Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh. Cùng Meey Map check quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh miễn phí tại đây.

Giới thiệu xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Phú Xuân là một xã và cũng là huyện lỵ của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đông Nam Bộ
Diện tích: 10,02 km²
Dân số: 16.569 người (2010)
Mật độ: 1.654 người/km² (2010)
Mã hành chính: 27655.0

Địa lý
Xã Phú Xuân nằm ở trung tâm huyện Nhà Bè, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Soài Rạp
Phía tây giáp các xã Nhơn Đức và Phước Kiển
Phía nam giáp huyện Cần Giờ (qua sông Soài Rạp) và xã Long Thới
Phía bắc giáp thị trấn Nhà Bè.
Xã có diện tích 10,00 km², dân số năm 2021 là 36.116 người, mật độ dân số đạt 3.611 người/km².

Hiện nay, xã Phú Xuân là nơi đặt trung tâm hành chính huyện Nhà Bè.

Lịch sử
Ngày 17 tháng 7 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 87-HĐBT[2]. Theo đó, thành lập thị trấn Nhà Bè, thị trấn huyện lỵ huyện Nhà Bè trên cơ sở 430 ha diện tích tự nhiên và 5.001 người của xã Phú Mỹ, 423 ha diện tích tự nhiên và 10.948 người của xã Phú Xuân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phú Xuân còn lại 1.156 ha diện tích tự nhiên và 10.615 người.

Ngày 6 tháng 1 năm 1997, một phần diện tích và dân số của huyện Nhà Bè (gồm 5 xã: Phú Mỹ, Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và một phần thị trấn Nhà Bè) được tách ra để thành lập Quận 7[3]. Huyện lỵ mới của huyện Nhà Bè dời về xã Phú Xuân như hiện nay.

Bản đồ xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Xã Phú Xuân nằm ở trung tâm huyện Nhà Bè, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Nhà Bè
  • Phía tây giáp các xã Nhơn Đức và Phước Kiển
  • Phía nam giáp huyện Cần Giờ (qua sông Soài Rạp) và xã Long Thới
  • Phía bắc giáp thị trấn Nhà Bè.
Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
Bản đồ vị trí xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
Bản đồ giao thông xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
Bản đồ giao thông xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. (Open Street Map)
Bản đồ vệ tinh xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
Bản đồ vệ tinh xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch xã Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Địa lý
Xã Phú Xuân nằm ở trung tâm huyện Nhà Bè, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Soài Rạp
Phía tây giáp các xã Nhơn Đức và Phước Kiển
Phía nam giáp huyện Cần Giờ (qua sông Soài Rạp) và xã Long Thới
Phía bắc giáp thị trấn Nhà Bè.
Xã có diện tích 10,00 km², dân số năm 2021 là 36.116 người, mật độ dân số đạt 3.611 người/km².

Lịch sử
Ngày 17 tháng 7 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 87-HĐBT[2]. Theo đó, thành lập thị trấn Nhà Bè, thị trấn huyện lỵ huyện Nhà Bè trên cơ sở 430 ha diện tích tự nhiên và 5.001 người của xã Phú Mỹ, 423 ha diện tích tự nhiên và 10.948 người của xã Phú Xuân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phú Xuân còn lại 1.156 ha diện tích tự nhiên và 10.615 người.

Ngày 6 tháng 1 năm 1997, một phần diện tích và dân số của huyện Nhà Bè (gồm 5 xã: Phú Mỹ, Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và một phần thị trấn Nhà Bè) được tách ra để thành lập Quận 7[3]. Huyện lỵ mới của huyện Nhà Bè dời về xã Phú Xuân như hiện nay.

Bản đồ quy hoạch xã phú xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Bản đồ quy hoạch xã phú xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….