Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Quy hoạch sử dụng đất của quận Châu Văn Liêm có thể được tìm thấy trong Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Huyện Châu Văn Liêm có diện tích khoảng 9,56 km2, nằm ở trung tâm quận Ô Môn, vị trí địa lý: phía đông giáp huyện Phước Thới, phía tây giáp huyện Thới Hòa và huyện Thới Lai, phía tây giáp huyện Trường Huyện Lạc ở phía Nam, huyện Thới Lai ở phía Bắc, giáp huyện Thới An và Thới Hòa.

Về quy hoạch, UBND TP Cần Thơ đã công bố quy hoạch tổng thể TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch này vẫn có hiệu lực cho đến khi một kế hoạch mới được xây dựng và công bố trong thời gian tới.

Theo tính chất quy hoạch, Quận Ô Môn là đô thị mới của thành phố Cần Thơ, là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, là trung tâm thương mại quốc tế, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, trung tâm quốc gia và trung tâm giáo dục và đào tạo khu vực. Cấp độ quốc tế. Trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ quốc gia. Trung tâm công nghiệp công nghệ cao và Công viên chủ đề nông nghiệp công nghệ cao Houhe. Trung tâm văn hóa – Triển lãm, hội chợ thương mại cấp khu vực và quốc gia. Trung tâm cảnh quan và du lịch sinh thái khu vực. Khu dân cư tập trung và khu dân cư sinh thái kiểu vườn.

Vì vậy, quận Châu Văn Liêm phù hợp với hướng phát triển đã được xác định theo Quyết định quy hoạch nêu trên của Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.

Quy hoạch sử dụng đất của quận Châu Văn Liêm có thể được tìm thấy trên Bản đồ quy hoạch thành phố Cần Thơ.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của quận Châu Văn Liêm thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Phường Châu Văn Liêm trên Bản đồ vệ tinh Google.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ô Môn, TP Cần Thơ thể hiện quy hoạch sử dụng đất của quận Châu Văn Liêm.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất quận Châu Văn Liêm trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Văn Liêm tại đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…