Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Yên Phong, Bắc Ninh 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong, Bắc Ninh được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Huyện Yên Phong nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Ninh, huyện lỵ của huyện là thị trấn Chờ, cách thành phố Bắc Ninh 15 km về phía tây, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 29 km về phía tây nam, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thành phố Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với ranh giới tự nhiên là sông Cầu
 • Phía tây giáp huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội
 • Phía nam giáp thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du
 • Phía bắc giáp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với ranh giới tự nhiên là sông Cầu.

Huyện Yên Phong có diện tích tự nhiên là 96,93 km², dân số là 171.592 người, chiếm 14,08% dân số toàn tỉnh, (trong đó nam: 79.786 người và nữ: 91.806 người) người (năm 2017).
Quy hoạch Huyện Yên Phong, bao gồm thị trấn Chờ (huyện lỵ) và 13 xã: Dũng Liệt, Đông Phong, Đông Thọ, Đông Tiến, Hòa Tiến, Long Châu, Tam Đa, Tam Giang, Thụy Hòa, Trung Nghĩa, Văn Môn, Yên Phụ, Yên Trung.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong thời kỳ 2021-2030. Nội dung quyết định như sau:
Diện tích và cơ cấu sử dụng từng loại đất được quy hoạch với tổng diện tích đất tư nhiên là: 9,693.11 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 3,489.62 ha; Đất phi nông nghiệp: 6,163.83 ha; Đất chưa sử dụng: 39.66 ha; Đất đô thị: 342.78 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.159,82 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 288,33 ha.
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 12,0 ha; Đất phi nông nghiệp: 9,37 ha

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Phong.
Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được phân bổ và đưa vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Yên Phong, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 4.665,18 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 4.987,19 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 40,73 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện gồm:

 • Đất nông nghiệp là 726,91 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 74,12 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 747,95 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 31,37 ha.

Chi tiết nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Phong được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Phong và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Phong tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Phong được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 23/03/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Phong.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Phong với diện tích đất nông nghiệp là 4.762,50 ha; đất phi nông nghiệp là 4.890,82 ha; Đất chưa sử dụng: 39,79 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Yên Phong với tổng diện tích đất nông nghiệp là 258,35 ha; đất phi nông nghiệp là 38,58 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Phong Yên Phong gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 277,22 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 7,76 ha;
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Phong.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Yên Phong đến 2030
Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Yên Phong nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Yên Phong đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
Khu công nghiệp

 • KCN Vsip Bắc Ninh II
 • Khu công nghiệp Yên Phong I Mở rộng
 • ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II – C
 • Khu công nghiệp Yên Phong II

Cụm công nghiệp

 • Cụm công nghiệp hỗ trợ Yên Trung – Thụy Hòa (Tài liệu công bố công khai; Bản vẽ 1; Bản vẽ 2; Bản vẽ 3)
 • Cụm công nghiệp Yên Trung – Đông Tiến
 • Mở rộng Cụm công nghiệp làng nghề thôn Mẫn Xá – Văn Môn
 • Cụm công nghiệp làng nghề Trung Nghĩa-Đông Thọ
 • Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (giai đoạn 2)

Quy hoạch giao thông huyện Yên Phong đến 2030

Quy hoạch giao thông huyện Yên Phong được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong.
Trong kỳ quy hoạch 2021 -2030 huyện Yên Phong có 53 dự án giao thông cần nhu cầu sử dụng đất để xây mới, nâng cấp mở rộng trên địa bàn toàn huyện.
Dưới đây là một số dự án giao thông trọng điểm:

 • Xây dựng hai tuyến nhánh TL277 Chờ-Từ Sơn theo hình thức BT
 • Quy hoạch đất giao thông xã Đông Phong
 • Nút giao QL 18 với KCN Yên Phong
 • Quy hoạch bãi đỗ xe tĩnh (4 thôn)
 • Quy hoạch tuyến đường Dũng Liệt – Tam Đa – Đông Phong
 • Đường TL277, đoạn từ nút giao TL 277 mới với đường TL 286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1)
 • Đường nối từ KCN Yên Phong I mở rộng vào TL295 (cầu Đông Xuyên) theo hình thức BT (tuyến số 4)
 • Tuyến đường số 2 (cải tạo, nâng cấp đường phía Tây khu tổ hợp Sumsung) và đường nối Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (tuyến số 3 ) vào ĐT.295 (cầu Đông Xuyên)
 • Đường nối từ đê Sông Cầu, xã Dũng Liệt đi KCN Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong
 • ……..

Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đến 2035

UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung khu vực phía Đông huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với các nội dung chủ yếu sau:
Phạm vi nghiên cứu, ranh giới, quy mô quy hoạch. Bao gồm toàn bộ ranh giới các xã Dũng Liệt, xã Tam Đa, xã Yên Trung, xã Thụy Hòa, Xã Long Châu, xã Đông Phong – huyện Yên Phong. Diện tích quy hoạch: Khoảng 4.570 ha; Dân số đến 2030: 170.000 người. Dự báo đến năm 2050 khoảng 200.000 người.
Ranh giới cụ thể như sau:

 • Phía bắc giáp sông Cầu và xã huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
 • Phía nam giáp huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh;
 • Phía đông giáp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và thành phố Bắc Ninh;
 • Phía tây giáp tỉnh lộ 287.

Tính chất quy hoạch: Là khu đô thị – công nghiệp hiện đại, bền vững, gắn kết chặt chẽ với các khu vực lân cận khác trong khu vực và bi ngoài, là khu vực phát triển đô thị đan xen với cải tạo, chỉnh trang lảng sản cũ, bảo tồn và phát huy những giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa, lịch sử của khu vục, đặc biệt ở dải sông Cầu và sông Ngũ Huyện Kể.

Quy hoạch phân vùng chức năng huyện Yên Phong

Theo quy hoạch khu vực phía Đông huyện Yên Phong được xác định gồm có 03 vùng chính và 07 phân khu phát triển như sau:

Sơ đồ phân vùng phát triển
Sơ đồ phân vùng phát triển

03 Vùng chức năng gồm:

 • Vùng lõi hạt nhằn: Bao gồm khu vực Khu cổng nghiệp Yên Phong, Yên Phung mở rộng và nhân dân cư đô thị hóa nằm giữa 2 khu công nghiệp. Đây là khu vụ phát triển King nghiệp tập trung kết hợp với các khu đô thị công nghiệp
 • Vùng vành đai đô thị: Bao bọc lõi hạt nhân là dải vành đai phát triển công động dịch vụ, nhà ở nhằm đáp ứng các nhu cầu cho vùng lõi.
 • Vùng biên: Bao gồm các cãi đất làng xã, nông nghiệp, cây xanh mặt nước 4 x the vùng sông Cầu và sông Ngũ Huyện Khê, là khu vực bảo tồn không gian làng xã, không gian cảnh quan ven sông kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa.

07 phân khu gồm:

 • Phân khu I: Nằm ở phía Bắc khu vc quy hoạch, thuộc địa giới hành chính các xã Dũng Liệt, Tam Đa với diện tích khoảng 589 ha Chức năng chính là khu ở và khu dự trữ phát triển cho nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao cho khu vực trong tương lai.
 • Phân khu II: Nằm ở phía Đông khu vực quy hoạch, dọc theo bờ sông Cầu, thuộc địa gối hành chính các xã Tam Đa, Thụy Hòa với diện tích khoảng 1,077 ha.
 • Phân khu III: Nằm ở phía Đông Nam khu vực quy hoạch, thuộc địa giới hành chính xã Đông Phong với diện tích khoảng 528 ha.
 • Phân khu IV: Nằm ở phía Nam khu vực quy hoạch, thuộc địa giới hành chính xã Long Châu với diện tích khoảng 549 ha. Đối với khu vực phát triển nhà ở mới ở phía Nam Tỉnh lộ 286, khuyến khích xây dựng các công trình cao tầng (12 – 25 tầng) để tạo bộ mặt đô thị hiện đại trên trục giao thông.
 • Phân khu V (phân khu Đông Bắc thị trấn Chờ): Nằm ở phía Tây khu vực quy hoạch, thuộc địa giới hành chính xã Yên Trung Thụy Hòa, Dũng Liệt với diện tích khoảng 866 ha.
 • Phân khu VI: Nằm ở phía Tây khu vực quy hoạch, thuộc địa giới hành chính xã Yên Trung với diện tích khoảng 308 ha thuộc ranh giới Khu công nghiệp Yên Phong có chức năng công nghiệp.
 • Phân khu VII: Nằm ở trung tâm khu vực quy hoạch, thuộc địa giới hành chỉnh xã Dung Liệt, Tam Đa, có diện tích khoảng 314 ha là khu vực nằm trong ranh giới Khu công nghiệp Yên Phong ở rộng có chức năng công nghiệp và các hạng mục phụ trợ.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

Related Posts

Bản đồ vị trí phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm

Bản đồ quy hoạch Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mới Nhất

Xem và tra cứu bản đồ quy hoạch phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội một cách chi tiết và chính xác. Cùng Meey Map khám phá kế…

Bản đồ quận Bình Tân

Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM 2024| Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân, TP.HCM và kế hoạch sử dụng đất cập nhật đến tháng 6 năm 2024, phản ánh tầm nhìn phát triển đa…

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

0 20221012050931913

Bản đồ quy hoạch Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để khám…

Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem…

quy hoach co bi

Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại…