Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ năm 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Cẩm Mỹ nằm ở phía đông nam tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý

 • Phía đông giáp huyện Xuân Lộc
 • Phía tây giáp huyện Long Thành và huyện Thống Nhất
 • Phía nam giáp huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Phía bắc giáp thành phố Long Khánh và các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất.

Huyện lỵ của huyện đặt tại thị trấn Long Giao, cách thành phố Long Khánh khoảng 15 km về phía nam.
Huyện có diện tích 467,95 km², chiếm 7,99% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số năm 2015 là 153.912 người, chiếm 6,9% dân số toàn tỉnh. Mật độ dân số 326 người/km².
Quốc lộ 56 là tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện, nối thành phố Long Khánh với thành phố Bà Rịa.
Trước khi thành lập huyện, Cẩm Mỹ chỉ là tên gọi không chính thức của khu vực xã Xuân Mỹ, huyện Long Khánh. Địa danh này có từ thời Nguyễn, khi đó gọi là thôn Cam Mỹ thuộc tổng An Viễn, tỉnh Biên Hòa.
Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14 (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021). Theo đó, chuyển xã Long Giao thành thị trấn Long Giao, thị trấn huyện lỵ của huyện Cẩm Mỹ. Huyện Cẩm Mỹ có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Cẩm Mỹ, bao gồm thị trấn Long Giao (huyện lỵ) và 12 xã: Bảo Bình, Lâm San, Nhân Nghĩa, Sông Nhạn, Sông Ray, Thừa Đức, Xuân Bảo, Xuân Đông, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế, Xuân Tây.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5374/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cẩm Mỹ.
Theo Điều 1 của Quyết định số 5374/QĐ-UBND, huyện Cẩm Mỹ, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 10.351,30 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 150,11 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 13,39 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2024-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Cẩm Mỹ.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Cẩm Mỹ
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Cẩm Mỹ

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5392/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cẩm Mỹ.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cẩm Mỹ, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 40.732,41 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 5.523,42 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 1,88 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 89,76 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 1,54 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 500,99 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 51,00 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cẩm Mỹ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cẩm Mỹ

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cẩm Mỹ với tổng diện tích đất tự nhiên 46.257,71 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 41.162,91 ha; Đất phi nông nghiệp: 5.092,92 ha; Đất chưa sử dụng: 1,88 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất năm kế hoạch 2024 của huyện Cẩm Mỹ với tổng diện tích phải thu hồi là 75,97, gồm: Đất nông nghiệp: 71,82 ha; Đất phi nông nghiệp: 4,15 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024 của huyện Cẩm Mỹ, gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 80,32 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 53,00 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 0,48 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Cẩm Mỹ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Cẩm Mỹ

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.
Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…