Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ cập nhật 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Cùng Meey Map check quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ miễn phí tại đây

Giới thiệu Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Thạnh Lợi là một xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Xã Thạnh Lợi có diện tích 43,24 km², dân số năm 1999 là 10.472 người,[2] mật độ dân số đạt 242 người/km².

Thông tin tổng quan:
Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập: 2008
Diện tích: 43,24 km²
Dân số: 10.472 người (1999)
Mật độ: 242 người/km² (1999)
Mã hành chính: 31244.0

Bản đồ Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

Bản đồ vị trí xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

Bản đồ giao thông xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

Bản đồ giao thông xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh

Bản đồ vệ tinh xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh. (Satelite Map)

Bản đồ quy hoạch Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Bản đồ quy hoạch Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Bản đồ quy hoạch Xã Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Đánh giá post
Avatar of Meey Map
Meey Map là nền tảng bản đồ tra cứu thông tin quy hoạch toàn quốc, cung cấp 2 loại quy hoạch quan trọng nhất ngành BĐS là quy hoạch xây dựng & quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản

Related Posts

untitled 16387168788211720276647

Kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ Thượng, tp Hạ Long, Quảng Ninh 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Kỳ Thượng, T.p Hạ Long, Quảng Ninh 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Kỳ…

hlam 1637208866582425711111

Bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch sử dụng đất xã Hương Lâm huyện Hiệp…

vp 20220818235320524

Bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Phú…

vt 16405813616051432481057

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

vh 20220822110433186

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024| Kế hoạch sử dụng đất

Tra cứu bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 2024. Cùng Meey Map check quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Vinh…

2q avatar custom 20220721235609715

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030….