Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Thủ Đức

Quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu được thể hiện trên Quy hoạch quận Thủ Đức, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2015, 2025.

Xem bây giờ: Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Huyện Linh Chiểu có diện tích khoảng 1,3 km2. Bắt đầu từ năm 2021, Quận Thủ Đức sẽ sáp nhập với Quận 9 và Quận 2 để trở thành Thành phố Thủ Đức. Quận Linh Chiểu trở thành quận nằm ở trung tâm thành phố.

Vị trí cụ thể của quận Linh Chiểu như sau: Phía Đông giáp huyện Linh Trung, phía Tây giáp huyện Linh Tây, phía Nam giáp quận Trường Thọ và quận Bình Thọ, phía Nam giáp quận Linh Tây và Linh Trung. Quận ở phía bắc.

Theo quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, một trong những hướng phát triển không gian của thành phố là tập trung về phía Đông.

Theo hướng này, hành lang phát triển là phát triển các khu đô thị mới với mật độ xây dựng cao, đồng thời hạ tầng xã hội và các dự án đô thị dọc theo đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Du Kiệu và đường cao tốc Hà Nội.

Vì vậy, quận Linh Chiểu nằm trong hướng phát triển không gian phía Đông TP.HCM nêu trên.

Quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu có thể tìm thấy trên bản đồ quy hoạch quận Thủ Đức; Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của khu vực này Lăng Triệu Bản đồ quy hoạch và định hướng phát triển không gian tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được thể hiện:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Phường Linh Chiểu hiển thị trên bản đồ vệ tinh Google.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của TP.HCM.

Quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025 thể hiện quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu.

Quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Thủ Đức - Ảnh 5.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức.

– Vui lòng tham khảo Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và Bản đồ định hướng phát triển không gian để biết thêm các quy hoạch sử dụng đất tại Quận Linh Chiểu.

– Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất quận Linh Chiểu tại đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…