Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch huyện Yên Lập, Phú Thọ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập, Phú Thọ được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Yên Lập là huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 70 km. Huyện Yên Lập nằm ở phía tây tỉnh Phú Thọ, có địa bàn trải dài theo hướng tây bắc – đông nam và có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Cẩm Khê và huyện Tam Nông
 • Phía tây giáp huyện Tân Sơn và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • Phía nam giáp huyện Thanh Sơn
 • Phía bắc giáp huyện Hạ Hòa.

Ngày 22 tháng 12 năm 1980, Hội đồng Chính phủ tách huyện Sông Thao thành 2 huyện Yên Lập và Sông Thao. Khi vừa tái lập, huyện Yên Lập có 17 xã: Đồng Lạc, Đồng Thịnh, Hưng Long, Lương Sơn, Minh Hòa, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Nga Hoàng, Ngọc Đồng, Ngọc Lập, Phúc Khánh, Tân Long, Thượng Long, Trung Sơn, Xuân An, Xuân Thủy, Xuân Viên.
Quy hoạch huyện Yên Lập, bao gồm thị trấn Yên Lập (huyện lỵ) và 16 xã: Đồng Lạc, Đồng Thịnh, Hưng Long, Lương Sơn, Minh Hòa, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Nga Hoàng, Ngọc Đồng, Ngọc Lập, Phúc Khánh, Thượng Long, Trung Sơn, Xuân An, Xuân Thủy, Xuân Viên.
Trên địa bàn huyện có 55 km đường quốc lộ 70B đi qua; 06 tuyến đường tỉnh lộ là các tuyến đường ĐT313, ĐT313B, ĐT321, ĐT321B, ĐT313D và ĐT321C, toàn bộ các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện Yên Lập có chiều dài là 54 km. Ngoài ra nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và các công trình phúc lợi khác được cải tạo và làm mới. Giao thông nông thôn được cải thiện, 100% số xã trong huyện có đường ô tô.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên lập với diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch là 43.824,65 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 37.180,28 ha, chiếm 84,84% tổng diện tích tự nhiên. (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.214,26 ha).
 • Đất phi nông nghiệp: 6.465,31 ha, chiếm 14,75% tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 179,06 ha, chiếm 0,41% tổng diện tích tự nhiên.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến 2030 của huyện Yên Lập được xác định thông qua quy hoạch sử dụng đất của huyện Yên Lập cụ thể như sau:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.029,18 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước là 393,58 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 229,25 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 18,13 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập.  (Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện Yên Lập)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Yên Lập đang được UBND tỉnh thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Việc thông báo lấy ý kiến nhân dân làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Lập.
Trước đó, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 huyện Yên Lập (lần 1)
Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất Năm 2024 của huyện Yên Lập với các nội dung chủ yếu sau:
Phân bổ diện tích các loại đất bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp là 38.752,84 ha, giảm 19,51 ha so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Diện tích đất phi nông nghiệp là 4.878,26 ha, tăng 19,68 ha so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Diện tích đất chưa sử dụng là 193,55ha, giảm 0,17ha so với Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Các chỉ tiêu diện tích khác giữ nguyên theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lập đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập. Theo đó, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập với các nội dung chủ yếu sau:

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 43.824,65 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 38.672,19 ha, chiếm 88,24% tổng diện tích tự nhiên (Đất chuyên trồng lúa nước 3.436,00 ha, chiếm 7,84% tổng diện tích tự nhiên).
 • Đất phi nông nghiệp: 4.963,46 ha, chiếm 11,33% tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 189,00 ha, chiếm 0,43% tổng diện tích tự nhiên.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 với tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 330,93 ha, trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích: 306,97 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 101,73 ha); Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích: 23,96 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 với tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 355,57 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 318,32 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 108,76 ha).
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 23,63 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 13,62 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 6,18 ha, trong đó: Đất nông nghiệp là 0,03 ha; Đất phi nông nghiệp là 6,15 ha.
Danh mục dự án thực hiện trong năm 2023 với tổng số 117 dự án, trong đó 17 dự án đăng ký mới và 100 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
Danh mục dự án không khả thi, hủy bỏ: Tổng số 11 dự án.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 08/01/2024, UBND tỉnh ra Quyết định số 32/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho huyện Yên Lập.

Thông qua quyết định này, UBND xác định vị trí và diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất cho huyện Yên Lập. Các thông tin này được xác định dựa trên bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 với tỷ lệ 1/25.000, kèm theo các nội dung chi tiết trong Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Yên Lập.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…