Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Trà Cú (Trà Vinh) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú (Trà Vinh), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Trà Cú là một huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, nằm cách thành phố Trà Vinh 33 km đường lộ trên tuyến quốc lộ 53 và 54. Đây là tuyến vận tải hàng hóa quốc tế qua cửa biển Định An, có vị trí địa lý:

Huyện Trà Cú có diện tích 312,43 km², dân số năm 2019 là 146.329 người, mật độ dân số đạt 468 người/km². Huyện có đông đồng bào Khmer đông nhất tỉnh, chiếm 60% dân số so với dân số toàn huyện, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa.
Huyện Trà Cú có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Trà Cú (huyện lỵ), Định An và 15 xã: An Quảng Hữu, Đại An, Định An, Hàm Giang, Hàm Tân, Kim Sơn, Long Hiệp, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Phước Hưng, Tân Hiệp, Tân Sơn, Tập Sơn, Thanh Sơn.
Về giao thông, trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua gồm: Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, Đường tỉnh 914, Hương lộ 12, 25, 27, 28, 36.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Trà Cú.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Trà Cú:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Trà Cú gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.883,36 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 131,60 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,93 ha

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Cú tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Trà Cú xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Trà Cú
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, H. Trà Cú

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An đến 2030.
Thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An là hai trong 17 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Trà Cú. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Trà Cú.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Cú.
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trà Cú, bao gồm: Đất nông nghiệp là 26.444,80 ha; Đất phi nông nghiệp là 6.381,01 ha; Đất chưa sử dụng là 5,29 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Trà Cú được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Trà Cú
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Trà Cú

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Trà Cú, bao gồm: Đất nông nghiệp: 26.283,50 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.469,29 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Trà Cú với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 300,51 ha; Đất phi nông nghiệp: 9,63 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Trà Cú, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 337,78 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 0,07 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Trà Cú được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…