Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng [Hải Phòng] mới nhất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 16/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Quy hoạch giao thông, xây dựng và đất công nghiệp và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng  thời kỳ 2021-2030 được UBND tỉnh Hải Phòng phê duyệt.
Huyện Tiên Lãng là huyện đồng bằng ven biển của thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 19.520,56 ha gồm 20 xã và 1 thị trấn, dân số năm 2020 có khoảng 157.000 người.
Tọa độ địa lý của huyện Tiên Lãng – thành phố Hải Phòng: từ 20040’20” đến 20049’20” vĩ độ Bắc, từ 106036’08” đến 106034’00” kinh độ Đông. Có ranh giới như sau:

 • Phía Đông Bắc giáp huyện An Lão và huyện Kiến Thụy.
 • Phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ.
 • Phía Tây và Tây Bắc tiếp giáp với Hải Dương.
 • Phía Nam và Tây Nam tiếp giáp với huyện Vĩnh Bảo và Thái Bình.

Huyện Tiên Lãng cách trung tâm Thành phố Hải Phòng 25 km về phía Nam, được bao bọc bốn mặt bởi sông và biển: sông Văn Úc, sông Thái Bình, sông Mía và phần còn lại giáp biển.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Tiên Lãng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất của cấp thành phố đến 2030 với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Tiên Lãng là 10.886,36 ha.

Đánh giá biến động đất đai trong kỳ quy hoạch

 • Đất nông nghiệp: Đến năm 2030 là 9.074,65 ha, giảm 3.956,10 ha so với năm 2020
 • Đất phi nông nghiệp: Đến năm 2030 diện tích có 10.403,61 ha, tăng 3.960,10 ha so với năm 2020
 • Đất chưa sử dụng: Đến năm 2030 diện tích có 26,24 ha, giảm 4,00 ha so với năm 2020.
 • Đất ở đô thị: Đến năm 2030 diện tích có 711,60 ha, giữ nguyên so với năm 2020

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng đến 2030

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 9/5/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lãng.
Theo nội dung quyết đinh, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiên Lãng, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 6.863,05 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 19.498,97 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp: 1.131,05 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 321,05 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 937,80 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 127,00 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Tiên Lãng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tiên Lãng
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tiên Lãng

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 13/02/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tiên Lãng.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tiên Lãng được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 1.869,66 ha; đất phi nông nghiệp là 3.06,05 ha; Đất chưa sử dụng: 302,49 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Tiên Lãng gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 18,39 ha; đất phi nông nghiệp là 1,27 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Tiên Lãng gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 59,97 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Tiên Lãng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Tiên Lãng đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Tiên Lãng đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn như:
Khu công nghiệp:

 • Khu công nghiệp Tiên Lãng I diện tích 500 ha.
 • Khu công nghiệp Tiên Lãng II diện tích 500 ha (Tách và đổi tên từ KCN đóng tàu Vinh Quang)
 • Khu công nghiệp Tiên Thanh diện tích 410 ha

Cụm công nghiệp:

 • Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng GĐ1 (50ha)
 • Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng GĐ2 (25ha)
 • Cụm công nghiệp Tiên Cường I (27ha)
 • Cụm công nghiệp Tiên Cường II (50ha)
 • Cụm công nghiệp Tiên Cường III (50ha)
 • Cụm công nghiệp Đại Thắng (22ha)
 • Cụm công nghiệp Quang Phục (50ha)

Quy hoạch giao thông huyện Tiên Lãng đến 2030

Trong kỳ Huyện Tiên Lãng cũng bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030. Dưới đây là những dự án giao thông trọng điểm có sử dụng đất được triển khai thực hiện trong kỳ của huyện Tiên Lãng:

 • QH đường nối QL5, QL10
 • QH đường nối cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng đến cụm công nghiệp Vinh Quang (đường 212B)
 • QH tuyến xuyên tâm theo quốc lộ 5 cũ (Thành phố – Kiến Thụy – Tiên Lãng – Vĩnh Bảo)
 • QH tuyến ven sông Văn Úc
 • QH tuyến nối sân bay Tiên Lãng với Quốc Lộ 10 – 22km (một phần trùng mở rộng đường huyện 212-2ha)
 • Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Ngã 3 Cầu Đầm Đoàn Lập – Cầu Hàn – Quốc Lộ 37 (Bổ sung đoạn tuyến từ Ngã 3 đường Rồng đến ngã 3 Cầu Đầm Đoàn Lập)
 • Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng
 • Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển (Đoạn qua địa phận huyện Tiên Lãng)
 • ……

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Tham Khảo thêm: 

4.9/5 – (10 bình chọn)

Đánh giá post

Tác giả

 • Meey Map

  Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

  View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh trên Google Map

Bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất mới nhất

Cập nhật bản đồ quy hoạch quận 12, TP.HCM 2024 chi tiết và kế hoạch sử dụng đất mới nhất. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn…

0 20221012050931913

Bản đồ quy hoạch Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn muốn tìm hiểu về bản đồ quy hoạch phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Meey Map là công cụ lý tưởng để khám…

Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem…

quy hoach co bi

Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại…

anh chup man hinh 2021 12 07 luc 104324 16388486375201879483648

Bản đồ quy hoạch xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng| Kế hoạch sử dụng đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Đồng, huyện An Dương. Phương án sử dụng đất xã An Đông, An Dương thành…

Một số khu đất dính quy hoạch của phường Thượng Cát trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm.

Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Tìm hiểu bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin miễn phí và…