Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về xây dựng, giao thông, công nghiệp và đô thị.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Hồng Ngự là một thành phố biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. TP. Hồng Ngự hiện là đô thị loại III, trung tâm kinh tế – xã hội phía bắc của tỉnh Đồng Tháp. Cùng với thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc tạo thành ba trung tâm kinh tế của tỉnh.
Thành phố Hồng Ngự nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp, cách thành phố Cao Lãnh (tỉnh lỵ) 64 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 226 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Tân Hồng
 • Phía tây giáp huyện Hồng Ngự
 • Phía nam giáp huyện Tam Nông (Đồng Tháp)
 • Phía bắc giáp tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Quy hoạch Thành phố Hồng Ngự, bao gồm 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh và 2 xã: Bình Thạnh, Tân Hội.
Thành phố Hồng Ngự đã được tỉnh xác định là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh về nông nghiệp và kinh tế biên giới không những đã có phạm vi ảnh hưởng trong vùng tỉnh mà còn có khả năng ảnh hưởng tới khu vực ngày càng mạnh, góp phần phát triển chung cho cả khu vực kinh tế vùng Đồng Tháp Mười và vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.

Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất TP. Hồng Ngự

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND và Phụ lục kèm theo về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, thành phố Hồng Ngự.
Theo quyết định, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Hồng Ngự được xác định với tổng diện tích tự nhiên 12.174,46 ha, bao gồm các loại đất như sau:

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kỳ quy hoạch 2021- 2030

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 813,36 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 108,52 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 17,02 ha

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm như: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Hồng Ngự
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Hồng Ngự

Phương án quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hồng Ngự được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022, TP. Hồng Ngự.
Theo quyết định, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Hồng Ngự với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (biểu 01 kèm theo); Kế hoạch thu hồi các loại đất (biểu 02 kèm theo); Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (biểu 03 kèm theo).
Vị trí, diện tích các khu vực đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2022, thành phố Hồng Ngự.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, TP. Hồng Ngự
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, TP. Hồng Ngự

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND và Phụ lục kèm theo về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Hồng Ngự, bao gồm: Đất nông nghiệp: 9.855,98 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.318,49 ha; Đất ở đô thị: 6.224,98 ha.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của thành phố Hồng Ngự với diện tích các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 146,57 ha; Đất phi nông nghiệp: 60,38 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Hồng Ngự, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 187,69 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 108,52 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 8,49 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Hồng Ngự được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thành phố Hồng Ngự
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thành phố Hồng Ngự

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024:

Ngày 31/12/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định số 319/QĐ-UBND cùng Phụ lục đi kèm, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua quyết định này, UBND xác định vị trí và diện tích các khu đất được đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của thành phố Hồng Ngự. Các thông tin này được xác định dựa trên bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa Phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Phạm vi nghiên cứu: Xem xét trong bán kính 20km xung quanh thành phố Hồng Ngự dựa trên các mối liên hệ vùng giữa thành phố Hồng Ngự và vùng phụ cận, bao gồm: Hành lang kinh tế phía Nam thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng kết nối Campuchia (nằm ở phía Bắc của thành phố Hồng Ngự); phía Tây về thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; phía Đông về huyện Tân Hồng và tỉnh Long An; phía Nam về huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh.
Phạm vi lập quy hoạch: Phạm vi lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự được xác định trên cơ sở toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồng Ngự, bao gồm 05 phường nội thị (An Lạc, An Thạnh, An Lộc, An Bình A, An Bình B) và 02 xã ngoại thị (Tân Hội, Bình Thạnh) với quy mô diện tích khoảng 12.184,4 ha.
Ranh giới hạn quy hoạch:

 • Phía Bắc giáp ranh giới Việt Nam – Campuchia (qua xã ân Hội và xã Bình  Thạnh).
 • Phía Đông giáp huyện Tân Hồng.
 • Phía Tây giáp huyện Hồng Ngự.
 • Phía Nam giáp huyện Tam Nông.

Tính chất quy hoạch:

  • Là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng phát triển kinh tế phía Bắc tỉnh Đồng Tháp và vùng liên Tỉnh;
  • Là thành phố trực thuộc Tỉnh, hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại II đến năm 2030, giữ vững vai trò là một trong ba đô thị động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Tháp;
  • Là trung tâm đô thị mang các tính chất đặc thù của vùng đô thị biên giới, phát triển các lĩnh vực công nghiệp – thương mại dịch vụ phi thuế quan, nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái hướng tới phát triển bền vững.

[su_note text_color=”#000000″ radius=”20″]Liên hệ:

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

[/su_note]

Đánh giá post
Avatar of ĐINH VĂN KHIÊN
Tôi tên là Khiên, một chuyên gia với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Tôi có niềm đam mê với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và đã cống hiến năng lượng và kỹ năng của mình để giúp các doanh nghiệp phát triển Online.

Related Posts

c 479 1680595617 1518

Bản đồ quy hoạch Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chi tiết và thông tin quy hoạch TP Nha Trang. Chúng tôi hi…

quy hoach trung phung

Bản đồ quy hoạch Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tra cứu bản đồ quy hoạch phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cùng Meey Map check quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phường Trung Phụng,…

ban do xa dong my

Bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội| Kế hoạch sử dụng đất

Khám phá bản đồ quy hoạch xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội thông qua Meey Map – công cụ tra cứu thông tin đáng tin cậy và…

screen shot 2021 08 30 at 190638 1630325214865387280815

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Khám phá bản đồ quy hoạch phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương để hiểu rõ hơn về các kế hoạch phát triển và quy hoạch của…

phuong 17 quan bt 16293686912131590864931

Bản đồ Quận Bình Thạnh, TPHCM| Thông tin quy hoạch mới nhất

Nếu bạn quan tâm đến thông tin về bản đồ quận Bình Thạnh TPHCM, Meey Map là công cụ tốt nhất để tra cứu thông tin này một…

vt 1629877187302790693664

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Đồi 61 là một xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vị Trí Địa lý Xã Đồi 61 nằm ở trung tâm huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía…