Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán.

Xã Túc Trưng là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Định Quán, xã có diện tích 49,54 km², dân số năm 1999 là 10.251 người, mật độ dân số đạt 207 người/km². Xã Túc Trưng giáp với nhiều xã khác của huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu.

Cụ thế, phía nam xã Túc Trưng giáp xã Phú Cường; phía đông giáp xã Phú Ngọc với ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai; phía bắc giáp xã La Ngà; phía tây giáp xã Phú Cường (huyện Định Quán) và xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) với ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai.

Xã nằm giáp bên sông Đồng Nai nên phần lớn diện tích đất tự nhiên của xã là đất trồng cây lâu năm. Hiện chưa có dự án trung tâm thương mại hay chung cư được triển khai tại đây. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Túc Trưng sẽ được mở theo bản đồ quy hoạch.

Ngoài ra, từ trung tâm xã Túc Trưng tới thị trấn Định Quán cách khoảng 20 km; tới sân bay Long Thành (theo quy hoạch) cách khoảng 56 km.

Quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Túc Trưng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Quán do UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 31/12/2020, xã Túc Trưng hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó nổi bật là dự án: Chợ Túc Trưng.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Định Quán TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng TẠI ĐÂY.

 

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….