Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 6 TP Thanh Hóa.

Xã Hoằng Quang là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, xã có diện tích 6,28 km², dân số năm 1999 là 6.098 người, mật độ dân số đạt 971 người/km². Xã giáp với nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, phía đông giáp xã Hoằng Thịnh và xã Hoằng Lộc (huyện Hoằng Hóa); phía tây giáp phường Đông Hải; phía nam giáp phường Quảng Hưng và xã Hoằng Đại; phía bắc giáp phường Long Anh.

Xã Hoằng Quang được chia thành 7 thôn: Phù Quang, Vĩnh Trị 1, Vĩnh Trị 2, Vĩnh Trị 3, Nguyệt Viên 1, Nguyệt Viên 2, Nguyệt Viên 3. Xã nằm giáp bên sông Mã nên phần lớn đất diện tích đất tự nhiên của xã là đất nông nghiệp (chiếm 4,02 km²). Trên địa bàn xã có THCS Hoằng Quang, trường TH Hoằng Quang. 

Ngoài ra, từ trung tâm xã tới bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cách khoảng 12 km; tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 42 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 20 km, tới bến xe phía Bắc Thanh Hóa cách khoảng 4 km.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 6 TP Thanh Hóa. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 6 TP Thanh Hóa người dân có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 6 TP Thanh Hóa: 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Xã Hoằng Quang trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang phần thuộc Phân khu số 6 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Quang được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….