Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực Lạng Giang đến năm 2030.

xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Dương Đức thuộc huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 9,8 km2.

Vị trí địa lý xã Dương Đức: phía Đông giáp xã Tân Thành; phía Tây giáp xã Liên Chung; phía Nam giáp xã Xuân Hương; phía Bắc giáp xã Tiến Lục.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất của huyện Lang Giang có thể tìm thấy trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Lang Giang đến năm 2030.

Định vị phát triển không gian vùng được thực hiện theo hai mô hình cấu trúc: Cấu trúc trục không gian kinh tế chính có tổng cộng 6 trục, trong đó có 3 trục dọc theo hướng Bắc – Nam và 3 trục ngang theo hướng Đông – Tây. Để phát triển cơ cấu quy hoạch, huyện Lang Giang đã xác định phát triển không gian theo 5 vùng: Vùng sức sống kinh tế (trung tâm); Tiểu vùng công nghiệp nông lâm nghiệp (phía bắc); Tiểu vùng đô thị hóa, thương mại và dịch vụ (phía nam); Khu nông nghiệp ( Tây)…

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất của xã Dương Đức trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lang Giang đến năm 2030:

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Dương Đức trên bản đồ vệ tinh Google.

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực Lạng Giang đến năm 2030.

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

– Bấm vào đây để xem thêm Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Đức.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…