Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Tiểu Cần nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Châu Thành
 • Phía tây giáp huyện Cầu Kè
 • Phía nam giáp huyện Trà Cú và sông Hậu
 • Phía bắc giáp huyện Càng Long.

Huyện Tiểu Cần có diện tích 227,22 km², dân số năm 2019 là 107.846 người, mật độ dân số đạt 475 người/km².
Quy hoạch huyện Tiểu Cần, bao gồm 2 thị trấn: Tiểu Cần (huyện lỵ), Cầu Quan và 9 xã: Hiếu Trung, Hiếu Tử, Hùng Hòa, Long Thới, Ngãi Hùng, Phú Cần, Tân Hòa, Tân Hùng, Tập Ngãi.

Quy hoạch không gian vùng huyện Tiểu Cần

Không gian vùng huyện Tiểu Cần được tỉnh Trà Vinh định hướng phát triển đô thị Tiểu Cần với 2 đô thị Tiểu Cần và Cầu Quan làm trung tâm phát triển chính. Phân bổ thành 5 cụm phát triển như sau:

Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Tiểu Cần
Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện Tiểu Cần
 • Cụm trung tâm: Là thị trấn huyện lỵ – thị trấn Tiểu Cần là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Tiểu Cần. Xã Phú Cần giáp ranh phía Bắc, phía Tây của thị trấn, có Quốc lộ 60, Quốc lộ 54 đi ngang qua, có đủ điều kiện để phát triển kinh tế.
 • Cụm phía Bắc: bao gồm xã Hiếu Tử và xã Hiếu Trung, diện tích 4.843ha.
 • Cụm phía Tây: Bao gồm thị trấn Cầu Quan và xã Long Thới, với diện tích 3.272,17 ha. được định hướng phát triển khu công nghiệp Cầu Quan dọc sông Hậu khoảng 250ha.
 • Cụm phía Tây Nam: Gồm xã Tân Hòa và xã Tân Hùng diện tích 4,695,93 ha.
 • Cụm Đông Nam: Gồm 3 xã Tân Hùng, Tập Ngãi và xã Ngãi Hùng diện tích 7.143,31ha.

Quy hoạch giao thông – Đô thị – Công nghiệp huyện Tiểu Cần

Về quy hoạch giao thông:

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện hiện nay bao gồm:
Đường bộ: Tổng chiều dài các tuyến đường bộ trong huyện là 346,157 km, bao gồm: 34 km đường quốc lộ (quốc lộ 54 và 60), 9 km đường Tỉnh lộ, 25,97 km đường hương lộ, 274,23 km đường đal liên xã, ấp và đang thi công 2,957 km đường tránh quốc lộ 60.
Đường thủy: hệ thống kênh rạch của huyện Tiểu Cần chằng chịt, rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách nội huyện cũng như với bên ngoài.
Sông cặp sông Hậu chạy dài đến An Quảng Hữu trên dưới 15 km có thể lưu thông hàng hóa được từ 1.000 tấn trở lên, sông Cần Chông dài 18 km có thể lưu thông hàng hóa khoảng 500 tấn, đồng thời huyện đang xây dựng phà Cầu Quan (Tiểu Cần) – Đại Ngãi (Sóc Trăng) thuộc quốc lộ 60.

Về quy hoạch đô thị:

Hệ thống đô thị, dân cư của huyện Tiểu Cần được phát triển theo cụm và theo các tuyến giao thông chính. Theo đó, các trung tâm cụm xã bố trí phù hợp với vị trí chức năng của từng khu. Cụ thể:

 • Cụm phía Tây (thị trấn Cầu Quan – xã Long Thới): Trung tâm là thị trấn Cầu Quan, tổ chức khu công trình công cộng tập trung phục vụ thị trấn Cầu Quan và xã Long Thới;
 • Cụm Trung tâm (thị trấn Tiểu Cần – xã Phú Cần): Trung tâm là thị trấn Tiểu Cần, các công trình công cộng có quy mô phục vụ thị trấn, xã Phú Cần và toàn huyện;
 • Cụm phía Bắc (xã Hiếu Trung – xã Hiếu Tử): Trung tâm công cộng cụm xã thuộc xã Hiếu Trung, dọc theo Quốc lộ 60, bố trí gần khu vực Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong;
 • Cụm phía Đông Nam (xã Tập Ngãi – xã Ngãi Hùng – xã Tân Hùng): Trung tâm cụm xã bố trí dọc theo Đường tỉnh 912 và hướng tuyến Quốc lộ 60 dự kiến;
 • Cụm phía Tây Nam (xã Tân Hòa – xã Hùng Hòa): Trung tâm cụm xã bố trí gần hướng tuyến Quốc lộ 60 dự kiến và tuyến Đường huyện 38 nối dài, bố trí các công trình công cộng phục vụ xã Tân Hòa và Hùng Hòa.

Theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần, gắn với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phục vụ việc thành lập thị xã Tiểu Cần vào năm 2025.
UBND huyện Tiểu Cần thống nhất kiến nghị giữ nguyên 11 đơn vị hành chính và thực hiện phương án thành lập 06 phường (Hiếu Tử, Tiểu Cần, Phú Cần, Long Thới, Cầu Quan, Tân Hùng) và 05 xã (Hiếu Trung, Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa).
Trong đó tách một số ấp thuộc xã Phú Cần, Long Thới, Hiếu Tử, Tân Hùng để khu vực nội thị tinh gọn, giảm chi phí đầu tư xây dựng; đồng thời nhập phần còn lại của các xã Phú Cần, Long Thới vào xã Hiếu Trung; nhập ấp An Cư của xã Tân Hòa vào một trong các xã Phú Cần, Tân Hùng hoặc thị trấn Tiểu Cần; nhập một số ấp dọc theo Quốc lộ 54 của xã Hùng Hòa vào xã Tân Hùng để thành lập phường Tân Hùng…
Theo đó, trong tương lai thị xã Tiểu Cần sẽ có 03 khu đô thị, đó là: Khu đô thị trung tâm (đã được công nhận loại IV), với diện tích trên 3.522ha, quy mô dân số khoảng 40.000 người; Khu đô thị phía Tây Tiểu Cần theo hướng Sông Hậu, với diện tích gần 1.492ha, quy mô dân số khoảng 30.000 người và Khu đô thị phía Nam Tiểu Cần theo hướng Quốc lộ 54, với diện tích 820ha, quy mô dân số 10.000 người.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp:

Sáng ngày 04/6, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 407 (trực thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cần tại huyện Tiểu Cần.
Dự án Cụm Công nghiệp Phú Cần được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 3927/QĐ-UBND, ngày 14/12/2020, tại ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, diện dích 10,5ha, tổng mức đầu tư trên 98 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: đường nội bộ, hệ thống cấp điện, nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải… và các công trình phụ trợ khác đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án được phê duyệt.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tiểu Cần.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Tiểu Cần: Đất nông nghiệp: 19.798,22 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.921,52 ha; Đất chưa sử dụng: 2,36 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Tiểu Cần gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.171,30 ha; Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 199,04 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 4,37 ha.
Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiểu Cần tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Tiểu Cần xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần đến 2030

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 24/1/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tiểu Cần.
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiểu Cần, bao gồm: Đất nông nghiệp là 19.582,97 ha; Đất phi nông nghiệp là 3.136,77 ha; Đất chưa sử dụng là 2,36 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Tiểu Cần được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tiểu Cần
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tiểu Cần

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Tiểu Cần, bao gồm: Đất nông nghiệp: 19.618,99 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.103,11 ha; Đất ở đô thị: 934,83 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Tiểu Cần với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 123,78 ha; Đất phi nông nghiệp: 12,42 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Tiểu Cần, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 144,66 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 3,49 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Tiểu Cần được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…