Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 15 (cũ), quận 5, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất quận 15 (cũ) có thể tìm thấy trên bản đồ quy hoạch quận 5 năm 2025 của TP.HCM, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian.

Quận 15 (cũ) là một quận thuộc Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh), có diện tích 0,19 km2. Quận 15 (cũ) là một quận nằm ở phía Bắc Quận 5. Bắt đầu từ năm 2020, Quận 15 (cũ) sáp nhập với Quận 12 để tạo thành Quận 12 (mới).

Xem bây giờ: Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí cụ thể của Quận 15 (cũ) như sau: phía Đông giáp Quận 12; phía Tây và phía Bắc giáp Quận 6; phía Nam giáp Quận 14.

Theo Quyết định số 703/QĐ-UBND của Thành ủy ngày 31/01/2008, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư 13, 14 và 15 các quận thuộc Quận 5 và quy hoạch Quận 15 theo hiện trạng (cũ), tổ chức quy hoạch theo hướng cải thiện nhà ở, điều kiện sống và phát triển các công trình công cộng.

Củng cố hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, xây dựng lại, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường chính hiện có trên địa bàn thành phố và các huyện, ranh giới đường được xác định theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 5 tại Quyết định số 6786/QĐ-. Được UBND thành phố chấp thuận ngày 18/12/1998, UB-QLDT sẽ hình thành các khu nhà ở hiện đại, công trình dịch vụ và khu nhà ở hỗn hợp cao tầng dọc theo các tuyến này và được coi là dự án điểm nhấn của khu vực.

Phát triển cây xanh và trồng cây xanh dọc các công trình công cộng và các tuyến giao thông có thể giúp cải thiện vi khí hậu và cảnh quan.

Sau đây là kế hoạch sử dụng đất phWeng 15 (cũ) Bản đồ quy hoạch và định hướng phát triển không gian tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được thể hiện:

Quy hoạch sử dụng đất quận 15, quận 5, TP.HCM (cũ) - Ảnh 1.

Phường 15 (cũ) hiển thị trên Google Satellite Map.

TP.HCM Quận 5 Quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (Cũ) - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất quận 15 (cũ) được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của TP.HCM.

TP.HCM Quận 5 Quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (Cũ) - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh.

TP.HCM Quận 5 Quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (Cũ) - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (cũ) thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025.

TP.HCM Quận 5 Quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (Cũ) - Ảnh 5.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (Cũ) trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Quận 5.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất Quận 15 (cũ) trên Quy hoạch sử dụng đất TP.HCM đến năm 2025 và Bản đồ định hướng phát triển không gian.

– Cập nhật Quy hoạch sử dụng đất Khu 15 (Cũ) tại đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

Ban do quy hoach huyen Que Phong Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quế Phong, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Quang Trach Quang Binh nam

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Quảng Trạch, Quảng Bình được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach ke hoach huyen Minh Long Quang

Bản đồ quy hoạch huyện Minh Long, Quảng Ngãi 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

1683836192 548 Ban do quy hoach ke hoach su dung dat

Bản đồ quy hoạch huyện Lấp Vò, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm quy hoạch…

1683841015 225 Ban do quy hoach huyen Nghi Loc Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

Ban do quy hoach huyen Hung Nguyen Nghe An nam

Bản đồ quy hoạch huyện Hưng Nguyên, Nghệ An 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…