Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất quận An Phú và quận Tây Hồ được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu A6 của Thành phố Hà Nội và các phân khu hai bên sông Hồng.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất

Quận An Phú là một trong 8 quận của quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Huyện An Phú giáp huyện Quảng An (quận Tây Hồ) ở phía tây, huyện Cilian (quận Tây Hồ) ở phía bắc, huyện Shuikui (quận Tây Hồ) ở phía tây nam, huyện Fushe (quận Ba Ding) ở phía đông nam và Yushui với phía đông giáp quận Long Biên (quận Long Biên) và quận Drub Bach (quận Ba Đình) ở phía nam.

Quận An Phú nằm trong phạm vi quy hoạch vùng A6 của Thành phố Hà Nội và các vùng hai bên bờ sông Hồng. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất của huyện An Phú được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của các khu vực này.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của huyện Yên Phụ theo quy hoạch A6 và quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận An Phú, quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Yên Phụ trên Bản đồ vệ tinh Google.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận An Phú, quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Phú. (nguồn: cây cọ việt nam).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận An Phú, quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ. (nguồn: cây cọ việt nam).

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Phần phân khu A6: Xem và tải xuống tại đây

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…