Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom 2024

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án trên địa bàn.
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Trảng Bom cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 42 km, tiếp giáp và cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 12 km về phía đông, nằm ở phía tây nam của hồ Trị An.
Trảng Bom có Quốc lộ 1 chạy qua, nổi tiếng với khu du lịch sinh thái thác Giang Điền. Trảng Bom có vị trí địa lý vô cùng quan trọng trong việc phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, với các khu công nghiệp như Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo. Trảng Bom kết hợp với các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và thành phố Biên Hòa tạo thành khu trung tâm công nghiệp của tỉnh. Đây cũng là một huyện có nhiều người dân theo Công giáo của tỉnh, với các giáo xứ, xóm đạo đặc trưng trải dài dọc theo Quốc lộ 1.
Trảng Bom là một huyện thuộc vùng trung du của tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý:

Huyện Trảng Bom nằm dọc theo Quốc lộ 1, là cửa ngõ đi vào Thành phố Hồ Chí Minh nên có lợi thế về phát triển giao thông. Bên cạnh đó, Trảng Bom cách Biên Hòa 12 km và Thành phố Hồ Chí Minh 42 km về phía đông nên thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán và đầu tư công nghiệp.
Ngày 21 tháng 8 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2003/NĐ-CP. Theo đó, thành lập huyện Trảng Bom trên cơ sở tách thị trấn Trảng Bom và 16 xã: Hố Nai 3, Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, Sông Trầu, Tây Hòa, Trung Hòa, Đông Hòa, Hưng Thịnh, Sông Thao, Bàu Hàm, Giang Điền, An Viễn, Đồi 61, Cây Gáo, Thanh Bình thuộc huyện Thống Nhất.
Sau khi thành lập, huyện Trảng Bom có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.
Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 447/QĐ-BXD công nhận thị trấn Trảng Bom mở rộng (gồm thị trấn Trảng Bom và một phần các xã: Đồi 61, Sông Trầu, Quảng Tiến) là đô thị loại IV.
Quy hoạch huyện Trảng Bom, bao gồm thị trấn Trảng Bom (huyện lỵ) và 16 xã: An Viễn, Bắc Sơn, Bàu Hàm, Bình Minh, Cây Gáo, Đông Hòa, Đồi 61, Giang Điền, Hố Nai 3, Hưng Thịnh, Quảng Tiến, Sông Thao, Sông Trầu, Tây Hòa, Thanh Bình, Trung Hòa.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Quy hoạch nhằm phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng đơn vị hành chính trong khoảng thời gian xác định.
Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trảng Bom được lập đồng thời với lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5369/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Trảng Bom.
Theo Điều 1 của Quyết định số 5369/QĐ-UBND, huyện Trảng Bom, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6.578,11 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 281,28 ha
 • Chuyển đổ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 94,34 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Trảng Bom
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Trảng Bom

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Trảng Bom đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 25/6/2022, UBND huyện Trảng Bom công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trảng Bom như sau
Hồ sơ công bố, công khai:

 • Quyết định số 5387/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trảng Bom;
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom;
 • Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom.
 • Bản đồ các khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022  huyện Trảng Bom;

Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5387/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trảng Bom.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Trảng Bom, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 24.605,98 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 8.118,07 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 193,36 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2,51 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 626,39 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 9,39 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Trảng Bom được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Trảng Bom
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Trảng Bom

Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3727/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Trảng Bom, bao gồm: Đất nông nghiệp: 25.064,58 ha; Đất phi nông nghiệp: 7.659,47 ha; Đất ở đô thị: 422,85 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024 của huyện Trảng Bom với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 79,04 ha; Đất phi nông nghiệp: 2,16 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2024 của huyện Trảng Bom, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 93,63 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 14,49 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Trảng Bom được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:

4.8/5 – (10 bình chọn)

3/5 - (1 bình chọn)

Tác giả

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…