Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch quận Ninh Kiều, Cần Thơ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến 2030 được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Quận Ninh Kiều là nơi tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố Cần Thơ.
Quận Ninh Kiều được thành lập theo Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 2 tháng 1 năm 2004 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phần lớn các phường nội thành của thành phố Cần Thơ trực thuộc tỉnh Cần Thơ cũ. Quận có Bến Ninh Kiều, là một địa danh du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ. Nơi đây đặt trụ sở của nhiều ban ngành của thành phố, điển hình là Ủy ban nhân dân thành phố tại số 2 đại lộ Hòa Bình, phường Tân An.

Địa danh Ninh Kiều đã xuất hiện ở Cần Thơ từ năm 1958, ban đầu chỉ là tên của một bến sông và không được dùng chính thức trong các tên gọi đơn vị hành chính. Từ năm 2004, Ninh Kiều chính thức trở thành tên một quận thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Hiện nay, trung tâm hành chính quận Ninh Kiều được đặt ở đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình.
Quận Ninh Kiều nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long qua sông Hậu
  • Phía tây giáp huyện Phong Điền
  • Phía nam giáp quận Cái Răng
  • Phía bắc giáp quận Bình Thủy.

Quận Ninh Kiều có diện tích 29,22 km², dân số năm 2019 là 280.494 người, mật độ dân số đạt 9.599 người/km².
Quận Ninh Kiều được chia thành 11 phường: An Bình, An Cư, An Hoà, An Khánh, An Nghiệp, An Phú, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Thới Bình, Xuân Khánh.

Thông tin quy hoạch tại quận Ninh Kiều

UBND TP Cần Thơ vừa duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 4 khu quy hoạch có diện tích hơn 2.900 ha.
Theo quy hoạch 1/5000, quận Ninh Kiều có tổng diện tích khoảng 2.923,33ha, quy mô dân số đến năm 2030 từ 305.000 – 310.000 người; đến năm 2050 từ 325.000 – 330.000 người.
Toàn quận Ninh Kiều được chia thành 4 khu quy hoạch (ký hiệu: NK-01, NK-02, NK-03, NK-04), các khu quy hoạch gồm các đơn vị ở, nhóm nhà ở độc lập và các khu chức năng. Các khu quy hoạch được phân chia bởi mạng lưới đường giao thông cấp khu vực và phân khu vực để kiểm soát phát triển, cụ thể như sau:
Khu NK-01: diện tích khoảng 668,49ha; dân số đến năm 2030 là 30.000 người, đến năm 2050 là 38.000 người; chức năng là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông nước, các nhóm nhà ở, Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao thành phố…
Khu NK-02: diện tích khoảng 368,47ha; dân số đến năm 2030 là 55.000 người, đến năm 2050 là 60.000 người; chức năng là trung tâm đô thị hiện hữu truyền thống phát triển lâu đời, gắn với đặc trưng văn hóa, lịch sử, Trung tâm chính trị – hành chính.
Khu NK-03: diện tích khoảng 1.417,62ha; dân số đến năm 2030 là 190.000 người, đến năm 2050 là 200.000 người; chức năng là Khu đô thị trung tâm hiện hữu tập trung các hoạt động dịch vụ, thương mại, trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế cấp quận, thành phố và cấp vùng.
Khu NK-04: diện tích khoảng 458,15ha; dân số đến năm 2030 là 35.000 người, đến năm 2050 là 40.000 người; chức năng là khu vực đô thị phát triển mới của quận, tạo gắn kết giữa khu đô thị trung tâm của quận với các khu vực lân cận.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quận Ninh Kiều

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Quy hoạch sử dụng đất quận Ninh Kiều được thể hiện trong bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030.
Ngày 9/6, UBND quận Ninh Kiều phối hợp Sở Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức công bố Ðồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt.
Quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều có diện tích khoảng 2.923,33ha; dân số đến năm 2030 là 305.000 người, năm 2050 là 310.000 người.

Bản đồ quy hoạch giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến 2030
Bản đồ quy hoạch giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến 2030

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 16/2/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định 712/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Ninh Kiều.
Theo đó, tổng diện tích đất của quận Ninh Kiều là 2.889,60 ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 301,50 ha, đất phi nông nghiệp là 2.584,47 ha, đất đô thị là 2.889,60 ha.
Ngoài ra, quận sẽ chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 66,56 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 12,51 ha và chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 5,29 ha.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 30/12/2022 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ninh Kiều.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của quận Ninh Kiều được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp 305,64 ha; đất phi nông nghiệp 2.580,33 ha; đất đô thị 2.889,60 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp 60,48 ha; đất phi nông nghiệp 2,00 ha.Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 108,41 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,07 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023, quận Ninh Kiều dự kiến sẽ không đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích khác.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của quận Ninh Kiều được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận.
UBND thành phố giao UBND quận Ninh Kiều có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

UBND thành phố Cần Thơ mới ban hành Quyết định số 3255/QĐ-UBND để phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cho năm 2024 của quận Ninh Kiều.

Theo quyết định này, diện tích đất trong năm 2024 được phân bổ cho quận Ninh Kiều như sau: đất đô thị chiếm tổng diện tích 2.889,60 ha, đất phi nông nghiệp là 2.575,01 ha và đất nông nghiệp là 310,96 ha. Ngoài ra, kế hoạch thu hồi đất trong năm 2024 bao gồm đất nông nghiệp 30,95 ha và đất phi nông nghiệp 3,75 ha.

Cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định này nêu rõ rằng có kế hoạch chuyển đổi 92,19 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và 1,41 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được chuyển sang đất ở.

Đối với việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, quận Ninh Kiều không có kế hoạch sử dụng đất mới cho các mục đích khác trong năm 2024.

UBND thành phố cũng giao cho UBND quận Ninh Kiều trách nhiệm công bố và công khai kế hoạch sử dụng đất, cũng như thực hiện các hoạt động liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật.

[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ QHSDĐ Huyện Bình Tân đến năm 2020

Bản đồ Huyện Bình Tân, Vĩnh Long| Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Tân, Vĩnh Long là một tài liệu quan trọng, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện và bền vững của khu…

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…