Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh được cập nhật tới ngày 05/03/2024 miễn phí tại đây.

Vị trí địa lý xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Xã Khánh Phú thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp huyện Cam Lâm; phía tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Sông Cầu.

Xã Khánh Phú có diện tích 157.02 km², dân số năm 1999 là 1890 người, mật độ dân số đạt 12 người/km².

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Phú sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,…

Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Xã Khánh Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch giao thông xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2024| Kế hoạch sử dụng đất
Ký hiệu đường giao thông.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Ký hiệu các loại đất.
Ký hiệu các loại đất.

Về kế hoạch sử dụng đất 2021:

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt ngày 3/6, xã Khánh Phú có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Trụ sở làm việc công an xã; Đường từ ông Xi Ngân đi Xi Gia thôn Nước Nhĩ (giai đoạn 1); Sửa chữa đường Mấu Hương; Bê tông hóa đường Huế đi Cao Niên (giai đoạn 2); Đường Cao Vương đi Ty Đia; Đường từ ông Cao Chúc đi thác ngựa (giai đoạn 3); Bê tông hóa đường ông Luyện đi ông Cao Vinh; Đường từ ngã tư đất ông Nia đến nhà bà Hòa vào khu sản xuất thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú (Ngã tư Xi Ngân đi Xi Gia);

Đường vào khu sản xuất thôn Ngã Hai (C19 Đá Trãi) xã Khánh Phú; Đường từ đất ông Trãi vào khu sản xuất ông Chanh, thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú (gần ranh giới Khánh Phú-Diên Tân); Đường đi khu sản xuất Suối Chuối nối giữa xã Khánh Phú và xã Sông Cầu Tu Viện Tánh Minh (giai đoạn 2); Chùa Kỳ viên.

Đất có quy hoạch ở xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Trên địa bàn xã này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,… Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã Khánh Phú là khu đất nằm gần Trường THCS Cao Văn Bé về phía nam. Khu đất này được quy hoạch làm đất xây dựng các công trình sự nghiệp phục vụ giáo dục và đào tạo.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Khánh Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.
Quy hoạch sử dụng đất xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.
Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.
Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Trong tương lai, xã Khánh Phú sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 150 m, đoạn đường mở gần UBND xã Khánh Phú về phía đông.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.
Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.
 Đoạn đường dài khoảng 150 m, gần UBND xã Khánh Phú về phía đông, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.
Đoạn đường dài khoảng 150 m, gần UBND xã Khánh Phú về phía đông, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

1. Đường đi qua Tiên Long’s Farm Nha Trang

Đường đi qua Tiên Long’s Farm Nha Trang có chiều dài khoảng 250 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

2. Đường gần Trường tiểu học Khánh Phú 1

Đường gần Trường tiểu học Khánh Phú 1 về phía tây bắc có chiều dài khoảng 700 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

3. Đường ven sông Cầu

Đường ven sông Cầu có chiều dài khoảng 3,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở gần Trại cá tầm Khánh Vĩnh và kết thúc gần Thác Yang Bay.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

4. Đường nối tiếp với đường sẽ mở số 3

Đường nối tiếp với đường sẽ mở số 3 có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Thác Yang Bay, và chạy gần men theo sông Cầu về phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

5. Đường gần UBND xã Khánh Phú

Đường gần UBND xã Khánh Phú về phía nam có chiều dài khoảng 500 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh)
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

Liên hệ:

Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.

Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ phận kinh doanh

Đánh giá post

Tác giả

  • Meey Map

    Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

    View all posts
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

Bản đồ hành chính Thành phố Long Xuyên

Bản đồ quy hoạch Thành phố Long Xuyên, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Long Xuyên, thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan hữu tình mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt về…

c 710 1681804753 6262

Khám phá bản đồ Chợ Mới, An Giang| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ Chợ Mới. Khám phá Quy hoạch Đô thị và Giao thông tại huyện Chợ Mới, An Giang, để hiểu…

ban do quan cai rang can tho

Bản đồ Quy Hoạch Quận Cái Răng, Cần Thơ|Quy Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch quận Cái Răng, Cần Thơ mới nhất 2024 giúp bạn đọc nắm được các thông tin quy hoạch về giao thông, bản đồ quy…

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau

Bản đồ quy hoạch thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được cập nhật đến tháng 2 năm 2024, bao gồm các phần về…

vt 16408497558901851001498

Bản đồ quy hoạch huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế| Kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Phong Điền. Chúng tôi…

Bản đồ quy hoạch Huyện Vị Thủy, Hậu Giang| Quy hoạch Sử dụng Đất

Bạn đang tìm kiếm bản đồ quy hoạch Vị Thủy huyện của tỉnh Hậu Giang. Hãy cùng tìm hiểu quy hoạch chi tiết của huyện Vị Thủy trong…