Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch huyện Cái Bè (Tiền Giang) năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Theo wikipedia, huyện Cái Bè là bờ phía Bắc của cầu Mỹ Thuận, là cửa ngõ đi thành phố Vĩnh Long và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cái Bè tiếp giáp:

 • Phía bắc giáp huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
 • Phía nam giáp thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với ranh giới tự nhiên là sông Tiền
 • Phía tây giáp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Phía đông giáp huyện Cai Lậy.

Huyện có nhiều kênh, rạch lớn như: rạch Cái Bè, rạch Cái Cối, rạch Bằng Lăng, kênh Nguyễn Văn Tiếp, rạch Cổ Cò, rạch Trà Lọt, kênh 28, rạch Ruộng. Ngoài ra còn có hàng chục kênh, rạch lớn nhỏ khác, chằng chịt đan xen với tổng chiều dài trên 500 km.
Dân số năm 2020 là 293.454 người, mật độ dân số đạt 698 người/km². Mật độ dân số cao nhất là thị trấn Cái Bè: 7.520 người/km² và thấp nhất là xã Mỹ Tân: 252 người/km².
Quy hoạch Huyện Cái Bè, bao gồm thị trấn Cái Bè (huyện lỵ) và 24 xã: An Cư, An Hữu, An Thái Đông, An Thái Trung, Đông Hòa Hiệp, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Thành, Hòa Hưng, Hòa Khánh, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Hội, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lương, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Thiện Trí, Thiện Trung.
Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đi qua đang được xây dựng.
Huyện có Quốc lộ 1 đi ngang với chiều dài 27 km qua các xã: An Cư, Hậu Thành, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, An Thái Đông, An Thái Trung, An Hữu và Hòa Hưng và quốc lộ 30 với chiều dài 9 km qua các xã: An Thái Trung, Tân Thanh, Tân Hưng
Ngoài ra còn có nhiều tỉnh lộ như các đường 861, 863, 865, 869, 875 với tổng chiều dài gần 60 km.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Cái Bè

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3839/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Cái Bè.
Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cái Bè với diện tích, cơ cấu các loại đất, bao gồm:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 1.309,23 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.039,01 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 4,88 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cái Bè.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cái Bè
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cái Bè

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024 – 2030 huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Cái Bè đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
Mới đây, UBND huyện Cái Bè ban hành Thông báo số 10/TB-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.
Trước đó, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cái Bè.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cái Bè, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 33.206,27 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8.432,34 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2024:

 • Đất nông nghiệp: 276,18 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,84 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024, huyện Cái Bè.

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 332,49 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 70,00 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2024, huyện Cái Bè.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cái Bè

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cái Bè.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cái Bè với tổng diện tích tự nhiên: 41,638.61 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 33,095.48 ha; Đất phi nông nghiệp: 8,543.14 ha; Đất chưa sử dụng: 0 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Cái Bè với tổng diện tích thu hồi đất: 252.27 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 251.03 ha; Đất phi nông nghiệp: 1,24 ha;
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cái Bè, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 413.50 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 298.47 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 2,73 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cái Bè được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cái Bè

Thông tin quy hoạch tại huyện Cái Bè

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030;
Theo đó, Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè được phê duyệt với một số nội dung chủ yếu như sau:
– Về địa điểm, ranh giới:
Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè nằm trong phạm vi quy hoạch chung thị trấn đã được phê duyệt, bao gồm thị trấn Cái Bè hiện hữu và 2 ấp An Ninh, An Hòa của xã Đông Hòa Hiệp.
Phạm vi ranh giới theo quy hoạch chung thị trấn có tổng diện tích 918,26ha bao gồm: Thị trấn Cái Bè hiện hữu và hai ấp An Ninh, An Hòa của xã Đông Hòa Hiệp.
– Về quy mô:
Trên cơ sở các khu đô thị theo quy hoạch chung thị trấn đã duyệt, đề xuất thị trấn Cái Bè được phân chia thành 03 khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích 595,0 ha như sau:

 • Khu A: 159,5 ha
 • Khu B: 181,5 ha
 • Khu C: 254,0 ha

Khu vực phát triển đô thị thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 được phê duyệt là cơ sở để huyện Cái Bè triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong khu vực phát triển đô thị của huyện.
Tài liệu kèm theo:

[xyz-ihs snippet=”huyen-cai-be”]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…