Thứ Bảy, Tháng Sáu 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeThông tin quy hoạchBản đồ quy hoạchBản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp (Sơn La)...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp (Sơn La) năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp (Sơn La) gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 17/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Sốp Cộp là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Sơn La, nằm ở phía tây tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý:

  • Phía Tây giáp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  • Phía Bắc giáp huyện Sông Mã và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
  • Các phía còn lại giáp CHDCND Lào.

Huyện Sốp Cộp có 146.790 ha diện tích tự nhiên và dân số năm 2019 là 45.050 người.
Địa hình huyện Sốp Cộp phần lớn là đồi núi, đất đai tương đối màu mỡ, phù hợp cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Núi rừng xanh phủ kín, lại có nhiều sông suối chia cắt, nên giao thông ở Sốp Cộp khá khó khăn.
Huyện Sốp Cộp có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bảo gồm 7 xã: Dồm Cang, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Sam Kha và 1 thị trấn : Sốp Cộp (huyện lỵ).

Bản đồ quy hoạch đến 2030 – kế hoạch sử dụng đất, huyện Sốp Cộp

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 06/08/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Sốp Cộp.
Theo quyết định UBND huyện Sốp Cộp đã công bố Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 06/8/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Sốp Cộp, với diện tích cơ cấu các loại đất như sau: Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 4147.224,62 ha, trong đó: đất nông nghiệp 140.395,62 ha (chiếm 95,36%), đất phi nông nghiệp 2.330,00 ha (chiếm 1,58%), đất chưa sử dụng 4.499,00 ha (chiếm 3,06%).
Chuyển mục đích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 39.232,32 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 10,25 ha…
Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Sốp Cộp kèm theo Quyết định này.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Sốp Cộp
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Sốp Cộp

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Sốp Cộp đến 2030.
Thị trấn Sốp Cộp là một trong 8 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Sốp Cộp. Do đó, quy hoạch giao thông, đô thị, sử dụng đất thị trấn Sốp Cộp cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Sốp Cộp.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Theo Quyết định 1595/QĐ-UBND tỉnh Sơn La, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 xác định diện tích, cơ cấu với tổng diện tích đất tự nhiện là 147.224,62 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 102.299,76 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.252,67 ha; Đất chưa sử dụng: 42.672,19 ha.
Kế hoạch đưa đất vào sử dụng cho các mục đích năm 2022, gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 55,94 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,20 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022, gồm:

  • Diện tích đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 3.691,61 ha
  • Diện tích đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 3,54 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sốp Cộp.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sốp Cộp.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Sốp Cộp với tổng diện tích đất tự nhiên 147.224,62 ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 100.069,35 ha; đất phi nông nghiệp là 2.288,04 ha; Đất chưa sử dụng: 44.867,22 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Sốp Cộp với tổng diện tích cần thu hồi là 249,19 ha. Trong đó: tổng diện tích đất nông nghiệp là 242,10 ha; đất phi nông nghiệp là 7,09 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Sốp Cộp gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 86,60 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,20 ha.
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích là 645,50 ha. Trong đó: Sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp 643,61 ha; Sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp là 1,89 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sốp Cộp.

Xem thêm:  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận

Thông tin quy hoạch tại huyện Sốp Cộp

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2035 với quy mô lập quy hoạch 1.500 ha, quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 10.600 người; dự báo đến năm 2035 khoảng 13.000 người.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp

Theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND, khu vực lập quy hoạch nằm trong ranh giới hành chính xã Sốp Cộp, tổng diện tích lập quy hoạch 1.500ha (gồm các bản Hua Mường, Sốp Cộp, Pe, Ban, Nó Sài, Nà Lốc, Nà Dìa và Sốp Nặm). Cụ thể, phía Bắc giáp đất nông nghiệp bản Nó Sài xã Sốp Cộp và giáp xã Dồm Cang, phía Nam giáp xã Nậm Lạnh và xã Mường Và, phía Đông giáp xã Mường Và, phía Tây giáp xã Dồm Cang.
Mục tiêu lập quy hoạch là cụ thể hóa từng bước quy hoạch kinh tế – xã hội huyện Sốp Cộp. Xây dựng một thị trấn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn huyện Sốp Cộp với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng các xã biên giới phía Nam của tỉnh Sơn La. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Xây dựng thị trấn Sốp Cộp theo tiêu chí phát triển – xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, phát triển thương mại dịch vụ phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La. Xây dựng thị trấn Sốp Cộp theo tiêu chuẩn đô thị loại V, quy hoạch làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch chi tiết, dự án, định hướng phát triển không gian kiến trúc đô thị, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy định và làm cơ sở để thực hiện việc nâng cấp đô thị trong tương lai.
Bên cạnh đó, khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai và hệ thống cơ sở hạ tầng đã có. Tận dụng các lợi thế sẵn có về giao thông, cảnh quan và quỹ đất xây dựng. Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đô thị đáp ứng các yêu cầu đất ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường, đảm bảo phát triển bền vững…
Quy hoạch chung thị trấn Sốp Cộp bao gồm các phân khu chức năng: khu trung tâm hành chính – chính trị cấp huyện, thị trấn; khu công trình công cộng (văn hóa, giáo dục, y tế…); khu công viên, vườn hoa, cây xanh cảnh quan – thể dục thể thao; khu thương mại, dịch vụ; khu công nghiệp; khu an ninh – quốc phòng; khu dân cư (khu ở hiện trạng chỉnh trang và khu ở mới); khu dự trữ phát triển giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Xem thêm:  https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-xa-van-mon.html

Tài liệu kèm theo:

ĐINH VĂN KHIÊN
ĐINH VĂN KHIÊNhttps://meeymap.com/
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.
Có thể bạn quan tâm
- Advertisment -spot_img
Bài viết liên quan