Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch huyện Bến Cầu (Tây Ninh) 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2024-2030. Gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Bến Cầu nằm ở phía nam tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Gò Dầu
 • Phía tây và tây nam giáp tỉnh Svay Rieng của Campuchia
 • Phía nam giáp thị xã Trảng Bàng
 • Phía bắc giáp huyện Châu Thành.

Huyện Bến Cầu có diện tích 264 km², dân số năm 2019 là 69.849 người, mật độ dân số đạt 265 người/km².
Huyện lỵ là thị trấn Bến Cầu nằm trên tỉnh lộ 786, cách Thành phố Tây Ninh khoảng 30 km về phía nam và cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 6 km về phía bắc. Sông Vàm Cỏ Đông chảy vào địa phận Bến Cầu tại xã Long Chữ, chảy theo rìa phía đông của xã Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh rồi chảy qua thị xã Trảng Bàng về tỉnh Long An. Các chi lưu sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn huyện như rạch Gò Suối, rạch Xóm Khách, Rạch Bảo,… vừa là dòng chảy dẫn nước trong vùng, vừa làm ranh giới tự nhiên của một số xã trong huyện.
Quy hoạch Huyện Bến Cầu, bao gồm thị trấn Bến Cầu (huyện lỵ) và 8 xã: An Thạnh, Lợi Thuận, Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Tiên Thuận.

Quy hoạch giao thông huyện Bến Cầu đến 2030

Về giao thông, trong thời gian từ 2024 – 2030 huyện Bến Cầu có kế hoạch xây dựng mới và nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông trọng điểm, qua đó thúc đẩy phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Những tuyến đường sẽ triển khai đầu tư xây dựng được xác định trên bản đồ giao thông và sử dụng đất huyện Bến Cầu thời kỳ 2024-2030 gồm:

 • Đường Đ 34 (dài 1.253m x nền 37m)
 • Sỏi phún tuyến đường từ Bến ông Kiểm đến kênh AT5
 • Mở rộng Bê tông nhựa từ TL 786 đến Trung tâm hành chính
 • Mở mới tuyến đường xe sâu nhà ông 3 Xe
 • Láng nhựa đường Bàu Năng – Bàu Dài (từ cầu Trắng Phước Đông đến đường Tuần tra biên giới)
 • Đường ĐN.20
 • Đường ĐD.21
 • Đường ĐN.2
 • Đường Đ 65
 • …….

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng huyện Bến Cầu

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Mới đây UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu với những nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể
 • Danh mục các công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024 – 2030, huyện Bến Cầu. Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Cầu được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Bền Cầu

Về kế hoạch sử dụng đất đến 2024:

​UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bến Cầu công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bến Cầu.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Bến Cầu được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 19.567,26 ha; đất phi nông nghiệp là 4.182,96 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2024 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 237,65 ha; đất phi nông nghiệp là 37,33 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 311,65 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 123,74 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 3,63 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Bến Cầu được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.
Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tại huyện Bến Cầu

Về quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Bến Cầu sẽ tập trung hoàn thiện các khu công nghiệp hiện có và bổ sung thêm các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Vị trí các dự án công nghiệp được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bến Cầu.
Những khu công nghiệp đang có và sẽ được đầu tư xây dựng mới gồm:

 • Khu công nghiệp Đại An Sài Gòn
 • Khu công nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
 • Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh
 • Khu thương mại An Phú thuộc Khu thương mại công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh
 • Cụm Công nghiệp I Ngọc Oanh

Tài liệu kèm theo:

[xyz-ihs snippet=”huyen-ben-cau”]

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…