Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long 2021-2030 thể hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Biển Đỏ.

Biển Đỏ là một quận hành chính của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Quận Biển Đỏ có diện tích 2,77 km2 và có dân số 12.359 người vào năm 1999. Về địa giới hành chính, huyện Biển Đỏ phía Đông giáp huyện Hồng Hà; phía Tây giáp huyện Bạch Đằng; phía Bắc giáp các huyện Cao Thắng, Hà Lâm và Hà Trung.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Khu vực Biển Đỏ trên bản đồ vệ tinh Google.

Huyện Biển Đỏ là một quận của Thành phố Hạ Long nên quy hoạch sử dụng đất của huyện Biển Đỏ cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hạ Long. Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long được xác định căn cứ vào Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long công bố trên cổng thông tin điện tử.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của huyện Biển Đỏ thể hiện trong Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long 2021-2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long 2021-2030 thể hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Biển Đỏ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Biển Đỏ căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long 2021-2030: xem và tải về tại đây

Bấm vào đây để xem thêm kế hoạch sử dụng đất của huyện Biển Đỏ.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….