Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Chao Thành có thể được xác định căn cứ vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Triệu Thành là một xã thuộc vùng dân tộc miền núi huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.125,06 ha. Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2019, toàn xã Triệu Thành có 1.647 ha đất. Hộ gia đình có 6.344 người.

Về mặt địa lý, xã Chao Thành phía đông giáp xã Xuân Du (huyện Như Thành), phía tây giáp xã Can Khe (huyện Như Thành), phía nam giáp xã Phương Nghi (huyện Như Thành), Hợp Thành và Hợp Thành. phía Bắc giáp xã Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn).

Hiện nay, xã Triệu Thành có 10 thôn là thôn Thu Phong, thôn Thu Vi, thôn Cát Lợi, thôn Trí Bình, thôn Bình Định, thôn Châu Thành, thôn Bình Phương, thôn Sơn Hương, thôn Minh Thành, thôn Sơn Trung.

Về mặt quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị trấn Chao Thành có thể được xác định dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chao Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Sau đây là quy hoạch sử dụng đất xã Triệu Thành căn cứ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030:

anh chup man hinh 2023 06 16 luc 104123 20230616104934904

Xã Triệu Thành trên bản đồ vệ tinh Google.

anh chup man hinh 2023 06 16 luc 104103 20230616104933601

Quy hoạch sử dụng đất xã Triệu Thành bám sát quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

mh 20230615145918288

Ký hiệu của loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Triệu Thành dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Triệu Thành.đây

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn.đây

LƯU Ý: Các tệp bản đồ nặng được xem tốt nhất trên máy tính.

Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Related Posts

untitled 16195035883791901406348

Bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiền Phong huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619410134049491477947

Bản đồ quy hoạch xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Mê Linh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1619603582335476376304

Bản đồ quy hoạch xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Văn Khê huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 16451086568622003825787

Bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Hoàng Kim huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645193597755845683197

Bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Tiến Thịnh huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…

untitled 1645082710153990409900

Bản đồ quy hoạch xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quy hoạch xã Chu Phan huyện Mê Linh, Hà Nội, Meey Map là công cụ tốt nhất để…