Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất xã Xu Trường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.

Xã Xuân Trường là một xã thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xã Xu Trường nằm ở phía Đông Nam thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 22 km. Diện tích là 35,64 km2.

</p> <p>Vị trí địa lý của xã Xu Trường như sau: Phía đông giáp xã Trầm Hành và huyện Đơn Dương; Phía tây giáp quận 3 và xã Xuân Thọ; Phía nam giáp xã Trầm Hành và huyện Đức Trọng; Phía Bắc giáp xã Xuân Thọ.</p> <p>Xã Xu Trường có nhiều địa điểm du lịch như: Đường hầm xe lửa Đà Lạt; Vườn hồng Tom; Thác Đan Lưu; Thác Đại Hương; Núi chè Cầu Đất; Nông trại Xuân Tú; Núi Quan,…</p> <p>Xã Xu Trường là một xã thuộc Thành phố Đà Lạt nên quy hoạch sử dụng đất của xã Xuân Trường cũng được xác định căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Đà Lạt. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt được thể hiện trên Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> <p><i>Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất </i><i>xã Xuân Trường</i><i> Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030 được thể hiện ở:</i><i/></p> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-106502 lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20967%20588'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-xuan-truong-tp-da-lat-tinh-lam-dong-1.png" width="967" height="588" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Xã Xuân Trường trên bản đồ vệ tinh Google.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1.5"> <div><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-106503 lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20789%20552'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-xuan-truong-tp-da-lat-tinh-lam-dong-1.png" width="789" height="552" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="3"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Quy hoạch sử dụng đất xã Xu Trường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030.</p> </figcaption></figure> <figure class="VCSortableInPreviewMode alignCenterOverflow" type="Photo" data-style="align-center-overflow" style="" wp_automatic_readability="1"> <div><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-106504 lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20532%20593'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-xuan-truong-tp-da-lat-tinh-lam-dong-1.png" width="532" height="593" alt="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" /></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ký hiệu các loại đất trên sơ đồ.</p> </figcaption></figure> <p>– Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường theo Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt đến năm 2030 tại đây</p> <p>– Xem thêm thông tin: Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường tại đây.</p> </p> <p><!--Thu Oct 14 2021 19:40:36 GMT 0700 (Giờ Đông Dương) -- -- Thu Oct 14 2021 19:40:36 GMT 0700 (Giờ Đông Dương)--> </div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v12.0&appId=&autoLogAppEvents=1"></script></p> <div class="kk-star-ratings kksr-auto kksr-align-right kksr-valign-bottom" data-payload='{"align":"right","id":"72033","slug":"default","valign":"bottom","ignore":"","reference":"auto","class":"","count":"0","legendonly":"","readonly":"","score":"0","starsonly":"","best":"5","gap":"5","greet":"\u0110\u00e1nh gi\u00e1 post","legend":"0\/5 - (0 b\u00ecnh ch\u1ecdn)","size":"24","title":"B\u1ea3n \u0111\u1ed3 quy ho\u1ea1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t x\u00e3 Xu\u00e2n Tr\u01b0\u1eddng, TP \u0110\u00e0 L\u1ea1t, t\u1ec9nh L\u00e2m \u0110\u1ed3ng","width":"0","_legend":"{score}\/{best} - ({count} {votes})","font_factor":"1.25"}'> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" style="padding-right: 5px"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend" style="font-size: 19.2px;"> <span class="kksr-muted">Đánh giá post</span> </div> </div> <!--begin code --> <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-91390 box-instance-id-1 ppma_boxes_91390" data-post_id="91390" data-instance_id="1" data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content" data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-91390 box-instance-id-1"> <h2 class="widget-title box-header-title">Tác giả</h2> <span class="ppma-layout-prefix"></span> <div class="ppma-author-category-wrap"> <span class="ppma-category-group ppma-category-group- category-index-0"> <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0"> <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar"> <div class="pp-author-boxes-avatar"> <div class="avatar-image"> <img decoding="async" alt="Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2080%2080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" class="multiple_authors_guest_author_avatar avatar lazy" height="80" width="80" title="Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 1"> </div> </div> <div class="pp-author-boxes-avatar-details"> <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" rel="author" title="Meey Map" class="author url fn">Meey Map</a></div> <p class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </p> <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="View all posts"> <span>View all posts</span> </a> </span> <a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:truongpq@meeyland.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a><a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="https://meeymap.com/tin-tuc" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a> </div> </li> </ul> </span> </div> <span class="ppma-layout-suffix"></span> </div> <!--end code --> <style> .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { width: 80px !important; height: 80px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_email-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { background-color: #655997 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { border-radius: 100% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .ppma-author-user_url-profile-data:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-width: 1px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-color: #999 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content .pp-multiple-authors-boxes-li { border-radius: px !important; } </style> </div><!-- .entry-content --> <div class="entry-tags"> </div><!-- .entry-tags --> </article><!-- #post-## --> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com" target="_blank" title="Check quy hoạch"> <img class="lazy" alt="Check quy hoạch" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/04/110-meey-map-_728-x-90.jpg"></a> </div> <div class="author-box clear"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin"><img alt="Avatar of Meey Map" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20120%20120'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/05/meey-map-avatar.png 2x" class="avatar avatar-120 photo avatar-default lazy" height="120" width="120" decoding="async"></a> <div class="author-meta"> <div class="author-name"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin">Meey Map</a> </div> <div class="author-desc"> Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản </div> </div> </div><!-- .author-box --> <div class="entry-related clear"> <h3>Related Posts</h3> <div class="content-loop clear"> <div id="post-73617" class="clear last post-73617 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-hien-ninh-huyen-soc-son-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-xa-hien-ninh-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Quy hoạch Xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-xa-hien-ninh-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-xa-hien-ninh-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 3"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-hien-ninh-huyen-soc-son-ha-noi">Bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">18/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-o-xa-hien-ninh-huyen-soc-son-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Khám phá và tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội ngay hôm nay! Với Meey Map, bạn có thể dễ dàng xem… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-73617 --> <div id="post-73781" class="clear last post-73781 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-co-bi-gia-lam-ha-noike-hoach-su-dung-dat"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-co-bi-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="quy hoach co bi" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-co-bi-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/10/quy-hoach-co-bi-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất 6"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-co-bi-gia-lam-ha-noike-hoach-su-dung-dat">Bản đồ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội| Quy hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">18/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-xa-co-bi-gia-lam-ha-noike-hoach-su-dung-dat#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Khám phá bản đồ quy hoạch xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và nắm bắt những thông tin quan trọng về kế hoạch sử dụng đất tại… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-73781 --> <div id="post-72179" class="clear last post-72179 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-an-dong-an-duong-hai-phong"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="250" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20250'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/anh-chup-man-hinh-2021-12-07-luc-104324-16388486375201879483648.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="anh chup man hinh 2021 12 07 luc 104324 16388486375201879483648" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/anh-chup-man-hinh-2021-12-07-luc-104324-16388486375201879483648.png 616w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/anh-chup-man-hinh-2021-12-07-luc-104324-16388486375201879483648-300x250.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/anh-chup-man-hinh-2021-12-07-luc-104324-16388486375201879483648-150x125.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/06/anh-chup-man-hinh-2021-12-07-luc-104324-16388486375201879483648-503x420.png 503w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng| Kế hoạch sử dụng đất 24"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-an-dong-an-duong-hai-phong">Bản đồ quy hoạch xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">18/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-xa-an-dong-an-duong-hai-phong#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Đồng, huyện An Dương. Phương án sử dụng đất xã An Đông, An Dương thành… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-72179 --> <div id="post-73929" class="clear last post-73929 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-thuong-cat-quan-bac-tu-liem-ha-noi-ke-hoach-su-dung-dat"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/Mot-so-khu-dat-dinh-quy-hoach-cua-phuong-Thuong-Cat-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Một số khu đất dính quy hoạch của phường Thượng Cát trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm." decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/Mot-so-khu-dat-dinh-quy-hoach-cua-phuong-Thuong-Cat-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2023/11/Mot-so-khu-dat-dinh-quy-hoach-cua-phuong-Thuong-Cat-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 26"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-thuong-cat-quan-bac-tu-liem-ha-noi-ke-hoach-su-dung-dat">Bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/admin" title="Đăng bởi Meey Map" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Meey Map</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">18/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-thuong-cat-quan-bac-tu-liem-ha-noi-ke-hoach-su-dung-dat#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Tìm hiểu bản đồ quy hoạch phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin miễn phí và… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-73929 --> <div id="post-60632" class="clear last post-60632 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-dong-mai-ha-dong-ha-noi"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/06/Ban-do-Dong-Mai-Ha-Dong-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ Đồng Mai, Hà Đông" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/06/Ban-do-Dong-Mai-Ha-Dong-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/06/Ban-do-Dong-Mai-Ha-Dong-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất 28"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-dong-mai-ha-dong-ha-noi">Bản đồ phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">17/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-phuong-dong-mai-ha-dong-ha-noi#respond" class="comments-link" >0 Comment</a></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin về bản đồ quy hoạch Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-60632 --> <div id="post-14632" class="clear last post-14632 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-ban-do-quy-hoach"> <a class="thumbnail-link" href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-huyen-hoc-mon-tp-hcm"> <div class="thumbnail-wrap"> <img width="300" height="300" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20300%20300'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/02/Ban-do-huyen-hoc-mon-tp-Ho-Chi-Minh-300x300.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lazy" alt="Bản đồ huyện hóc môn, tp Hồ Chí Minh" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/02/Ban-do-huyen-hoc-mon-tp-Ho-Chi-Minh-300x300.jpg 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/02/Ban-do-huyen-hoc-mon-tp-Ho-Chi-Minh-150x150.jpg 150w" data-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Bản đồ huyện Hóc Môn, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất 33"> </div><!-- .thumbnail-wrap --> </a> <div class="entry-category"> <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-quy-hoach/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a> </div> <h2 class="entry-title"><a href="https://meeymap.com/tin-tuc/ban-do-quy-hoach-huyen-hoc-mon-tp-hcm">Bản đồ huyện Hóc Môn, TP.HCM 2024| Kế hoạch sử dụng đất</a></h2> <div class="entry-meta"> <span class="entry-author">By <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/author/tranhoaithuong" title="Đăng bởi Trần Hoài Thương" rel="author" itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person">Trần Hoài Thương</a></span> <span class="sep sep1">•</span> <span class="entry-date">17/06/2024</span> <span class="sep sep2">•</span> <span class="entry-comment"><span class="comments-link">comments off</span></span> </div><!-- .entry-meta --> <div class="entry-summary"> <p>Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hóc Môn, TP. HCM, được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về… </p> </div><!-- .entry-summary --> </div><!-- #post-14632 --> </div><!-- .related-posts --> </div><!-- .entry-related --> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area sidebar"> </aside><!-- #secondary --> </div><!-- #content .site-content --> <footer id="colophon" class="site-footer"> <div class="footer-columns clear"> <div class="container clear"> <div id="media_image-4" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_media_image"><a href="#"><img width="1080" height="1080" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201080%201080'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png" class="image wp-image-2396 attachment-full size-full lazy" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map.png 1080w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-300x300.png 300w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1024x1024.png 1024w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-150x150.png 150w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-768x768.png 768w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-696x696.png 696w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-1068x1068.png 1068w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2022/10/logo-map-420x420.png 420w" data-sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></div><div id="custom_html-4" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Giới thiệu</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><b>Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất</b><br> Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN<br> <b>Bộ phận kinh doanh</b><br> Email: sales.redtvn@gmail.com<br> Hotline: 0349 208 325<br> Website: redt.vn<br> Đơn vị: <a href="https://meeymap.com/tin-tuc/thong-tin-chu-so-huu-meey-map">Thông tin chủ sở hữu Website</a><br></div></div><div id="custom_html-7" class="widget_text widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_custom_html"><h3 class="widget-title">CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN</h3><div class="textwidget custom-html-widget">Địa chỉ: <a href="https://maps.app.goo.gl/VA4bdVV2rS8gMA3E8">Tầng 10, Tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội</a><br> CSKH: <a href="tel:0967849918">0967 849 918</a><br> Email: contact.redtvn@gmail.com<br> Giấy ĐKKD số: 0110275494<br> Cấp ngày: 07/03/2023<br> Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</div></div><div id="block-9" class="widget footer-widget ht_grid_1_4 widget_block"> <div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex"> <div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:100%"> <figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="509" height="654" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20509%20654'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg" alt="" class="wp-image-79429 lazy" data-srcset="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm.jpg 509w, https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/01/QR-crm-233x300.jpg 233w" data-sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" /></figure> <a href="http://online.gov.vn/Home/WebDetails/106402" rel="nofollow"><img class="lazy" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/uploads/2024/03/logoSaleNoti.png"/><a></figure> </div> </div> </div> </div><!-- .container --> </div><!-- .footer-columns --> <div class="clear"></div> <div id="site-bottom" class=" clear"> <div class="container"> <div class="site-info"> © 2024 <a href="https://meeymap.com/tin-tuc">Meey Map</a> </div><!-- .site-info --> </div><!-- .container --> </div> <!-- #site-bottom --> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <div id="back-top"> <a href="#top" title="Back to top"><span class="genericon genericon-collapse"></span></a> </div> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.4' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-widget-css-css' href='https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/publishpress-authors/src/assets/css/multiple-authors-widget.css?ver=4.6.0' type='text/css' media='all' /> <style id='multiple-authors-widget-css-inline-css' type='text/css'> :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } :root { --ppa-color-scheme: #655997; --ppa-color-scheme-active: #514779; } </style> <link rel='stylesheet' id='multiple-authors-fontawesome-css' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css?ver=4.6.0' type='text/css' media='all' /> <style id='core-block-supports-inline-css' type='text/css'> .wp-container-core-columns-is-layout-1.wp-container-core-columns-is-layout-1{flex-wrap:nowrap;} </style> <script type="text/javascript" id="kk-star-ratings-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/meeymap.com\/tin-tuc\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"7ab1d867c0"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/kk-star-ratings/src/core/public/js/kk-star-ratings.min.js?ver=5.4.7" id="kk-star-ratings-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var eztoc_smooth_local = {"scroll_offset":"30","add_request_uri":""}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/smooth_scroll.min.js?ver=2.0.67" id="ez-toc-scroll-scriptjs-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1" id="ez-toc-js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2" id="ez-toc-jquery-sticky-kit-js"></script> <script type="text/javascript" id="ez-toc-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"1","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #1e73be;color:#1e73be\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.67-1718720669" id="ez-toc-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/superfish.js?ver=6.5.4" id="enjoyline-superfish-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/html5.js?ver=6.5.4" id="enjoyline-html5-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/index.js?ver=20221110" id="enjoyline-index-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/owl.carousel.js?ver=20221110" id="owl-carousel-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/themes/enjoyline/assets/js/jquery.custom.js?ver=20221110" id="enjoyline-custom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=1.0.0" id="remote_sdk-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script>window.w3tc_lazyload=1,window.lazyLoadOptions={elements_selector:".lazy",callback_loaded:function(t){var e;try{e=new CustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}window.dispatchEvent(e)}}</script><script async src="https://meeymap.com/tin-tuc/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js"></script></body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/ Object Caching 17/649 objects using Disk Page Caching using Disk: Enhanced Lazy Loading Database Caching using Disk (Request-wide modification query) Served from: meeymap.com @ 2024-06-19 05:50:25 by W3 Total Cache --><script defer src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon='{"rayId":"895ed68b2bff0949","b":1,"version":"2024.4.1","token":"e5cc578b2f72442abf5dbcc97c33e44e"}' crossorigin="anonymous"></script>