵ) và 35 xã: An Tân, Dương Hồng Thủy, Dương Phúc, Hòa An, Hồng Dũng, Mỹ Lộc, Sơn Hà, Tân Học, Thái Đô, Thái Giang, Thái Hưng, Thái Nguyên, Thái Phúc, Thái Thịnh, Thái Thọ, Thái Thượng, Thái Xuyên, Thuần Thành, Thụy Bình, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Duyên, Thụy Hải, Thụy Hưng, Thụy Liên, Thụy Ninh, Thụy Phong, Thụy Quỳnh, Thụy Sơn, Thụy Thanh, Thụy Trình, Thụy Trường, Thụy Văn, Thụy Việt, Thụy Xuân.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Thái Thụy

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thái Thuỵ.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Thái Thuỵ với tổng diện tích đất tự nhiên là 26.665,76 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Thái Thuỵ bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.653,12 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 298,37 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 409,07 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Thái Thuỵ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thái Thụy, tỉnh thái Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thái Thụy, tỉnh thái Bình

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Diêm Điền đến 2030.
Thị trấn Diêm Điền là một trong 36 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Thái Thụy. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Diêm Điền cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thái Thụy.
Quy hoạch sử dụng đất huyện Thái Thụy không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện Thái Thuỵ được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 06/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thái Thụy.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Thái Thụy, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 17.260,97 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.330,60 ha
 • Đất chưa sử dụng: 74,19 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 547,33 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 114,79 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 676,55 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 35,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 19,01 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Thái Thụy.
Trước đó, ngày 26/02/2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Thái Thụy.
Theo quyết định, kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong Năm 2024 của huyện Thái Thụy, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 17.008,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.563,04 ha
 • Đất chưa sử dụng: 94,66 ha
 • Đất đô thị: 1.282,57 ha

Vị trí và diện tích các khu vực đưa đất vào sủ dụng trong năm kế hoạch 2021 được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Thái Thụy.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 10/01/2023 UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc cắt giảm dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiền Hải và huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Theo đó, tỉnh Thái Bình quyết định cắt giảm diện tích 5,60 ha với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái tại Thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Liên.
Ngoài ra, tỉnh Thái bình cũng thực hiện cắt giảm diện tích một số công trình khác trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thái Thuỵ (Danh sách kèm theo)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thái Thụy đến năm 2040

Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Thái Thụy đến năm 2040 thì phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện gồm 47 xã, thị trấn Diêm Điền và đất ven biển. Vị trí, phía Bắc giáp thành phố Hải Phòng, phía Nam và Đông Nam giáp huyện Tiền Hải, phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ, phía Tây Nam giáp huyện Kiến Xương. Quy mô diện tích lập quy hoạch là 34.878 ha bao gồm diện tích tự nhiên là 26.844 ha và 8.034 ha mặt nước ven biển; quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 342.000 người.
Mục tiêu xây dựng vùng huyện Thái Thụy thành vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành nghề, đa lĩnh vực, địa bàn có tính đột phá của tỉnh; phát triển các ngành công nghiệp khai thác lợi thế trong Khu kinh tế Thái Bình; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với nuôi trồng và khai thác thủy sản và trồng rừng; phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng…

Sơ đồ phân vùng huyện Thái Thụy
Sơ đồ phân vùng huyện Thái Thụy

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Thái Thuỵ

Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu bến cảng Diêm Điềm, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Theo quyết định, Vị trí quy hoạch Khu bến cảng Diêm Điền là lô đất ký hiệu 217 trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, thuộc địa phận xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Khu bến cảng Diêm Điền được quy hoạch với tính chất là khu cảng tổng hợp, cảng hàng hóa chuyên dùng hàng rời, container, nhiên liệu). Quy mô tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn (phía trong sông) và 50.000 tấn (phía biển).

Ngày 13/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Theo Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vị trí Khu công nghiệp Tân Trường là lô đất ký hiệu 1.1 và 1,3 trong Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; thuộc địa phận xã An Tân và xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
Quy hoạch nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 do Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình đề ra.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…