Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt được thể hiện trong Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn năm 2020.

Lý Thường Kiệt là một quận của thành phố Quy Nhơn. Khu vực này nằm ở trung tâm Quy Nhon.Diện tích khoảng 0,64 km22.

</p> <p>Vị trí địa lý của huyện Lý Thường Kiệt như sau: Phía đông giáp huyện Trần Phú; phía tây giáp huyện Nguyễn Văn Cừ và quận Ngô Mây; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp huyện Lê Hồng Phong.</p> <p>Lý Thường Kiệt là một quận hành chính tương đối nhỏ của thành phố Quy Nhon nên chỉ có một số công trình phục vụ đời sống và kinh tế như: Di tích sân bay Quy Nhon; Bưu điện trung tâm Quy Nhon; Quảng trường Quy Nhon; Thông tin Bình Định và Trung tâm thông tin Bình Định. Sở Truyền thông. Cơ sở vật chất trường học như: Trường Quốc học Quy Nhon; Trường THCS Leong Sai Wing; Trường tiểu học Lee Chang Kit,…</p> <p>Quận Lý Thường Kiệt là một quận của thành phố Qui Nhơn nên quy hoạch sử dụng đất của huyện Lý Thường Kiệt cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của thành phố Quy Nhơn. Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Quy Nhon được thể hiện trên Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn đến năm 2020.</p> <p><i>Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực </i><i>Lý Trường Kiệt </i><i>Một phần được thể hiện trong Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thành phố Quy Nhon:</i><i/></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ly-thuong-kiet-tp-quy-nhon-tinh-binh-dinh-71881.jpg" id="img_374843383870369792" w="518" h="571" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 1." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="374843383870369792" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ly-thuong-kiet-tp-quy-nhon-tinh-binh-dinh-71881.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Phường Lý Thường Kiệt trên Bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ly-thuong-kiet-tp-quy-nhon-tinh-binh-dinh-71881-1.jpg" id="img_374843591217340416" w="516" h="596" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 2." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="374843591217340416" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ly-thuong-kiet-tp-quy-nhon-tinh-binh-dinh-71881-1.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Quy Nhơn.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ly-thuong-kiet-tp-quy-nhon-tinh-binh-dinh-71881-2.jpg" id="img_374513053446164480" w="566" h="583" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 3." title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="374513053446164480" data-original="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-phuong-ly-thuong-kiet-tp-quy-nhon-tinh-binh-dinh-71881-2.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p>– Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn.</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Thường Kiệt tại đây.</p> <p><!--Wed Oct 20 2021 09:47:45 GMT+0700 (Indochina Time) -- -- Wed Oct 20 2021 09:47:45 GMT+0700 (Indochina Time)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"71881","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"Đánh giá post","legend":"0\/5 - (0 bình chọn)","size":"24","title":"Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá post</span> </div> </div> <!--begin code --> <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-91390 box-instance-id-1 ppma_boxes_91390" data-post_id="91390" data-instance_id="1" data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content" data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-91390 box-instance-id-1"> <h2 class="widget-title box-header-title">Tác giả</h2> <span class="ppma-layout-prefix"></span> <div class="ppma-author-category-wrap"> <span class="ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0"> <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0"> <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar"> <div class="pp-author-boxes-avatar"> <div class="avatar-image"> <img decoding="async" alt="Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" class="multiple_authors_guest_author_avatar avatar lazy" height="80" width="80" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 1"> </div> </div> <div class="pp-author-boxes-avatar-details"> <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" rel="author" title="Meey Map" class="author url fn">Meey Map</a></div> <p class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </p> <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="View all posts"> <span>View all posts</span> </a> </span> <a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:truongpq@meeyland.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a><a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="https://meeymap.com/tin-tuc" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a> </div> </li> </ul> </span> </div> <span class="ppma-layout-suffix"></span> </div> <!--end code --> <style> .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { width: 80px !important; height: 80px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-width: 1px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-color: #999 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-radius: px !important; } </style> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com" target="_blank" title="Check quy hoạch"> <img class="lazy" alt="Check quy hoạch" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/04/110-meey-map-_728-x-90.jpg"></a> </div> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20120%20120'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png 2x" class="avatar avatar-120 photo avatar-default lazy" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-58376" class="clear last post-58376 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/tong-hop-thong-tin-va-ban-do-quy-hoach-thanh-pho-long-xuyen"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/Ban-do-hanh-chinh-Thanh-pho-Long-Xuyen-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/Ban-do-hanh-chinh-Thanh-pho-Long-Xuyen-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/Ban-do-hanh-chinh-Thanh-pho-Long-Xuyen-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất 3"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/tong-hop-thong-tin-va-ban-do-quy-hoach-thanh-pho-long-xuyen">Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">19/07/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-58376 --> <div id="post-10065" class="clear last post-10065 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-cho-moi-an-giang"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="287" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20287'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="c 710 1681804753 6262" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262.jpg 1092w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-300x287.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-1024x978.jpg 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-768x734.jpg 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-150x143.jpg 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-696x665.jpg 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-1068x1020.jpg 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/c-710-1681804753-6262-440x420.jpg 440w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất 5"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-cho-moi-an-giang">Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">19/07/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-10065 --> <div id="post-14209" class="clear last post-14209 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-cai-rang-can-tho"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/ban-do-quan-cai-rang-can-tho-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="ban do quan cai rang can tho" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/ban-do-quan-cai-rang-can-tho-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/ban-do-quan-cai-rang-can-tho-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất 7"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quan-cai-rang-can-tho">Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">17/07/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14209 --> <div id="post-14556" class="clear last post-14556 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-ca-mau-tinh-ca-mau"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/bdqhsdd-tp-ca-mau-2030-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/bdqhsdd-tp-ca-mau-2030-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/05/bdqhsdd-tp-ca-mau-2030-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất 9"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-thanh-pho-ca-mau-tinh-ca-mau">Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">17/07/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14556 --> <div id="post-56156" class="clear last post-56156 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-phong-dien-tinh-thua-thien-hue"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="240" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20240'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-16408497558901851001498.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="vt 16408497558901851001498" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-16408497558901851001498.png 732w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-16408497558901851001498-300x240.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-16408497558901851001498-150x120.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-16408497558901851001498-696x556.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/vt-16408497558901851001498-526x420.png 526w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất 11"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-phong-dien-tinh-thua-thien-hue">Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">17/07/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-56156 --> <div id="post-56089" class="clear last post-56089 post type-post status-publish format-standard hentry category-ban-do-quy-hoach"> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/tong-hop-thong-tin-va-ban-do-quy-hoach-huyen-vi-thuy">Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">16/07/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-56089 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201080%201080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full lazy" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" data-sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><b>Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất</b><br> Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: <a href="https://maps.app.goo.gl/VA4bdVV2rS8gMA3E8">Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội</a><br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="509" height="654" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20509%20654'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429 lazy" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" data-sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> <a href="http://online.gov.vn/Home/WebDetails/106402" rel="nofollow"><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png"/><a></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.6' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-widget-css-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/publishpress-authors/src/assets/css/multiple-authors-widget.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <style id='multiple-authors-widget-css-inline-css' type='text/css'> :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } </style> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-fontawesome-css' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-is-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/meeymap.com\/tin-tuc\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"f0d2bd04a9"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.8" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.68.1" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>","chamomile_theme_is_on":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.68.1-1721571847" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.6" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.6" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptions={elements_selector:".lazy",callback_loaded:function(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}</script><script async src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/ Object Caching 18/628 objects using Disk Page Caching using Disk: Enhanced Lazy Loading Database Caching 92/191 queries in 0.077 seconds using Disk Served from: meeymap.com @ 2024-07-22 11:54:10 by W3 Total Cache --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon='{"rayId":"8a70d4c52ff98266","version":"2024.7.0","serverTiming":{"name":{"cfL4":true}},"token":"e5cc578b2f72442abf5dbcc97c33e44e","b":1}' crossorigin="anonymous"></script>