Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tra cứu bản đồ quy hoạch Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh. Cùng Meey Map check quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh miễn phí tại đây.

Giới thiệu Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

Phường 10 là một phường thuộc Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường 10 có diện tích 0,25 km², dân số năm 2021 là 15.293 người, mật độ dân số đạt 61.172 người/km².

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đông Nam Bộ
Thành lập: 1987
Diện tích: 0,25 km²
Dân số: 21.937 người (1999)
Mật độ: 87.748 người/km² (1999)
Mã hành chính: 27406.0

Bản đồ Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 10, Quận 8

Bản đồ vị trí Phường 10, Quận 8

Bản đồ giao thông Phường 10, Quận 8

Bản đồ giao thông Phường 10, Quận 8. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh Phường 10, Quận 8

Bản đồ vệ tinh Phường 10, Quận 8. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ quy hoạch Phường 10, Quận 8
Bản đồ quy hoạch Phường 10, Quận 8
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…