Thông tin quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa giai đoạn 2024 – 2030

Quy hoạch sử dụng đất của xã Ninh Hưng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ninh Hưng là một huyện của thành phố Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp xã Ninh Lộc; phía Tây giáp xã Ninh Tân; phía nam giáp xã Diên Lâm (Khánh Hòa); phía Bắc giáp xã Ninh Quang.

Ga Ninh Hòa, Vincom Ninh Hòa, Bệnh viện đa khoa thành phố Ninh Hòa, Ga Phong Thạnh cách trung tâm xã khoảng 10,4 km.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Hưng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Hưng dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

1 20230511192401178

Xã Ninh Hưng trên bản đồ vệ tinh Google.

1 20230511192518874

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Hưng dựa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

1 20230418155641864

Ký hiệu các loại đất.

thẻ:
  • Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Khánh Hòa
  • Quy hoạch thành phố Ninh Hòa
  • Bản đồ quy hoạch thành phố Ninh Hòa
  • Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Xã Ninh Hưng
  • Quy hoạch sử dụng đất xã Ninh Hưng
  • Quy hoạch xã Ninh Hưng
  • Bản Đồ Quy Hoạch Xã Ninh Hưng

Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….