Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng giai đoạn 2021

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phúc được thể hiện trên Quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng đến năm 2021 – 2030.

Quang Phúc là một xã thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Xã có diện tích 10,08 km2. Về địa giới hành chính, xã Quảng Phúc phía đông và bắc giáp huyện Kiến Thủy, phía tây giáp thị trấn Tiên Lãng, phía nam giáp xã Tiến Minh.

Xã Quảng Phúc là một xã thuộc huyện Tiên Lãng nên quy hoạch sử dụng đất của xã Quảng Phúc cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của huyện Tiên Lãng. Quy hoạch sử dụng đất huyện Tín Long được thể hiện trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Tín Long 2021 – 2030.

Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phúc, một phần được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng giai đoạn 2021 – 2030:

untitled1 20230620204655140

Xã Quảng Phúc trên bản đồ vệ tinh Google.

untitled 2023062020472982

Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phúc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng giai đoạn 2021 – 2030.

ky hieu 20230620114438750

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phúc theo Quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng đến năm 2021 – 2030.

– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Phúc tại đây.

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….