Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch thị xã Long Mỹ, Hậu Giang 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Thị xã Long Mỹ nằm ở phía tây nam tỉnh Hậu Giang, cách thành phố Vị Thanh 22 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Phụng Hiệp
 • Phía tây giáp huyện Long Mỹ
 • Phía nam giáp huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
 • Phía bắc giáp huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp.

Thị xã Long Mỹ nằm hoàn toàn trong khoảng giữa vùng Tây sông Hậu, địa hình thấp và bằng phẳng, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt (kênh Trà Ban, sông Cái Lớn, kênh Xáng Quản Lộ – Phụng Hiệp, kênh Hậu Giang 3, kênh Nàng Mau 2…).
Quy hoạch Thị xã Long Mỹ, bao gồm 4 phường: Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng, Vĩnh Tường và 5 xã: Long Bình, Long Phú, Long Trị, Long Trị A, Tân Phú với 15 khu vực, 27 ấp.

Bản đồ quy hoạch giao thông, thị xã Long Mỹ

Quy hoạch giao thông thị xã Long Mỹ với những tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn, gồm:
Giao thông đường bộ: Thị xã Long Mỹ có 2 tuyến Quốc lộ đi qua gồm:

 • Quốc lộ 61: Từ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp kết thúc tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Đoạn qua thị xã dài hơn 3,6 km, mặt đường rộng 9,0m, thảm bê tông nhựa.
 • Quốc lộ 61B (tuyến ĐT 931 cũ): Từ ngã ba Vĩnh Tường đi qua trung tâm thị xã Long Mỹ đến thị xã Ngã Năm – thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng và đổ ra Quốc lộ 1. Đoạn qua thị xã dài 15,7 km mặt đường rộng 9,0m, thảm bê tông nhựa.

Đường tỉnh: có 3 tuyến là ĐT.927, ĐT.928B và ĐT.930 với tổng chiều dài 19,12 km, phần lớn đã được nhựa hoá, tuy nhiên trải qua thời gian dài khai thác sử dụng nên hiện tại các tuyến đã xuống cấp, đồng thời chiều rộng đường chưa đạt cấp theo quy định (tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng).
Đường đô thị: có 27 tuyến đường chủ yếu tập trung tại phường Thuận An và phường Bình Thạnh, có mặt đường rộng từ 7m – 12m, đa số đều được thảm nhựa.
Giao thông đường thủy: Hệ thống giao thông thủy trên địa bàn thị xã rất thuận lợi với các tuyến chính như sông Cái Lớn, rạch Trà Ban, rạch Trà Lồng,… và hệ thống kênh, rạch khá dày đặc khác trên địa bàn, nên đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thị xã, đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân.

Quy hoạch phát triển công nghiệp thị xã Long Mỹ

Mới đây, UBND thị xã Long Mỹ ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.
Về phát triển công nghiệp:

 • Phát huy tối đa mọi nguồn lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, dự án công nghiệp có tiềm năng, đóng góp lớn vào ngân sách, doanh nghiệp sử dụng lao động tại địa phương.
 • Ưu tiên nguồn lực đầu tư, tạo quỹ đất sạch trong cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ

Về phát triển nông nghiệp:

 • Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Dịch chuyển từ phát triển chiều rộng, tự phát sang phát triển quy mô sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao, thông qua các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, sơ chế và chế biến.
 • Xây dựng thành 3 nông sản chủ lực, có thế mạnh, có giá trị kinh tế cao, định vị nhãn hiệu tiêu thụ ở ba thị trường: nội tỉnh, vùng miền và xuất khẩu (lúa, dưa hấu hạt lép, lươn đồng). Đồng thời, phát triển 01 loại nông sản đặc trưng, tiềm năng gắn với phát triển du lịch (quýt đường Long Trị).

Về phát triển đô thị:

 • Triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang.
 • Triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị đã được UBND tỉnh cho chủ trương tiếp cận và đã được lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 gồm: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An; Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An; Khu đô thị mới phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; Khu đô thị mới 1 khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh; Chỉnh trang đô thị phường Vĩnh Tường; Đầu tư Chỉnh trang đô thị khu vực 6, phường Thuận An; Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha; Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha; Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; Khu đô thị mới kết hợp Quảng trường; Khu đô thị mới Trà Lồng.
 • Hoàn thành phê duyệt đồ án Quy hoạch: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Khu đất Huyện đội Long Mỹ cũ); Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường – Khu 1, thị xã Long Mỹ; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường – Khu 2, thị xã Long Mỹ.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 – kế hoạch sử dụng thị xã Long Mỹ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thị xã Long mỹ.
Theo quyết định, diện tích các loại đất được phân bổ trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thị xã Long Mỹ với diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 14.926,50 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 821,29 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 46,15 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 3,11 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất Năm 2024, thị xã Long Mỹ.
Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng có một phần diện tích được quy hoạch các phường như Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng, Vĩnh Tường đến năm 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ sử dụng đất đến 2030 thị xã Long Mỹ
Bản đồ sử dụng đất đến 2030 thị xã Long Mỹ

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022, thị xã Long Mỹ.
Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thị xã Long Mỹ, được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 14.926,50 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 12.876,10 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 2.050,40 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của thị xã Long Mỹ:

 • Đất nông nghiệp: 192,22 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5,64 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022.

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 211,15 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 21,75 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,34 ha

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Long Mỹ, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, xác định các công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất kèm theo Quyết định này.
Kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Mỹ năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Long Mỹ.
Ngày 5/4/2022, UBND thị xã Long Mỹ ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Theo đó, thị xã quyết định thu hồi 96,5m2 đất của hộ Hồ Ngọc Yên thửa đất số 3760, loại đất: CLN, tờ bản đồ địa chính số 07, theo số liệu đo tại Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang lập ngày 19/4/2017, địa chỉ đất tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).
Lý do thu hồi đất: Thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thị xã Long Mỹ, bao gồm: Đất nông nghiệp: 12.896,98 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.029,52 ha; Đất ở đô thị: 0 ha
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của thị xã Long Mỹ với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 187,30 ha; Đất phi nông nghiệp: 5,49 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của thị xã Long Mỹ, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 196,25 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 13,75 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 1,27 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của thị xã Long Mỹ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thị xã Long Mỹ
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thị xã Long Mỹ

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch này cho huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Các khu vực đất được đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Long Mỹ đã được xác định dựa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…