Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch quận Ô Môn, Cần Thơ 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị và của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cập nhật đến 28/02/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Ô Môn là một quận nội thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Quận Ô Môn nằm liền kề trung tâm của thành phố. Hiện nay quận Ô Môn là quận có quy mô công nghiệp lớn thứ 2 thành phố sau quận Bình Thủy. Quận có vị trí quan trọng, chiến lược trong phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị mới của thành phố trong tương lai.
Quận Ô Môn nằm về phía bắc thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km theo Quốc lộ 91, có vị trí địa lý:

Quận có diện tích 125,40 km², dân số năm 2019 là 128.677 người, mật độ dân số đạt 1.026 người/km².
Quận Ô Môn có 7 phường bao gồm: Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hoà, Thới Long, Trường Lạc.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Hiện tại trên địa bàn quận Ô Môn đã được thành phố Cần Thơ phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp và các nhà máy phục vụ phát triển công nghiệp như:

  • Khu công nghiệp Trà Nóc II
  • Khu công nghiệp Ô Môn (P.Phước Thới)
  • Khu công nghiệp Bắc Ô Môn (P.Thới Long)
  • Khu công nghệ cao
  • Vườn ươm Công Nghệ Công Nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc
  • Nhà máy điện Ô Môn I
  • Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II
  • Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.
  • Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Hiện tại các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Nhà máy này giữ vai động lực phát triển và nhằm cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực lao động trên địa bàn thành phố. Ngoài ra KCN Trà Nóc 2 nằm trên địa bàn quận hiện nay đang dẫn đầu thành phố về thu hút đầu tư, với 55 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng kí lên đến 530 triệu USD. Trong KCN Trà Nóc 2 hiện nay có các doanh nghiệp lớn như Nhà máy sản xuất ô tô Cần Thơ, chi nhánh Công ty Pepsico, công ty thủy sản Cổ Chiên, v.v..
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP Cần Thơ, tổng diện tích khu công nghiệp (KCN) đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch là 1.400ha, tổng diện tích KCN đề nghị bổ sung quy hoạch là 1.400ha.
Cụ thể là KCN Ô Môn (600ha) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn; KCN Bắc Ô Môn (diện tích 400ha) tại phường Thới Long, quận Ô Môn; KCN Thốt Nốt – giai đoạn 2 (400ha) đặt tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Theo UBND thành phố, 3 KCN này chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong KCN. Và những KCN này không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố hiện nay.

Thông tin quy hoạch đô thị tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Về quy hoạch đô thị, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phạm vi quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của quận Ô Môn, diện tích khoảng 13.193,43 ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch: là đô thị gắn kết với khu đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt này, dự kiến dân số quận Ô Môn đến năm 2020 khoảng 180.000 người, đến năm 2030 khoảng 220.000 người. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật: đất xây dựng đô thị từ 150 đến 200 m2/người, đất dân dụng đô thị từ 80-90 m2/người…

Về các dự án đô thị trên địa bàn quận Ô Môn, hiện nay trên toàn quận có dự án 41 quận Ô Môn. Dự án Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (22,6ha) tại Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Dự án được đầu tư xây dựng khu đô thị mới có chức năng sử dụng đất gồm: đất công trình thương mại – dịch vụ; đất ở; đất công trình hạ tầng xã hội và đất công trình hạ tầng kỹ thuật.
Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ cũng đã công bố kêu gọi đầu tư 19 dự án Khu đô thị, công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hai dự án Khu đô thị mới Ô Môn 1 và Ô Môn 2 tại phường Phước Thới, quận Ô Môn (quy mô lần lượt 158,57 ha và 69,55 ha), mục tiêu xây dựng công trình hỗn hợp – thương mại và dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quận Ô Môn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hoà, Thới Long, Trường Lạc đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, quận Ô Môn được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sử dụng đất Năm 2024:

Ngày 10/5/2021 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến Năm 2024 của quận Ô Môn.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất quận Ô Môn Năm 2024 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, quận Ô Môn.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 09/2/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ô Môn.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Q. Ô Môn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Q. Ô Môn

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 29/12/2022 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 4382/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ô Môn.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của quận Ô Môn được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 9.601,20 ha; đất phi nông nghiệp là 3.589,98 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 113,39 ha; đất phi nông nghiệp là 3,54 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 162,14 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 136,54 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,06 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của quận Ô Môn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Quận Ô Môn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Quận Ô Môn

UBND thành phố giao UBND quận Ô Môn có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…