Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh. Cùng Meey Map check quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh miễn phí tại đây.

Giới thiệu Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Nhuận Đức là một xã của huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đông Nam Bộ
Diện tích: 21,52 km²
Dân số: 8.851 người (1999)
Mật độ: 411 người/km² (1999)
Mã hành chính: 27511.0

Xã Nhuận Đức có diện tích 21,83 km², dân số năm 2021 là 15.517 người, mật độ dân số đạt 710 người/km².

Bản đồ Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Bản đồ vị trí xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Bản đồ giao thông xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Bản đồ giao thông xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Bản đồ vệ tinh xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. (Satelite Map)

Bản đồ Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Bản đồ Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
Bản đồ Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….