Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch huyện Yên Sơn, Tuyên Quang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn, Tuyên Quang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Yên Sơn nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
  • Phía tây giáp huyện Hàm Yên và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  • Phía nam giáp thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
  • Phía bắc giáp huyện Chiêm Hóa.

Huyện có diện tích 1.067,70 km² (là huyện có diện tích lớn thứ hai tỉnh Tuyên Quang, sau huyện Chiêm Hóa), dân số năm 2018 là 145.390 người. Khu vực trung tâm huyện cũng là nơi sông Gâm hợp lưu với sông Lô.
Quy hoạch Huyện Yên Sơn, bao gồm thị trấn Yên Sơn (huyện lỵ) và 27 xã: Chân Sơn, Chiêu Yên, Công Đa, Đạo Viện, Đội Bình, Hoàng Khai, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Quan, Lang Quán, Lực Hành, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Phú Thịnh, Phúc Ninh, Quý Quân, Tân Long, Tân Tiến, Thái Bình, Tiến Bộ, Trung Minh, Trung Môn, Trung Sơn, Trung Trực, Tứ Quận, Xuân Vân.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn là “vựa” gỗ rừng trồng của tỉnh, đặc biệt là gỗ rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC. Khai thác tiềm năng lợi thế này, tỉnh đã thành lập cụm công nghiệp Thắng Quân nhằm thu hút các nhà đầu tư chế biến lâm sản.
Dựa trên những lợi thế đa ngành, nghề và nhu cầu sử dụng lực lượng lớn lao động, cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) cũng đã được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 18-1-2019 của UBND tỉnh để thu hút các dự án đầu tư.
Báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, hiện tại cụm công nghiệp Phúc Ứng đã thu hút được 12 dự án, với tổng mức đầu tư 1.220 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 93%, trong đó 6 dự án đã đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động sản xuất với nhiều lĩnh vực sản xuất da giày, may mặc, bao bì, linh kiện điện tử, chế biến thức ăn gia súc…

Cụm công nghiệp Phúc Ứng được thành lập đã giải quyết việc làm cho 7.000 lao động địa phương, hàng năm đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của huyện khoảng 1.800 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo tỉnh đã rà soát và thực hiện quy hoạch phát triển theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp thân thiện với môi trường, xây dựng các cụm công nghiệp gắn với các tuyến đường quốc lộ, cao tốc…
Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, ngoài giữ nguyên 6 cụm đã hình thành, tỉnh sẽ thành lập mới 16 cụm trên địa bàn các huyện, thành phố với tổng diện tích 1.258 ha.
Các cụm công nghiệp thành lập mới tại huyện Yên Sơn gồm: Cụm công nghiệp Yên Sơn, CCN Trung Môn, CCN Phú Thịnh, CCN Xuân Vân (Yên Sơn) quy mô 260 ha; và các cụm công nghiệp Phúc Ứng 2,  Tam Đa, Thượng Ấm – Tú Thịnh, Hồng Lạc – Chi Thiết (Sơn Dương) quy mô 350 ha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Yên Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định Số: 251/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030.
Tông diện tích đất tự nhiên của Huyện Yên Sơn đến 2020 là: 106.774,01 ha. Theo quyết định phê duyệt sử dụng đất đến 2030 gồm các nội dung sau:
Diện tích phân bổ giai đoạn 2021-2030, gồm: Đất nông nghiệp: 95.017,98 ha; Đất phi nông nghiệp: 11.090,09 ha; Đất chưa sử dụng: 665,95 ha.
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 huyện Yên Sơn, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.909,89 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 721,13 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 28,09 ha.
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 0,58 ha; Đất phi nông nghiệp: 21,51 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Yên Sơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Yên Sơn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Yên Sơn

Ngày 1/11/2022, UBND huyện Yên Sơn ban hành thông báo số 2559/UBND-TNMT về Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030.
Ngày 20/10/2022, Ban Quản lý dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã Hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và xây dựng thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030, đến nay đơn vị tư vấn đã tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu và xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021-2030.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 23/2/2022, UBND tỉnh Tuyên Quan ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyên Yên Sơn.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Yên Sơn, bao gồm: Đất nông nghiệp: 98.349,77 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.741,00 ha; Đất chưa sử dụng: 683,24 ha.
Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 499,83 ha; Đất phi nông nghiệp: 250,65 ha; Đất chưa sử dụng: 4,80 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 510,20 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 11,54 ha
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Đất phi nông nghiệp: 4,80 ha
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2022: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện có 90 công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó:

  • Dự án sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh: 01 dự án.
  • Dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng: 74 dự án.
  • Dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo Điều 73 Luật Đất đai: 01 dự án.
  • Dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng: 14 dự án.

Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện, nay đề nghị huỷ bỏ, không thực hiện: 03 dự án.
Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Yên Sơn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo quyết định này, diện tích đất được phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Sơn bao gồm: Đất nông nghiệp: 98.710,95 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.382,78 ha; Đất chưa sử dụng: 680,02 ha.

Vị trí của các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất đã được xác định dựa trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/25.000 của huyện Yên Sơn, cùng với các tài liệu và hồ sơ liên quan.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…