Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trường Thạnh, quận 9, TP Thủ Đức

Quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành được thể hiện trên quy hoạch quận 9 TP.HCM, bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000, quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025.

Tổng diện tích huyện Trường Thành 10,34 km2. Từ năm 2021, Quận 9 sẽ được sáp nhập với Quận 2 và Quận Thủ Đức để tạo thành Thành phố Thủ Đức. Phường Trường Thành nằm ở phía Đông Thành phố Thủ Đức.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí cụ thể của huyện Trường Thành như sau: Phía Đông giáp huyện Long Phước; phía Tây và phía Nam giáp huyện Long Trường; phía Bắc giáp huyện Long Thạnh Mỹ.

Theo quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, một trong những hướng phát triển không gian của thành phố là tập trung về phía Đông.

Theo hướng này là các hành lang phát triển của Đường cao tốc Hà Nội và Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Kiệu cũng như phát triển các khu đô thị mới với mật độ xây dựng cao và đồng bộ hạ tầng xã hội cũng như các dự án đô thị.

Vì vậy, huyện Trường Thành nằm trong hướng phát triển không gian phía Đông TP.HCM nêu trên.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của quận Trường Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Phường Trường Thành hiển thị trên Bản đồ vệ tinh Google.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Trường Thành được thể hiện trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của TP.HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025 thể hiện quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành, quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 5.

Ký hiệu loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM đến năm 2025.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất của Evergreen trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Quận 9.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất quận Trường Thành trên Quy hoạch sử dụng đất TP.HCM đến năm 2025 và Bản đồ định hướng phát triển không gian.

– Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất quận Evergreen tại đây.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451535540601376712913

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Liên Mạc huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…